На головну

VI. Бібліографічний опис архівних джерел

  1. В умовах незбалансованості бюджету уряд стикається з проблемою вишукування джерел фінансування дефіциту державного бюджету.
  2. Вибір та обґрунтування джерел набору працівників.
  3. ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  5. Вимоги до оформлення списку використаних джерел.
  6. ВИМОГИ ДО СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

У бібліографічному описі архівних джерел необхідно послідовно зазначати назви матеріалу, архіву, номери фонду, опису справи та аркуша. При повторному згадуванні архіву можна подавати його скорочену назву, наприклад:

Центральний державний історичний архів у Києві - ЦДІАК,Центральний Державний архів вищих органів влади й управління України - ЦДАВО України, Центральний Державний архів громадських організацій України - ЦДАГОУкраїни.

Бібліографічне посилання - сукупність бібліографічних відомостей про цитовану працю, розглядуваний або згадуваний у тексті роботи інший документ, необхідних для їх загальної характеристики, ідентифікації і пошуку.

Посилання в тексті дисертації на джерела слід позначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1- 6]...».

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному описові за переліком посилань із зазначенням номера. Наприклад, цитата в тексті:

«60-ті роки характеризувалися високими середньорічними темпами приросту національного доходу - 7,8 відсотка, витратами на науку з державного бюджету - 11,2 відсотка, чисельністю наукових працівників - 6,9 відсотка» [12, 215-216].

Відповідний опис у переліку посилань:

12. Онопрієнко В.І. Історія української науки XIX - XX століть: Навч. посіб. - К., 1998. - 215-216.

 Оформлення джерельної бази та літератури | Захист наукової роботи

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Обов'язки наукового керівника | Вибір теми дослідження | Підбір джерел, літератури та їх вивчення | Структура наукової роботи | Оформлення наукової роботи | Науково-дослідницьких робіт | Захист роботи | Вимоги до оформлення відгуків та рецензій на наукове дослідження учнів | Захист наукової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати