На головну

адміністративна відповідальність

  1. III. Система ціноутворення, що включає відповідальність за шкоду
  2. адміністративна адхократия
  3. адміністративна відповідальність
  4. адміністративна відповідальність
  5. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  6. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИБОРЧИХ ВІДНОСИНАХ

(Розвиток адміністративної відповідальності;

характеристика адміністративних правопорушень;

адміністративні стягнення;

ефективність адміністративної відповідальності

в області охорони навколишнього середовища)

Згідно КоАП РРФСР адміністративним проступком визнається посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління протиправне, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, за яке законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Вона настає, якщо порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності.

 Развітіеадміністратівнойответственності

До 1961 року суб'єктами адміністративної відповідальності були як фізичні, так і юридичні особи, т. Е. І громадяни, і підприємства, установи, організації, причому суми штрафів не обмежувалися. В умовах панування державної, загальнонародної власності покарання державних організацій штрафом означало лише перекладання коштів з однієї кишені в іншу і здавалося малоефективним. Крім того, в офіційних колах стала переважати концепція відмирання соціалістичної держави і зменшення адміністративних, примусових засобів впливу на правопорушників, необхідності переходу до добровільного виконання своїх обов'язків перед суспільством, підвищення моральних стимулів.

Серйозною віхою стали укази 1961-1962 рр. про подальше обмеження застосування штрафів, що накладаються в адміністративному порядку, якими було скасовано адміністративна відповідальність підприємств, установ, організацій, а штрафи обмежувалися 50-100 руб. і лише у виняткових випадках доходили до 200 руб. Для розуміння їх масштабу нагадаємо, що максимальна пенсія становила 120 руб. Основним органом накладення адміністративних стягнень стала адміністративна комісія при виконавчих комітетах Рад народних депутатів. І хоча наступні три десятиліття були часом встановлення нових адміністративних проступків і введення нових органів, правомочних накладати адміністративні стягнення, адміністративна практика не стала досить ефективною і дозріла для нововведень.

Початок 90-х рр. поряд зі зменшенням частки державної власності і введенням рівноправних приватної, муніципальної власності характеризується відновленням адміністративної відповідальності юридичних осіб. Одними з перших актів в цій області стали ЗК РРФСР і Закон РФ про охорону навколишнього природного середовища 1991 р Значно зросли суми штрафів, встановлені цими та іншими федеральними законами; штрафні санкції замість абсолютних сум стали призначатися в кратному відношенні до мінімального розміру оплати праці, що полегшило їх застосування і підвищило ефективність в умовах безперервної інфляції. Органами, яким надано право накладати адміністративні стягнення, стали спеціально уповноважені на те державні органи Російської Федерації в області охорони навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічного нагляду, технічної інспекції праці професійних спілок.

Однак вийшло деяке "двовладдя": адміністративна відповідальність, порядок її застосування і виконання постанов про накладення адміністративних стягнень передбачаються в КоАП РРФСР, що є головним, базовим федеральним актом адміністративного права, які передбачають десятки складів екологічних адміністративних проступків; в той же час діють галузеві федеральні закони, що передбачають поряд з КоАП РРФСР інші склади екологічних правопорушень і більш суворі міри покарання за них.

 Характерістікаадміністратівнихправонарушеній

КоАП РРФСР групує екологічні правопорушення за кількома напрямками і в декількох розділах. Провини, що посягають на державну власність (гл. 6), включають порушення прав на надра (в тому числі бурштин), води, ліси, тваринний світ (ст. 46-481).


Адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього середовища припускають зазіхання на ряд природних ресурсів (гл. 7):

щодо земель - безгосподарне їх використання, псування, несвоєчасне повернення або неприведення для використання за призначенням стан, самовільне відхилення від проектів внутрішньогосподарського землеустрою, знищення межових знаків (ст. 50-54);

щодо надр - порушення вимог щодо охорони надр і гідромінеральних ресурсів, порушення чинних стандартів, норм, правил або умов ліцензії, що регламентують діяльність на континентальному шельфі Російської Федерації (ст. 55-563);

щодо водних ресурсів - порушення правил їх охорони, водокористування, пошкодження водогосподарських пошкоджень і т. д. (ст. 57-60);

щодо лісових ресурсів - незаконне використання земель лісового фонду, незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників, знищення або пошкодження підросту в лісах, засмічення лісів побутовими відходами і покидьками, порушення вимог пожежної безпеки в лісах і т. п. (ст. 61-79 );

щодо атмосферного повітря - викид забруднюючих речовин в атмосферу з порушенням нормативів або без дозволу, введення в експлуатацію підприємств без дотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря, порушення правил експлуатації, а також невикористання обладнання для очищення викидів в атмосферу і ін. (ст. 77- 84);

по відношенню до тварин світу - порушення правил охорони середовища проживання, порядку здійснення користування тваринним світом, знищення рідкісних і перебувають під загрозою зникнення тварин, порушення правил полювання та рибальства і т. п. (ст. 841-86).

У Законі РФ про охорону навколишнього природного середовища передбачаються екологічні правопорушення, що мають більш загальний, масштабний характер, наприклад:

невиконання обов'язків з проведення державної екологічної експертизи;

непокору розпорядженням органів, які здійснюють державний екологічний контроль;

перевищення встановлених нормативів гранично допустимих рівнів радіаційного впливу, шуму, вібрації, магнітних полів;

незаконне витрачання коштів екологічних фондів на цілі, не пов'язані з природоохоронною діяльністю;

виробництво і використання заборонених хімічних речовин і відходів виробництва, що шкідливо впливають на озоновий шар Землі.

 адміністративні стягнення

 

У КоАП та інших російських законах передбачаються наступні адміні-ні стягнення: попередження; штраф; оплатне вилучення або конфіскація предмета, що є знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (рушниці, рибальської мережі, туші забитої тварини); позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права полювання, рибної ловлі, управління автомототранспортом, обмеження або позбавлення права природокористування); призупинення або закриття підприємства, що негативно впливає на навколишнє середовище, або вилучення природного об'єкта з користування (останні заходи впливу часто виділяються в окрему, специфічну еколого-правову відповідальність); виправні роботи і адміністративний арешт (останні два види в області охорони навколишнього середовища не застосовувалися).

Розміри зазначених у КоАП РРФСР штрафів підвищені Законом РФ "Про порядок перерахунку розмірів штрафів, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення" від 14 червня 1992 г. Якщо верхня межа штрафу не перевищує:

десяти рублів - треба вважати його рівним однієї десятої мінімального місячного розміру оплати праці, встановленого законодавством Російської Федерації на момент вчинення правопорушення;

тридцяти рублів - однієї третини мінімального розміру оплати праці;

семи неоподатковуваних мінімумів доходів - однієї другої мінімального розміру;

ста рублів - одному мінімального розміру (при цьому розмір накладається штрафу повинен бути не нижче однієї третини мінімального розміру);

двохсот рублів - двом мінімальних розмірів (і не нижче однієї другої мінімального розміру оплати праці);

трьохсот рублів - трьом мінімальних розмірів (і не може бути нижче одного мінімального розміру);

п'ятисот рублів - п'яти мінімальних розмірів;

тисячі рублів - семи мінімальних розмірів;

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - десяти мінімальних розмірів оплати праці (розмір штрафу не може бути при цьому нижче чотирьох мінімальних розмірів оплати праці) 1.

У Законі РФ про охорону навколишнього природного середовища передбачається штраф на громадян до десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, на посадових осіб - до двадцатикратного розміру мінімальної заробітної плати, на підприємства, установи, організації - до 500 тис. Руб. (Закон приймався в 1991 г.).

 Ефективність адміні-тивних відпові-ності в галузі охорони навколишнього середовища

Практика показує, що на ефективність адміністративної відповідальності в галузі охорони навколишнього середовища впливають:

недостатня оперативність провадження у справах про адміністративні правопорушення (більше третини справ розглядаються з порушенням встановленого в КоАП РРФСР двомісячного терміну з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення);

слабке виховний вплив процедури розгляду справ і винесення постанов про накладення адміністративного стягнення (тим більше що місцем розгляду справ про адміністративні правопорушення є, як правило, місце їх вчинення, а не місце проживання або роботи);

незабезпечення реальності виконання постанов (з тих же причин: прийняте за місцем скоєння правопорушення постанову іде за місцем роботи або проживання, де часом не виконується);

неадекватність стягнення скоєного (перш за все, з огляду на незначність сум штрафів, встановлених в законодавстві; законодавство зарубіжних країн передбачає більш значні штрафні санкції, які надають належну вплив на забруднювачів середовища);

відсутність стабільності і послідовності адміністративної каральної практики (внаслідок малозначності штрафів - головного засобу адміністративного впливу - координації цієї діяльності в масштабі країни не здійснювалася належним чином: спостерігаються шарахання в правозастосовчій практиці, різнобій в її здійсненні в різних регіонах і навіть в межах території суб'єкта Російської Федерації) ;

слабке знання суб'єктами права законодавства про адміністративні правопорушення (звідси, наприклад, йдуть повсюдні порушення 15-денного терміну розгляду матеріалу з моменту його надходження);

низький авторитет правозастосовних органів (це проявляється, зокрема, в недостатньому числі добровільного виконання постанов, ухиленні від виконання). При визначенні ефективності адміністративної відповідальності в галузі охорони навколишнього середовища доцільно з'ясувати два питання: по-перше, ступінь реального застосування відповідальності і, по-друге, стан тенденції до зміни кількості і якості правопорушень.


Аналіз і зіставлення даних про кількість проведених перевірок та виявлених правопорушень по роках і різним суб'єктам Російської Федерації свідчать про значний розрив у більшості випадків між перевірками, виявленими порушеннями і накладеними стягненнями, що наводить також на думку про високу латентність (невідомості, невиявляемості) правопорушень.

Констатувати тенденцію динаміки адміністративних правопорушень ще складніше. У ряді місць їх кількість збільшується, в інших - зменшується, що нерідко пов'язується зі зміною кадрового складу екологічного контролю, перевірками вищестоящих органів. Треба мати також на увазі, що фіксація і облік адміністративних правопорушень (як і кримінальних) знаходяться в руках людини і, таким чином, відчувають вплив людей, які бажають прикрасити або відобразити об'єктивно стан речей.

На стані боротьби з адміністративними правопорушеннями помітно позначається моральна атмосфера серед посадових осіб екологічного контролю. Серед них нерідко побутують песимістичні настрої, бажання отримати більше прав щодо притягнення до відповідальності, отримання, носіння та застосування зброї, матеріального забезпечення; також не без підстав ставляться питання про посилення соціального та правового захисту працівників природоохоронних служб. Вирішення цих проблем сприятиме підвищенню ефективності юридичної відповідальності в галузі екології.

 дисциплінарна відповідальність | Цивільно-правова відповідальність

Про охорону навколишнього середовища | На отримання екологічної інформації | В області захисту екологічних прав | Економічного механізму охорони середовища | Роль місцевого самоврядування | природоохоронні органи | екологічна експертиза | Екологічний контроль | екологічні ситуації | теми рефератів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати