Головна

II. Вимоги до порядку надання адміністративної послуги

  1. Стаття 14. Конкурс на заняття адміністративної державній посаді
  2. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  3. II. вимоги до оформлення контрольної роботи
  4. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  5. II. Вимоги до студентів при проходженні практики

адміністративний регламент

Надання адміністративної послуги з надання окремим категоріям громадян компенсацій витрат на оплату житлових приміщень і комунальних послуг

I. Загальні положення

1.1 Найменування адміністративної послуги: надання окремим категоріям громадян компенсацій витрат на оплату житлових приміщень і комунальних послуг (далі - компенсації).

1.2 Нормативні правові акти

1.2.1 безпосередньо регулюють надання адміністративної послуги:

а) Закон Санкт-Петербурга від 05.07.2006 №387-58 «Про порядок і умови надання окремим категоріям громадян компенсацій витрат на оплату житлових приміщень і комунальних послуг в Санкт-Петербурзі» ( «Вісник Адміністрації Санкт-Петербурга», № 8, 28.08 .2006);

б) постанова Уряду Санкт-Петербурга від 25.10.2006 №1278 «Про заходи щодо реалізації закону Санкт-Петербурга від 05.07.2006 №387-58« Про порядок і умови надання окремим категоріям громадян компенсацій витрат на оплату житлових приміщень і комунальних послуг в Санкт Петербурзі »(« Вісник Адміністрації Санкт-Петербурга », № 12, 20.12.2006);

в) постанова Уряду Санкт-Петербурга від 05.12.2006 №1499 «Про порядок перерахування громадянам субсидій на оплату житлового приміщення та комунальних послуг і компенсацій витрат на оплату житлового приміщення та комунальних послуг» ( «Вісник Адміністрації Санкт-Петербурга», N 1, 29.01 .2007);

г) Закон Санкт-Петербурга від 30.06.2005 №403-48 «Про регіональні стандарти у житловій сфері» ( «Санкт-Петербургские ведомости», №132, 21.07.2005);

д) постанова Уряду Санкт-Петербурга від 07.07.2009 № 786 «Про регіональні стандарти вартості житлово-комунальних послуг» ( «Петербурзький щоденник», № 28, 27.07.2009);

е) Федеральний закон від 05.04.2004 №44-ФЗ «Про порядок обліку доходів та розрахунку середньодушового доходу сім'ї та доходу самотньо проживає громадянина для визнання їх незаможними і надання їм державної соціальної допомоги» (абз. 2 ст. 5, ст. 6 12) ( «Російська газета», №67, 09.04.2003);

ж) постанова Уряду Російської Федерації від 20.08.2005 №512 «Про перелік видів доходів, які враховуються при розрахунку сукупного доходу сім'ї та доходу самотньо проживає громадянина для надання їм державної соціальної допомоги» ( «Російська газета», №168, 26.08.2003).

1.2.2 регулюють порядок прийому від громадян заяв та документів, необхідних для надання адміністративної послуги:

а) Федеральний закон від 25.12.2008 № 281-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації» (ст. 6236, "Російська газета", N 266, 30.12.2008);

б) постанова Уряду Санкт-Петербурга від 12.05.2009 № 517 «Про заходи щодо забезпечення надання державних послуг в Санкт-Петербурзі» ( "Вісник Адміністрації Санкт-Петербурга", N 6, 26.06.2009).

1.3 Виконавчі органи державної влади Санкт-Петербурга, що надають державну послугу, і організації, звернення до яких необхідно для надання адміністративної послуги:

а) Житловий комітет.

Забезпечує прийняття рішень про надання, про відмову в наданні компенсацій, призупинення та припинення надання, розрахунок розміру і облік наданих компенсацій, затвердження та направлення в електронному вигляді в Санкт-Петербурзьке державна установа «Міський інформаційно-розрахунковий центр» реєстрів громадян-одержувачів компенсацій;

б) Комітет з питань соціальної політики Санкт-Петербурга (далі - Комітет з питань соціальної політики).

Є головним розпорядником коштів бюджету Санкт-Петербурга, що спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням компенсацій;

в) Санкт-Петербурзьке державне унітарне підприємство «Обчислювальний центр колективного користування багатогалузевого комплексу житлового господарства» (далі - ГУП ВЦКП «Житлове господарство» або Міський центр житлових субсидій).

Здійснює прийом заяв і документів, необхідних для надання компенсацій, приймає рішення про надання або про відмову в наданні компенсацій, про призупинення і припинення надання компенсацій, проводить розрахунок розміру компенсацій та їх помісячний нарахування, направляє в електронному вигляді в Санкт-Петербурзьке державна установа «Міський інформаційно-розрахунковий центр »реєстри громадян-одержувачів компенсацій;

г) Санкт-Петербурзьке державна установа «Міський моніторинговий центр» (далі - Багатофункціональний центр).

Здійснює функції багатофункціонального центру надання державних послуг в Санкт-Петербурзі;

д) Санкт-Петербурзьке державна установа «Міський інформаційно-розрахунковий центр» (далі - Міський інформаційно-розрахунковий центр).

Здійснює щомісячне перерахування (виплату) компенсацій громадянам.

1.4 Результатами надання адміністративної послуги є:

1.4.1 прийняття рішення про надання компенсації або рішення про відмову в наданні компенсації і напрямок (видача) рішення заявнику.

1.4.2 у разі прийняття рішення про надання компенсації:

1.4.2.1 щомісячне перерахування (виплата) компенсації;

1.4.2.2 перерахунок розміру компенсації;

1.4.2.3 призупинення, відновлення або припинення надання компенсації;

1.4.2.4 зіставлення розміру наданої компенсації з фактичними витратами на оплату житлового приміщення та комунальних послуг.

1.5 Заявниками, які звертаються за наданням адміністративної послуги, можуть бути фізичні особи. Від їх імені можуть діяти:

а) фізичні особи на підставі довіреності;

б) законні представники (батьки неповнолітніх осіб, опікуни або піклувальники).

1.6 Одержувачі адміністративної послуги - громадяни Російської Федерації, які є користувачами житлового приміщення державного житлового фонду, власниками житлового приміщення, членами житлового або житлово-будівельного кооперативу, в разі якщо середньодушовий дохід сім'ї не перевищує 1,5 величини прожиткового мінімуму на душу населення, що діє в Санкт Петербурзі на день звернення за компенсацією, що не мають заборгованості з оплати житлового приміщення та комунальних послуг або уклали і (або) виконують угоду щодо її погашення, і відносяться до наступних категорій:

сім'ї, які складаються з осіб, які отримують трудові пенсії по старості, і (або) осіб, які отримують пенсії по інвалідності, та (або) осіб, які отримують інші види пенсій і досягли віку 55 років (жінки) і 60 років (чоловіки), або сім'ї , що складаються із зазначених осіб та їх дітей у віці до 18 років (в разі навчання за очною формою навчання в освітніх установах усіх типів і видів незалежно від їх організаційно-правових форм, за винятком освітніх установ додаткової освіти, - до досягнення ними віку 23 років ), і (або) дітей, які перебувають під їх опікою (піклуванням);

неповні сім'ї, що мають дітей у віці до 18 років (в разі навчання за очною формою навчання в освітніх установах усіх типів і видів незалежно від їх організаційно-правових форм, за винятком освітніх установ додаткової освіти, - до досягнення ними віку 23 років), в яких єдиний батько має статус одинокої матері (одинокого батька) або один з батьків помер, визнаний судом безвісно відсутнім (померлим);

багатодітні сім'ї;

сім'ї, що мають в своєму складі дітей-інвалідів;

сім'ї, що мають в своєму складі інвалідів з дитинства I групи або III ступеня обмеження здатності до трудової діяльності в віці старше 18 років.

II. Вимоги до порядку надання адміністративної послуги

2.1 Порядок інформування про правила надання адміністративної послуги.

2.1.1 Місця знаходження і графіки роботи виконавчих органів державної влади Санкт-Петербурга, що надають державну послугу, і організацій, звернення до яких необхідно для надання адміністративної послуги:

а) Житловий комітет розташований за адресою: Санкт-Петербург, пл. Островського, д. 11. Графік роботи: з 9.00 до 18.00 (у п'ятницю - до 17.00), перерва з 13.00 до 13.48, вихідні дні - субота і неділя;

б) Комітет з питань соціальної політики розташований за адресою: Санкт-Петербург, пров. Антоненко, д. 6. Графік роботи: з 9.00 до 18.00 (у п'ятницю - до 17.00), перерва з 13.00 до 13.48, вихідні дні - субота і неділя;

в) ГУП ВЦКП «Житлове господарство» розташоване за адресою: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 105. Графік роботи: з 8.30 до 17.30 (у п'ятницю - до 16.15), перерва з 12.15 до 13.00, вихідні дні - субота і неділя.

Міський центр житлових субсидій розташований за адресою: Санкт-Петербург, вул. Чайковського, д. 46-48. Графік роботи: з 8.30 до 17.30 (у п'ятницю - до 16.15), перерва з 12.15 до 13.00, вихідні дні - субота і неділя.

Місця знаходження пунктів прийому громадян Міського центру житлових субсидій та графік прийому громадян наведені в додатку № 1 до Регламенту і на сайті ГУП ВЦКП «Житлове господарство» в мережі Інтернет - www.kvartplata.info;

г) Багатофункціональний центр розташований за адресою: Університетська наб., д. 7/9. Графік роботи: з 9.00 до 18.00 (у п'ятницю - до 17.00), перерва з 13.00 до 13.48, вихідні дні - субота і неділя.

Місця знаходження і графіки роботи структурних підрозділів Багатофункціонального центру наведені в додатку № 2 до Регламенту, і на сайті в мережі Інтернет www.gu.spb.ru

д) Міський інформаційно-розрахунковий центр розташований за адресою: Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20. Графік роботи: з 9.00 до 18.00 (у п'ятницю - до 16.45), перерва з 13.00 до 13.45, вихідні дні - субота і неділя .

2.1.2 Довідкові телефони (в тому числі номер телефону-автоинформатора) виконавчих органів державної влади Санкт-Петербурга, що надають державну послугу, і організацій, звернення до яких необхідно для надання адміністративної послуги:

а) довідковий багатоканальний телефон Міського центру житлових субсидій - 335-85-08;

б) довідковий багатоканальний телефон Багатофункціонального центру-004.

Довідкові телефони структурних підрозділів Багатофункціонального центру наведені в додатку № 3 до Регламенту;

в) довідковий багатоканальний телефон Міського інформаційно-розрахункового центру - 334-41-44.

2.1.3 адреси офіційних сайтів виконавчих органів державної влади Санкт-Петербурга і організацій в мережі Інтернет, що містять інформацію про надання адміністративної послуги, адреси їхньої електронної пошти:

а) Житловий комітет - www.gilkom-complex.ru, E-mail: gk@gov.spb.ru;

б) Комітет з питань соціальної політіке- www.gov.spb.ru, E-mail: ksp@gov.spb.ru;

в) Міський центр житлових субсидій - www.kvartplata.info, E-mail: compens@vckp.spb.ru;

г) Багатофункціональний центр - www.gu.spb.ru, E-mail: mfc@spb112.ru;

д) Міський інформаційно-розрахунковий центр - www.gov.spb.ru, E-mail: info@ktsz.spb.ru;

2.1.4 Порядок інформування про надання адміністративної послуги.

2.1.4.1 Міський центр житлових субсидій надає заявникам інформацію із загальних питань надання державної послуги, в тому числі:

про місця знаходження і графіках роботи виконавчих органів державної влади Санкт-Петербурга, що надають державну послугу, і організацій, звернення до яких необхідно для надання адміністративної послуги;

про нормативних правових актах, що регламентують надання адміністративної послуги;

про порядок та умови надання адміністративної послуги;

про перелік і видах документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

про порядок розрахунку розміру компенсації;

про порядок розрахунку розміру середньодушового і сукупного доходу сім'ї (доходу самотньо проживає громадянина);

про підстави і порядок зупинення та припинення надання компенсації;

про порядок перерахування (виплати) компенсації.

Інформація із зазначених питань надається:

а) у довідковому телефону;

б) при особистому зверненні;

в) на сайті ГУП ВЦКП «Житлове господарство».

2.1.4.2 Багатофункціональний центр надає заявникам інформацію:

про місця знаходження і графіках роботи виконавчих органів державної влади Санкт-Петербурга, що надають державну послугу, і організацій, звернення до яких необхідно для надання адміністративної послуги;

про нормативних правових актах, що регламентують надання адміністративної послуги;

про терміни надання адміністративної послуги;

про перелік і видах документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

Інформація із зазначених питань надається:

а) за довідковими телефонами;

б) при особистому зверненні.

2.1.4.3 Міський центр житлових субсидій надає заявникам інформацію про хід адміністративної послуги:

а) у довідковому телефону;

б) за письмовим зверненням;

в) при особистому зверненні на пункти прийому громадян.

2.1.4.4 Багатофункціональний центр надає заявникам, які подали заяву і документи в Багатофункціональний центр, інформацію про хід надання адміністративної послуги:

а) у довідковому телефону;

б) за письмовим зверненням;

в) при особистому зверненні в Багатофункціональний центр.

2.1.5 Інформація, зазначена в пунктах 2.1.1 - 2.1.3 Регламенту, розміщується на стендах Міського центру житлових субсидій та багатофункціонального центру в місцях прийому громадян, а також в мережі Інтернет на офіційних сайтах Житлового комітету, Комітету з питань соціальної політики, на сайтах міського центру житлових субсидій та багатофункціонального центру.

2.1.6 Перелік документів, що надаються заявником для отримання адміністративної послуги:

а) заяву про надання компенсації (оформляється на бланку, що видається заявникам Міським центром житлових субсидій та Багатофункціональним центром, або в довільній формі. Форма бланка заяви приведена в додатку № 4 до Регламенту);

б) паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника та членів його сім'ї і приналежність заявника та членів його сім'ї до громадянства Російської Федерації (видаються громадянам органами Федеральної міграційної служби, органами реєстрації актів цивільного стану);

в) документи, що підтверджують віднесення заявника та членів його сім'ї до категорії громадян, які мають право на компенсацію відповідно до статті 1 Закону Санкт-Петербурга від 05.07.2006 №387-58 «Про порядок і умови надання окремим категоріям громадян компенсацій витрат на оплату житлового приміщення і комунальних послуг в Санкт-Петербурзі »(Наприклад, довідка про інвалідність, видана установою державної служби медико-соціальної експертизи, пенсійне посвідчення, видане Міністерством оборони Російської Федерації);

г) копії документів, що підтверджують правові підстави володіння і користування заявником житловим приміщенням, в якому він постійно проживає (договори купівлі-продажу, міни, дарування та інші цивільно-правові договори, на підставі яких виникає право власності на житлове приміщення, свідоцтва про право власності на житлове приміщення, які видаються громадянам органом, що здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно (для власників), договори найму та соціального найму, які видаються наймодавцями житлових приміщень державного і приватного житлового фонду і т. д.);

д) документи, що містять відомості про осіб, які проживають разом із заявником за місцем його постійного проживання (видаються громадянам організаціями, що здійснюють реєстраційний облік громадян);

е) копії документів, що підтверджують правові підстави віднесення осіб, які проживають разом із заявником за місцем постійного проживання, до членів його сім'ї (видаються громадянам органами реєстрації актів цивільного стану, наймодавцями житлових приміщень державного житлового фонду);

ж) копії документів, що містять відомості про платежі за житлове приміщення і комунальні послуги, нарахованих за останній перед подачею заяви про надання компенсації місяць, і про наявність (відсутність) заборгованості по оплаті житлового приміщення та комунальних послуг (видаються громадянам організаціями, що здійснюють управління багатоквартирними будинками , і організаціями, що надають комунальні послуги);

з) документи, що підтверджують доходи заявника та членів його сім'ї за 6 місяців, що передують місяцю звернення за компенсацією (видаютсягражданам фізичними особами (організаціями), з якими вони перебувають у трудових, цивільно-правових відносинах, органами і організаціями, що здійснюють надання заходів соціального захисту. наприклад, довідка про нараховану заробітну плату, довідка про пенсію).

При зверненні представника заявника і / або членів його сім'ї додатково надаються:

паспорт громадянина Російської Федерації або інші документи, що засвідчують особу представника (Наприклад, паспорт громадянина іноземної держави);

довіреність (нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої) або

постанову глави місцевої адміністрації муніципального освіти муніципального округу про встановлення опіки (у разі визнання громадянина недієздатним рішенням суду) і рішення суду про визнання громадянина недієздатним або

постанову глави місцевої адміністрації муніципального освіти муніципального округу про встановлення піклування (у разі визнання громадянина рішенням суду обмеженим в дієздатності) і рішення суду про обмеження дієздатності громадянина) або

постанову глави місцевої адміністрації муніципального освіти муніципального округу про встановлення патронажу (в разі часткової чи повної втрати громадянином здатності до самообслуговування) або

наказ про призначення директора установи соціального захисту населення на посаду (для громадян, які перебувають в установі соціального захисту населення).

2.1.7 Перелік документів, що надаються одержувачем компенсації.

Після закінчення періоду надання компенсації одержувач компенсації надає документи, що підтверджують фактичні витрати на оплату житлового приміщення та комунальних послуг, понесені протягом терміну отримання останньої компенсації.

2.1.8 Документи надаються заявниками на паперових носіях.

2.1.9 Якщо копії документів, зазначених у пунктах 2.1.6 - 2.1.7 Регламенту, нотаріально не посвідчені, надання цих копій здійснюється заявником з пред'явленням оригіналів документів.

2.1.10 При наявності у Міського центру житлових субсидій та багатофункціонального центру відомостей, необхідних для прийняття рішення, заявники звільняються від надання всіх або частини документів, зазначених в пунктах 2.1.6 - 2.1.7 Регламенту, за рішенням Міського центру житлових субсидій.

2.1.11 Документи, зазначені в пунктах 2.1.6 - 2.1.7 Регламенту, можуть бути направлені на адресу Міського центру житлових субсидій поштовою кореспонденцією через організації поштового зв'язку.

2.1.12 Надання компенсацій здійснюється на безкоштовній основі. Виготовлення копій документів, необхідних для надання компенсацій, може здійснюватися Міським центром житлових субсидій та Багатофункціональним центром на платній основі.

2.2. Терміни надання адміністративної послуги.

2.2.1 Допустимі терміни надання адміністративної послуги:

а) рішення про надання або про відмову в наданні компенсації повинні бути прийняті протягом десяти робочих днів з дня подання заявником всіх документів, зазначених у пункті 2.1.6 Регламенту;

б) перерахунок, призупинення, відновлення або припинення надання компенсації, зіставлення розміру наданої компенсації з фактичними витратами на оплату житлового приміщення та комунальних послуг повинні бути здійснені при надходженні відомостей про настання подій, які спричинили втрату права на отримання компенсації або зміна її розміру, а також відомостей про фактичні витрати з 1-го по 15 число місяця - до 20-го числа поточного місяця, при надходженні відомостей з 16-го числа до кінця місяця - до 20-го числа місяця, наступного за місяцем їх надходження;

в) компенсації повинні бути перераховані (виплачені) громадянам на їх рахунки в банках (в тому числі на рахунки за вкладами до запитання) або через відділення поштового зв'язку до встановленого відповідно до частини 1 статті 155 Житлового кодексу Російської Федерації терміну внесення плати за житлове приміщення і комунальні послуги.

2.2.2 Допустимі терміни проходження окремих адміністративних процедур, необхідних для надання адміністративної послуги:

а) для прийняття рішення про надання компенсації або рішення про відмову в наданні компенсації заявнику - від одного до десяти робочих днів з дня подання заявником всіх документів, зазначених у пункті 2.1.6 Регламенту;

б) для перерахування (виплати) компенсації - не більше дванадцяти календарних днів, що обчислюються з 20-го числа поточного місяця.

2.2.3 Допустимі терміни видачі документів, які є результатом надання адміністративної послуги:

а) рішення про надання компенсації повинно бути видано заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення;

б) рішення про відмову в наданні компенсації має бути направлене заявнику поштою протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення;

в) рішення про призупинення або припинення надання компенсації повинно бути направлено одержувачу поштою протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

2.2.4 Допустимі терміни очікування в черзі при подачі і отриманні документів:

а) термін очікування в черзі при подачі заяви і документів на пунктах прийому громадян Міського центру житлових субсидій не повинен перевищувати однієї години;

б) термін очікування в черзі при отриманні документів на пунктах прийому громадян Міського центру житлових субсидій не повинен перевищувати п'ятнадцяти хвилин;

в) термін очікування в черзі при подачі заяви і документів в багатофункціональний центр не повинен перевищувати сорока п'яти хвилин;

г) термін очікування в черзі при отриманні документів в багатофункціональний центр не повинен перевищувати п'ятнадцяти хвилин.

2.3 Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги, для призупинення і припинення її надання.

2.3.1 Підставами для відмови в прийомі і розгляді заяви і документів є:

а) ненадання заявником або його представником документа, достоверяющего його особистість;

б) подання заяви та документів уповноваженою особою;

в) повторне і наступні звернення громадян за наданням компенсації протягом одного року з дня виявлення факту подання недостовірних відомостей;

2.3.2. Підставами для відмови в наданні компенсації є:

а) відсутність громадянства Російської Федерації;

б) відсутність правових підстав володіння і користування житловим приміщенням, зазначених в пункті 1 статті 1 Закону Санкт-Петербурга від 05.07.2006 № 387-58 «Про порядок і умови надання окремим категоріям громадян компенсацій витрат на оплату житлового приміщення та комунальних послуг в Санкт Петербурзі »;

в) наявність заборгованості з оплати житлового приміщення та (або) комунальних послуг (при відсутності угоди про її погашенні);

г) надання неповних і (або) завідомо недостовірних відомостей (в тому числі неподання документів, зазначених в пункті 2.1.6 цього Регламенту);

д) наявність сукупного доходу сім'ї (дохід самотньо проживає громадянина), що перевищує 1,5 величини прожиткового мінімуму на душу населення, що діє в Санкт-Петербурзі на день звернення за компенсацією;

е) заявник (заявник і члени його сім'ї) постійно або переважно не проживає в житловому приміщенні, на оплату якого просить надати компенсацію.

2.3.3 Підставами для призупинення надання компенсації є:

а) несплата одержувачем компенсації поточних платежів за житлове приміщення і (або) комунальні послуги протягом двох місяців;

б) невиконання одержувачем компенсації угоди з погашення заборгованості по оплаті житлового приміщення та комунальних послуг;

в) наступ подій, які можуть спричинити за собою втрату права на отримання компенсації (зміна складу сім'ї, підстави проживання, громадянства, матеріального становища одержувача компенсації і (або) членів його сім'ї).

2.3.4. Підставами для припинення надання компенсації є:

а) зміна місця постійного проживання одержувача компенсації і членів його сім'ї;

б) зміна складу сім'ї одержувача компенсації, підстави проживання (якщо ці зміни призвели до втрати права на отримання компенсації);

в) непогашення заборгованості або неузгодження терміну її погашення протягом одного місяця з моменту прийняття рішення про призупинення надання компенсації;

г) неподання отримувачем компенсації в Міський центр житлових субсидій або в Багатофункціональний центр документів, що підтверджують збереження права на отримання компенсації, протягом одного місяця з моменту прийняття рішення про призупинення надання компенсації.

2.4 Вимоги до місць надання адміністративної послуги.

2.4.1 Місцями для надання адміністративної послуги в Міському центрі житлових субсидій та у багатофункціональних центрів є приміщення для прийому відвідувачів, обладнані окремим входом або знаходяться в окремо розташованих будинках. Приміщення, як правило, розташовуються на нижніх поверхах будівель.

На території, прилеглій до будинків, в яких розташовуються приміщення багатофункціонального центру, можуть бути обладнані місця для паркування автотранспортних засобів.

Вхід і вихід з приміщення обладнуються відповідними покажчиками. Біля входу в приміщення розміщується вивіска з найменуванням організації та графіком прийому громадян.

Приміщення Багатофункціонального центру можуть бути обладнані пандусами, розширеними проходами, що дозволяють забезпечити безперешкодний доступ інвалідів, включаючи громадян з обмеженими фізичними можливостями.

2.4.2 У приміщеннях передбачається облаштування місць громадського користування, в тому числі для громадян з обмеженими фізичними можливостями, і місць зберігання верхнього одягу відвідувачів.

Приміщення обладнуються системами кондиціонування (охолодження і нагрівання) повітря, засобами пожежогасіння та оповіщення про виникнення надзвичайної ситуації.

2.4.3 У приміщеннях, призначених для очікування, на видному місці розміщуються стенди, роздаткові та інформаційні матеріали (брошури, буклети і т. П.).

2.4.4 Прийом одержувачів державної послуги здійснюється в спеціально виділених для цих цілей приміщеннях.

Приміщення забезпечуються необхідними для надання адміністративної послуги обладнанням (комп'ютерами, засобами електронно-обчислювальної техніки, засобами електронного інформування, засобами зв'язку, включаючи Інтернет, оргтехнікою), канцелярським приладдям, інформаційними та довідковими матеріалами, наочної інформацією, стільцями і столами.

Робочі місця працівників оснащуються настінними вивісками або настільними табличками із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади.

Робочі місця працівників обладнуються засобами сигналізації (стаціонарними "тривожними кнопками" і т. П.).

 Механізації тваринницьких юстування | III. адміністративні процедури

IV. Порядок оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб, а також прийнятих ними рішень при наданні адміністративної послуги | І графік прийому громадян | Місця знаходження і графіки роботи | Структурних підрозділів Багатофункціонального центру | прізвище |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати