Головна

Захист роботи

  1. E. роботи на наконечниках з таким же маркуванням.
  2. Алгоритм виконання роботи
  3. Алгоритм виконання роботи
  4. Алгоритм виконання роботи
  5. Алгоритм виконання роботи
  6. Алгоритм виконання роботи
  7. Алгоритм виконання роботи

Повністю завершена робота в зброшурованому вигляді подається до територіального обласного відділення МАН на перевірку науковому керівникові, який пише відгук і виставляє оцінку за зміст роботи.

Після цього настає останній етап конкурсу - захист наукової роботи. Він проходить за визначено процедурою на відкритому засіданні секції історії України, на якому присутні члени журі, учасники конкурсу, при чому можуть бути і ті, хто ще роботу лише готує, а також вчителі із шкіл.

Для захисту роботи слово надається її автору, який у своїй короткій доповіді (не більше 10 хвилин) повинен повідомити про поставлену проблему, головну мету роботи, її завдання, стисло охарактеризувати історіографію, використані джерела та літературу, сказати про структуру роботи І її зміст, сформулювати свої висновки.

Часто трапляється, коли під час захисту автор намагається читати всю роботу, або один з її розділів. Звичайно, можна зупинитись на найбільш цікавих місцях свого твору, але не на всьому тексті Готуючись до захисту, необхідно розрахувати час, виготовити наочність -таблиці, діаграми, карти, схеми і використовувати їх під час своєї доповіді.

Після закінчення виступу автор повинен відповісти на задані питання. Крім членів журі задавати питання мають право всі учасники конкурсу. Відповідати треба конкретно і лаконічно Члени журі виставляють в балах оцінку за захист наукової роботи, підводять загальні підсумки і визначають переможців.Захист наукової роботи | Вимоги до оформлення відгуків та рецензій на наукове дослідження учнів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Обов'язки наукового керівника | Вибір теми дослідження | Підбір джерел, літератури та їх вивчення | Структура наукової роботи | Оформлення наукової роботи | Науково-дослідницьких робіт | Оформлення джерельної бази та літератури | VI. Бібліографічний опис архівних джерел | Захист наукової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати