Головна

облікові регістри

  1. Аналітичні регістри н / у
  2. Аналітичні регістри податкового обліку
  3. АНАЛІТИЧНІ РЕГІСТРИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
  4. Паралельні регістри (реєстри пам'яті)
  5. Регістри Serial ATA
  6. Регістри бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі.
  7. Регістри ремесел і торгівлі міста Парижа ( «Книга ремесел») [19].

Регістр - книга для записів. Регістр бухгалтерського обліку - документ, призначений для систематизації та накопичення інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, для відображення на рахунках бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності. Регістри бухгалтерського обліку ведуться в спеціальних книгах (журналах), на окремих аркушах і картках, у вигляді машинограм, отриманих при використанні обчислювальної техніки, а також на магнітних стрічках, дисках, дискетах та інших машинних носіях. Господарські операції повинні відображатися в регістрах бухгалтерського обліку в хронологічній послідовності і групуватися по відповідним рахунках бухгалтерського обліку. Правильність відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку забезпечують особи, які склали та підписали їх. При зберіганні регістрів бухгалтерського обліку повинна забезпечуватися їх захист від несанкціонованих виправлень. Виправлення помилки в регістрі бухгалтерського обліку має бути обгрунтовано і підтверджено підписом особи, що зробила виправлення, з зазначенням дати виправлення. Застосовуються, як правило, два види бухгалтерських регістрів - журнали-ордери і допоміжні відомості. Крім того, можуть застосовуватися спеціальні розроблювальні таблиці. Зміст регістрів бухгалтерського обліку є комерційною таємницею.

Обліковий реєстр - документ для реєстрації і групування даних обліку. Облікові регістри класифікуються за призначенням (хронологічні, систематичні, комбіновані), змістом (синтетичні і аналітичні) і формі (двосторонні, односторонні, табличні і шахові).

 Моделі поточного обліку основних господарських процесів | Поняття інвентаризації, її значення і види

До нематеріальних активів відносять об'єкти, що не мають матеріально-речової (фізичної) структури. | Метод і основні методичні прийоми і правила | Елементи методу бухгалтерського обліку | Документи як джерело первинної інформації | Бухгалтерський баланс | Порядок формування активу і пасиву балансу | Облікова політика і організація обліку | Обліковий реєстр є первинним документом? | Де застосовується журнально-ордерна форма ведення обліку? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати