На головну

радіоактивного забруднення

  1. Аналіз діючої в Україні системи платежів за забруднення навколишнього середовища і шляхи її вдосконалення
  2. Апаратура для вимірювання радіаційного забруднення навколишнього середовища
  3. біологічні забруднення
  4. Зовнішнє гамма-опромінення від радіоактивної хмари.
  5. Вплив радіоактивного зараження на людей, тварин і с / г рослинність.
  6. Вибір пріоритетних показників забруднення поверхневого стоку при проектуванні очисних споруд
  7. Деталізована схема забруднення і спецобработки об'єкта

Аварійно-рятувальні роботи (АСР) в зоні радіоактивного забруднення включають: Першочергові роботи з порятунку людей, матеріальних і культурних цінностей, захисту природного середовища в зоні радіоактивного забруднення, локалізації і придушення або доведення до мінімуму рівня радіоактивного забруднення. [21]

Ступінь радіоактивного забруднення - пропределенія рівень знаходження і поширення радіоактивних речовин на поверхнях, в тілі людини, у побутовій та виробничій обстановці і в навколишньому середовищі, що перевищує їх природний вміст;

Дозиметричний контроль -комплекс організаційних і технічних заходів щодо визначення доз опромінення людей, що проводяться з метою кількісної оцінки ефекту впливу на них іонізуючих випромінювань;

Радіометричний контроль - комплекс організаційних і технічних заходів, що проводяться з метою визначення інтенсивності іонізуючого випромінювання радіоактивних речовин, що містяться в навколишньому середовищі, або ступеня радіоактивного забруднення людей, техніки, сільськогосподарських тварин і рослин, інших елементів природного середовища;

Забезпечення радіаційної безпеки- Комплекс організаційних і спеціальних заходів, спрямованих на виключення або максимальне зниження небезпеки шкідливого впливу іонізуючих випромінювань на організм людини і зменшення радіоактивного забруднення навколишнього середовища до встановлених допустимих рівнів

Аварійно-рятувальні роботи проводяться з метою порятунку людей та усунення загрози їхньому життю та здоров'ю. Основними завданнями АСР є ліквідація (локалізація) радіоактивного забруднення і зниження (припинення) міграції первинного забруднення. В процесі проведення АСР виконуються наступні види робіт:

- Забезпечення безпеки населення і сил, які використовуються при проведенні АСР;

- Розвідка території в інтересах проведення АСР;

- Пошук і порятунок постраждалих;

- Надання постраждалим першої медичної допомоги;

- Евакуація уражених із зони радіоактивного забруднення;

- Локалізація і ліквідація радіоактивного забруднення;

- Збір, транспортування та захоронення радіоактивних відходів;

- Дезактивація техніки, будівель, одягу і людей. [35]

В процесі АСР безперервно проводяться радіометричний і дозиметричний контроль.

Для забезпечення радіаційної безпеки ведення робіт повинен бути передбачений комплекс заходів, що включає:

- Суворе нормування радіаційних факторів;

- Інструктаж з питань радіаційної безпеки;

- Систематичний радіометричний контроль за радіаційною обстановкою в зоні забруднення і динамікою її зміни;

- Індивідуальний дозиметричний контроль;

- Індивідуальний захист всіх працюючих;

- Організацію санітарно-пропускного режиму, що виключає поширення радіоактивних забруднень за межі зони забруднення;

- Санітарну обробку персоналу і систематичну дезактивацію спецодягу, обладнання, засобів індивідуального захисту.

Радіаційна розвідка території в інтересах проведення АСР ведеться, як правило, з використанням наземних і повітряних транспортних засобів і тільки у випадках неможливості їх застосування - пішим порядком. Групи розвідки (не менше трьох осіб) забезпечуються засобами захисту від радіації та засобами радіозв'язку.

Розвідувальна інформація повинна містити:

- Якісний і кількісний радіонуклідної склад РАЗ;

- Фізичні та хімічні форми знаходження радіонуклідів;

- Площа і межі РАЗ, потужності доз випромінювання;

- Характеристики типових поверхонь забруднених об'єктів.

При локалізації (ліквідації) радіоактивного забруднення в залежності від ступеня фіксації і глибини проникнення РВ в об'єкт або грунт використовуються різні методи.

Для локалізації поверхневих забруднень здійснюють:

- Зв'язування полімерними і пленкообразующими рецепторами;

- Задернение грунтів хіміко-біологічними способами;

- Екранування поверхні шаром чистого матеріалу;

- Обваловку забруднених ділянок територій.

Для локалізації і запобігання виходу радіоактивних речовин з обсягу на поверхню проводять:

- Зв'язування полімерними і пленкообразующими рецепторами;

- Оранку ґрунтів;

- Ізоляцію глибинних ділянок забруднених грунтів і донних відкладень водойм;

- Осадження зважених і розчинених у водах водойм забруднень.

При проведенні АСР необхідні також:

- Підготовка до утилізації радіоактивних відходів;

- Створення тимчасової площадки складування радіоактивних відходів і її ліквідація після закінчення АСР.

Зміст аварійно рятувальних робіт в умовахЗабезпечення радіаційної та хімічної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах | хімічного забруднення

Дезінфекційно-душова установка ДДП | Ремонтний ящик засобів захисту | Ремонтний стіл хімічного майстра | Стіл радіомайстрів СРМ-2 | Автомобільна ремонтна хімічна майстерня | Цілі, завдання та заходи радіаційного, хімічного і біологічного захисту | РХБ обстановці | І матеріальних засобів | біологічне зараження | Розробка і запровадження режимів РХБ захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати