Головна

Варіант 1

  1. В) Машинні варіанти журнально-ордерної форми
  2. варіант
  3. Варіант
  4. Варіант
  5. Варіант
  6. Варіант
  7. Варіант

1. Назвати методи фізико-хімічного аналізу сечі і пробу виявлення окремих компонентів у ній:

Варіанти відповідей:

1. Колір А. Мікроскопічний

2. Запах B. Візуальний

3. Осад C. Органолептичний

4. Прозорість D. Потенціометричний

5. рН E. Урометричний

6. Густина


2. У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Які лабораторні дослідження доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

A. Активність трансаміназ

B. Активність ізоферментів ЛДГ

C. Рівень уратів в крові

D. С-реактивний білок

E. Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові та сечі

3. Нирки виконують усі функції крім однієї:

А. Виділяють кінцеві продукти обміну

В. Регулюють водно-сольовий обмін

С. Підтримують осмотичний тиск

D. Регулюють артеріальний тиск крові

Е. Розкладають сечовину до СО2 і Н2О

4. Спадкові захворювання- мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про наявність такої патології?

А. Надмірна екскреція глікозаміногліканів

В. Надмірна екскреція амінокислот

С. Надмірна екскреція ліпідів

D. Надмірна екскреція глюкози

Е. Надмірна екскреція альбумінів

5. У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Які лабораторні дослідження доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

A. Активність трансаміназ

В. Активність ізоферментів ЛДГ

С. Рівень уратів в крові

D. С-реактивний білок

Е. Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові та сечі

6. Яка з названих речовин м"язової тканини, що виділяються з сечею здорової людини, утворюється при розпаді амінокислот?

А. Білірубін

B. Індикан

C. Сечова кислота

D. Кетонові тіла

E. Креатинін

7. Які кінцеві продукти обміну тригліцеридів виділяються з сечею здорової людини?

А. Кетонові тіла

B. Жирні кислоти

C. Гліцерин

D. Сечовина

E. Вода

8. У хворого в сечі виявлено фенілпіруват та фенілацетат. Нестача якого ферменту є причиною такого явища?

А Фенілаланін-4-монооксигенази

В Тирозин-3-монооксигенази

С Фумарилацетоацетатгідролази

D Цистатіон-β-синтази

Е ДОФА-декарбоксилази

9. У хворого діагностовано еритропоетичну порфірію ( хвороба Гунтера ): сеча і зуби забарвлені в червоний колір завдяки накопиченню уропорфіриногену. Недостатність якого з вказаних ферментів спостерігалась?

А. Копропорфіриногеноксидази

В. Уропорфіриноген-111-синтетази

С. Триптофанпіролази

D. Гем-синтази

Е. Уропорфіриноген-синтази

10. У хворого в сечі виявлено високий вміст цитруліну. Недостатність якого ферменту спостерігається в організмі?

А Аргінази

В Аргініносукцинатліази

С Аргініносукцинатсинтетази

D Карбамоїлсинтетази

Е Орнітинамінотрансферази.

11. Хвора 47 років скаржиться на постійне відчуття спраги, швидку втомлюваність, запаморочення в голові. Добовий діурез 3 - 4 л. Рівень глюкози в крові 4,8 ммоль/ л, в сечі глюкоза не виявлена. В цьому випадку доцільно провірити вміст в крові:

А Вазопресину

В Естрогенів

С Альдостерону

D Кортизолу

Е Тироксину.

12. У 4-х місячної дитини "синдром голубих пелюшок", який супроводжується періодичноим підвищенням температури тіла, підвищеной збудливістю, сповільненням росту. Азот крові підвищений, в сечі - надлишок тваринного індикану. Всмоктування якої амінокислоти порушено?

А Тирозину

В Фенілаланіну

С Лізину

D Гістидину

Е Триптофану.

13. У новонародженого з 5 дня життя появився високого тону крик, плаваючі рухи очей. Сеча набула характерний запах "кленового сиропу". В крові і сечі збільшена концентрація α-кетокислот, тваринного індикану. Спадкове порушення якого процесу призводить до цього стану?

А Переамінування амінокислот

В Дезамінування амінокислот

С Декарбоксилювання амінокислот

D Окиснювальне декарбоксилювання α-кетокислот

Е Окиснювальне дезамінування глутамату.

14. У дівчини 13 років гіпотензія, поліурія. Глюкоза в сечіневизначається. Попередній діагноз - нецукровий діабет, що зумовлений дефіцитом

А Кортизолу

В Альдостерону

С Адреналіну

D Вазопресину

Е Окситоцину.

15. Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п"є багато води, виражена поліурія. Глюкоза крові становить 4,8 ммоль /л , в сечі глюкози і ацетону немає, сеча безбарвна, густина 1,002- 1,004. Яка причина поліурії?

А. Нестача АДГ

В. Гіпотиреоз

С. Інсулінова недостатність

D. Тиреотоксикоз

Е. Альдостеронізм

16. Який компонент залишкового азоту є найбільш стабільним і чітко відображає тяжкість ниркової недостатності?

А. Індикан

В. Креатинін

С. Сечовина

D. Сечова кислота

Е. Креатин

17. У хворого з гострим гломерулонефритом добовий діурез - 500 мл. У сечі вміст білка- 1,23 %. Білковий коефіцієнт крові знижений. Для якого стану характерні ці зміни сечі?

А. Ізостенурії

В. Протеїнурії

C. Глюкозурії

D. Фенілкетонурії

Е. Креатинінурії

18. У хворого після перенесеного хронічного пієлонефриту поступово розвинулися анемія і стійка артеріальна гіпертензія. Який гормон ініціює розвиток артеріальної гіпертензії?

A. Еритропоетин

B. Ренін

C. Серотонін

D. Норадреналін

E. Альдостерон

19. Яка межа коливань густини сечі свідчить про ізостенурію?

A. 1012-1015

B. 1010-1012

C. 1016-1020

D. 1020-1025

E. 1008-1012

20. Яка добова екскреція із сечею креатиніну?

A. 1-2 г

B. 2-3 г

C. 3-4 г

D. 0,5-1,0 г

E. більше 4 г


Модуль 5. Тема № 9: "Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі"С. Галактоземію | Варіант 2

Варіант 3 | Варіант 6 | С. Галактоземію | Варіант 3 | Варіант 4 | Варіант 5 | Варіант 6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати