Головна

Обов'язки наукового керівника

  1. Вимоги щодо організації наукового дослідження
  2. Екологічна права та обов'язки громадян
  3. Обов'язки посадових осіб митних органів України
  4. Права і обов'язки суб'єктів митного контролю
  5. Процес взаємодії студентів з науковими керівниками
  6. Способи зменшення дози опромінення. Обов'язки особового складу, який знаходиться в зоні радіаційного забруднення.

Зважаючи на те, що учні лише розпочинають свій шлях на науковій ниві і у них ще немає власного досвіду пошукової діяльності, для якісної підготовки кожної роботи в системі МАН має бути призначений науковий керівник. Ним може бути як вчитель, що займається науковою діяльністю, так і будь-який інший фахівець в даній галузі науки.

У ході тривалої кропіткої дослідницької роботи все більшої ваги набирає коректна співпраця наукового керівника з учнем-дослідником. Важливо зразу ж усвідомити обом сторонам, що вона, ця співпраця, не є співавторством - робота є результатом праці конкретного учня. Науковий керівник є порадником і контролером ходу виконання роботи. Тому він:

- допомагає учневі - члену МАН вибрати оптимальну тему, консультує, вносить уточнення в її формулювання;

- звертає увагу на основні джерела, довідкову й спеціальну літературу, радить, як краще опрацьовувати й описувати їх;

- консультує на етапі складання плану, формулювання об'єкта, предмета, мети і завдань дослідження;

- бере участь у формуванні плану підготовки і написання учнем науково-дослідницької роботи й контролює процес його реалізації;

- читає чорновий варіант розділів, дає поради, про позиції щодо поліпшення викладу, читає виправлений текст;

- надає поради щодо науково-бібліографічного оформлення роботи (списку використаних джерел, літератури і посилань);

- пише відзив на роботу на предмет її рекомендування до захисту;

- надає поради конкурсантові в період підготовки до захисту;

- бере участь в доборі рецензента, дбаючи не стільки про титульованість особи, скільки об'єктивну оцінку роботи, поради і зауваження.

Отже, зважаючи на коло функціональних можливостей наукового керівника, учневі, його наставнику по секції, гуртку треба подбати про вибір такої людини, яка має досвід, забезпечить вміле коригування дій дослід ника, і з якою, звичайно, співпрацювати було б приємно. Тому ще до затвердження теми і наукового керівника на засіданні секції, слід заручитися згодою цієї людини. Так від самого початку сформується прийнятна морально-психологічна співпраця обох сторін.

З метою підвищення якості конкурсних робіт необхідна деяка уніфікація вимог і підходів до підготовки, написання і захисту наукових досліджень.


 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Вибір теми дослідження

Підбір джерел, літератури та їх вивчення | Структура наукової роботи | Оформлення наукової роботи | Науково-дослідницьких робіт | Оформлення джерельної бази та літератури | VI. Бібліографічний опис архівних джерел | Захист наукової роботи | Захист роботи | Вимоги до оформлення відгуків та рецензій на наукове дослідження учнів | Захист наукової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати