На головну

Список скорочень

  1. Hyundai Elantra Black & White> бортжурнал> 13. Список хороших виробників автозапчастин
  2. I. ПОЯСНЕННЯ СОКРАЩЕНИЙ
  3. Nbsp; Список скорочень
  4. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
  5. бібліографічний список
  6. бібліографічний список
  7. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

В. І. Гуменюк

С. В. Єфремов

Радіаційна і хімічна захист

Навчальний посібник

Санкт-Петербург

2005 р


УДК 335.58

ФБ__

Єфремов С. В. Радіаційна і хімічна захист. Навчальний посібник. - СПб .: СПбГПУ. - 2005. - 218 с.

У навчальному посібнику розглянуто радіаційні, хімічні та біологічні вражаючі фактори, наведено класифікацію засобів РХБ захисту і дана характеристика приладів і комплексів, що знаходяться на постачанні сил Цивільної оборони та Російської системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. Проаналізовано організація радіаційного, хімічного і біологічного захисту населення, громадських організацій і військ цивільної оборони.

Посібник призначений для студентів СПбДПУ вивчають дисципліну «Радіаційна і хімічна захист». Матеріали посібника можуть бути використані при написанні рефератів і розробці розрахунково-графічних робіт з дисциплін «Захист в надзвичайних ситуаціях» і «Безпека життєдіяльності».

Табл. 34. Іл. 106. Бібліографія: 39 назв.

Друкується за рішенням Вченої Ради ІВТОБ СПбДПУ

© Факультет Безпеки Інституту військово-технічної освіти та безпеки Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету

© Єфремов С. В.

© Гуменюк В. І.


Зміст

 Список скорочень................................................ ......
 Вступ................................................. .........................
 Розділ 1. Радіаційні, хімічні і біологічні небезпеки військового часу  
 Глава 1. Хімічна зброя  
 1.1. Загальна характеристика хімічної зброї ............................
 1.2. Параметри бойових токсичних хімічних речовин ...................
 1.3. Характеристика отруйних речовин ...................................
 1.4. Характеристика токсинів і фітотоксіканти ............................
 1.5. Хімічні боєприпаси і прилади .......................................
 1.6. Хімічний тероризм.
 Глава 2. Біологічна зброя  
 2.1. Загальна характеристика біологічної зброї ........................
 2.2. Характеристика біологічних засобів ..................................
 2.3. Характеристика хвороб ................................................ ....
 2.4. Характеристика засобів застосування біологічних агентів ......
 2.5. Біологічний тероризм ................................................ ...
 Глава 3. Ядерна зброя  
 3.1. Загальна характеристика ядерної зброї .................................
 3.2. Нерадіаційні вражаючі фактори ядерного вибуху ............
 3.3. Проникаюча радіація ................................................ ......
 3.4. Радіоактивне зараження ................................................ ....
 3.5. Радіаційний тероризм ................................................ ....
 Розділ 2. Система засобів РХБ захисту  
 Глава 4. Класифікація засобів РХБ захисту  
 4.1. Розподіл коштів РХБ захисту на класи
 4.4. Структура системи засобів РХБ захисту .................................
 Глава 5. Засоби індивідуального захисту  
 5.1. Фільтруючі засоби індивідуального захисту органів дихання
 5.2. Ізолюючі засоби індивідуального захисту органів дихання
 5.3. Система засобів захисту шкіри ..............................................
 5.4. Фільтруючі засоби захисту шкіри .....................................
 5.5. Ізолюючі засоби захисту шкіри .....................................
 5.6. Спеціальні захисні комплекти рятувальників .........................
 Глава 6. Захисні споруди цивільної оборони  
 6.1. Класифікація захисних споруд цивільної оборони ......
 6.2. Притулку цивільної оборони ............................................
 6.3. Протирадіаційні укриття ............................................
 6.4. Найпростіші укриття ................................................ ..........
 6.5. Засоби РХБ захисту захисних споруд ...........................
 Глава 7. Система засобів виявлення РХБ обстановки. Дозиметрія іонізуючих випромінювань  
 7.1. Завдання і склад системи засобів виявлення РХБ обстановки .......
 7.2. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань ........................
 7.3. Типи дозиметричних приладів і вимоги до них .................
 Глава 8. Прилади виявлення радіаційної обстановки  
 8.1. Класифікація приладів виявлення радіаційної обстановки ...
 8.2. Вимірювачі потужності дози ............................................... ..
 8.3. Пошукові прилади ................................................ ...........
 8.4. Універсальні радіометри ................................................ .
 8.5. Спектрометри ................................................. .................
 8.6. Вимірювачі дози ................................................ ...............
 Глава 9. Засоби виявлення хімічної обстановки  
 9.1. Коротка характеристика методів індикації ОХВ .........................
 9.2. Номенклатура засобів виявлення хімічної обстановки ...........
 9.3. Засоби індивідуального хімічного контролю .....................
 9.4. Прилади хімічної розвідки .............................................
 9.5. Автоматичні прилади хімічної розвідки ........................
 9.6. Переносні хімічні лабораторії і пробоотборники ............
 Глава 10. Комплекси виявлення РХБ обстановки  
 10.1. Класифікація комплексів виявлення РХБ обстановки ............
 10.2. Автомобільні комплекси РХБ розвідки ..............................
 10.3. Автомобільні комплекси лабораторного контролю ..................
 10.4. Повітряні і морські комплекси РХБ розвідки ......................
 10.5. Засоби збору і обробки даних про РХБ обстановці ..............
 Глава 11. Технологія спеціальної обробки  
 11.1. Узагальнена схема забруднення і спецобработки об'єкта ...........
 11.2. Види спеціальної обробки .............................................
 11.3. Елементи процесу спеціальної обробки ...........................
 11.4. Методи і способи спеціальної обробки .............................
 11.5. Деталізована схема забруднення і спецобработки об'єкта ...
 Глава 12. Засоби спеціальної обробки  
 12.1. Речовини і розчини, що застосовуються для спеціальної обробки ..
 12.2. Технічні засоби спеціальної обробки прямого призначення
 12.3. Засоби спеціальної обробки подвійного призначення .............
 12.4. Засоби знезараження ахова ........................................
 12.5. Технічні засоби повної санітарної обробки ................
 Глава 13. Засоби технічного забезпечення РХБ захисту  
 13.1. Ремонтний ящик засобів захисту .........................................
 13.2. Ремонтний стіл хімічного майстра ...................................
 13.3. Автомобільна ремонтна хімічна майстерня ...................
 Розділ 3. Організація радіаційного, хімічного і біологічного захисту  
 Глава 14. Основи РХБ захисту  
 14.1. Цілі, завдання та заходи РХБ захисту ..............................
 14.2. Зміст заходів по Виявленню і оцінки масштабів і наслідків РХБ зараження ....................................... ...............  
 14.3. Зміст заходів щодо захисту людей, тварин, продовольства і води від РХБ зараження .................................... ..  
 14.4. Зміст аварійно рятувальних робіт в умовах радіоактивного та хімічного забруднення .................................  
 Глава 15. Сили РХБ захисту  
 15.1. Підрозділи РХБ захисту військ цивільної оборони ..........
 15.2. Формування громадянської оборони, які вирішують завдання РХБзащіти ........................................... ......................................  
 15.3. Мережа спостереження і лабораторного контролю цивільної оборони
 15.4. Система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій
 Глава 16. Управління РХБ захисту населення і сил цивільної оборони  
 16.1. Система управління РХБ захисту .......................................
 16.2. Постановка завдань і зміст розпорядження по РХБ захисту ....
 16.3. Відображення питань РХБ захисту в плані дій щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій ..................  
 16.4. План РХБ захисту населення .............................................. .
 16.5. План РХБ захисту рятувального загону (формування ГО)
 16.6. Робоча карта начальника служби РХБЗ рятувального загону ....
 16.7. Звітні документи по РХБ захисту ....................................
 Висновок ................................................. ...................
 ЛІТЕРАТУРА ................................................. ....................

 


Список скорочень

ахова - Аварійно хімічно небезпечні речовини.

АСДНР - Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи.

АСР - Аварійно-рятувальні роботи.

Асхана - Автоматизовані системи хімічного аналізу.

АЕУ - Атомна енергетична установка.

БА - Біологічні аерозолі.

ББЖ - Біологічні боєприпаси.

БО - біологічна зброя.

БП - Боєприпас.

БР - Біологічні рецептури.

БС - Біологічні засоби.

БТХВ - Бойові токсичні хімічні речовини.

ВАП - Виливного авіаційний прилад.

ВВ - вибухова речовина.

ГК -гіпохлорит кальцію.

ГО - Громадянська оборона.

Гого - Цивільні організації цивільної оборони.

ГОЧС - Громадянська оборона, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій.

ДХК - Дозиметричний і хімічний контроль.

ЗІП - Запасні інструменти і приналежності.

ЗС - Захисна споруда.

ІІ - Іонізуюче випромінювання.

ІІІ - Джерело іонізуючого випромінювання здійснюватиме.

ІТ - Індикаторна трубка.

КЧС - Комісія з надзвичайних ситуацій.

ЛКП - лакофарбове покриття.

НДМГ - Несиметрично диметилгидразин.

ОБВ - Небезпечні біологічні речовини.

ОВ - Отруйні речовини.

ОМП - зброя масового ураження.

ВТВЗ - Відпрацьовані тепловиділяючі збірки.

НХР - Небезпечна хімічна речовина.

ОХП - Відходи хімічного виробництва.

ПАР - Поверхнево-активна речовина.

ПАФ - Протиаерозольний фільтр.

ГДК - Гранично-допустима концентрація.

ПХЗ - Протихімічного захисту.

ПРУ - Протирадіаційне укриття.

РАСТ - Розрахунково-аналітична станція

РАГ - Розрахунково-аналітична група.

РБГ - Радіоактивні благородні гази.

РВ - Радіоактивні речовини

РЗЕ - Рідкісноземельні елементи.

РІВБ - Рознощики інфекційних збудників хвороб.

РІТЕГ - Радіоізотопний термоелектричний генератор.

РП - Радіоактивний пил.

РСЧС - Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій (російська система попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій).

РХБ - Радіаційна, хімічна і біологічна.

РХБЗ - Радіаційна, хімічна промисловість та біологічний захист.

РХР (Н, К) - Радіаційна і хімічна розвідка (спостереження, контроль).

РОО - Радіаційно-небезпечні об'єкти.

РХОО - Радіаційно і хімічно небезпечні об'єкти.

СДОР - Отруйні сильнодіючі речовини.

СЗК - Засоби захисту шкіри.

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту.

ЗІЗОД - Засоби індивідуального захисту органів дихання.

сили ГОЧС - Сили цивільної оборони і російської системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

СІЯВ - Світловий імпульс ядерного вибуху.

СКО - середньоквадратичне відхилення.

СМП НС - Система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій.

СНЛК - Мережа спостереження і лабораторного контролю.

СО - Спеціальна обробка.

СРБ - Служба радіаційної безпеки.

ФВА - Фільтровентиляційний агрегат.

ФВУ - Фільтровентіляціонние установки.

ФОР - Фосфорорганічні отруйні речовини.

ФОС - Фосфорорганічні сполуки.

ФП - Фільтруючі протигази.

ФПК - Фильтрующе-поглинає коробка.

ФПС - Фильтрующе-поглинає система.

ХАБ - Хімічна авіаційна бомба.

ХАФ - Хлорацетофенон.

ХХН - Хімічні боєприпаси.

ХІ - Хлорне вапно.

ХО - хімічну зброю.

НС - надзвичайна ситуація.

ШМ - Шолом-маска.

ЕМІ - Електромагнітний імпульс.
Куріння - руйнівник генетичного коду | ВСТУП

Загальна характеристика хімічної зброї | речовин | Характеристика отруйних речовин | характеристика фітотоксіканти | Хімічні боєприпаси і прилади | хімічний тероризм | Загальна характеристика біологічної зброї | Тенденції розвитку біологічної зброї | Параметри біологічних засобів | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати