На головну

Дослідження підсилювача в режимі малого сигналу в області середніх частот

  1. C АРВ ПД В НОРМАЛЬНОМУ РЕЖИМІ
  2. C АРВ ПД у післяаварійний РЕЖИМІ
  3. D. Збільшення частоти и сили СКОРОЧЕННЯ
  4. I Лабораторне дослідження функції нирок
  5. II Зібрати схему підсилювача відповідно до номером завдання.
  6. II. Тромбоемболія судин малого кола
  7. III Налаштувати початкове положення робочої точки підсилювача без зворотного зв'язку.

Встановити в схемі ємності С1 и С2, Рівні 1 мкФ, і параметри джерела сигналу (генератора змінної напруги): напруга Uвх = 10 мВ; частоту 1 000 Гц.

Включити моделювання. Зафіксувати показання приладів J1 (змінну складову вхідного струму бази Iвх) І вольтметра V2 (вихідна напруга підсилювача Uвих). Визначити вхідний опір транзистора h11Е:

h11Е = Uвх / Iвх

і порівняти це значення з величиною, отриманою за наближеною формулою:

h11Е = 26 (мВ) / IБ.О.

Виміряти коефіцієнт посилення каскаду по напрузі без зворотного зв'язку:

Ku = Uвих / Uвх.

Розрахувати за формулами (8) і (9) необхідні значення вхідного опору транзистора Rвх.тр.ос і опору зворотного зв'язку Roc для отримання заданого значення коефіцієнта посилення Ku. При розрахунках прийняти значення вихідний провідності h22е рівним 0,02 мСм.

Встановити отримане значення Roc. Включити моделювання. Перевірити, чи відповідає виміряне значення Ku заданій величині. Якщо розбіжність становить більше 5%, уточнити опір Roc.

Виміряти вхідний опір транзистора Rвх.тр.ос з урахуванням дії негативного зворотного зв'язку.

Включити осцилограф. Вибрати зручні масштаби по осях часу і напруг в кожному каналі і зняти осцилограми напруг на вході підсилювача і на навантаженні. Для отримання якісного зображення діаграм в меню Analysis / Analysis Options ... / Instruments відключити "Generate time steps automatically"І встановити в графі"Minimum number of time points"Кількість точок 500.Розрахунок і настройка статичного режиму | Дослідження частотних характеристик підсилювача
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати