Головна

Моделі поточного обліку основних господарських процесів

  1. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  2. I. Моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії.
  3. IX. Медична і соціальна моделі інвалідності.
  4. V. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
  5. XX. Організація і супровід процесів інтеграції (інклюзії) в дошкільних освітніх установах.
  6. XXI. Організація і супровід процесів інтеграції (інклюзії) в шкільних освітніх установах.
  7. XXII. Організація і супровід процесів інтеграції (інклюзії) в системі додаткової освіти.

Модель облікового системи, Британо-американська - модель, орієнтована на такі країни, як Великобританія, США, Нідерланди, Канада, Австралія та ін. Основними характеристиками цієї моделі є орієнтація обліку на потреби широкого кола інвесторів, що обумовлено високорозвиненим ринком цінних паперів, як правило відсутнє законодавче регулювання обліку, який регламентується стандартами, що розробляються професійними організаціями бухгалтерів; гнучкість облікового системи; високий освітній рівень як бухгалтерів, так і користувачів фінансової інформації.

Модель облікового системи, континентальна - модель, що застосовується в країнах Європи таких, як Німеччина, Австрія, Франція, Швейцарія, Італія та ін. Континентальна модель облікового системи характеризується наявністю законодавчого регулювання обліку; тісними зв'язками підприємств з банками, які є основними постачальниками капіталу; орієнтацією обліку на державні потреби оподаткування та макроекономічного регулювання; консерватизмом облікової практики.

Модель облікового системи, американська - модель, що застосовується в країнах Південної Америки таких, як Бразилія, Аргентина, Болівія та ін., Де високий рівень інфляції. Особливістю цієї моделі вважається орієнтація методики обліку на високий рівень інфляції і потреби державного регулювання. Облікова система в цих країнах, як правило, проста через невеликого розміру підприємств і невисокого рівня освіти.

У Росії застосовується модель облікового системи наближена до континентальної моделі.Порядок формування активу і пасиву балансу | облікові регістри

До нематеріальних активів відносять об'єкти, що не мають матеріально-речової (фізичної) структури. | Метод і основні методичні прийоми і правила | Елементи методу бухгалтерського обліку | Документи як джерело первинної інформації | Бухгалтерський баланс | Поняття інвентаризації, її значення і види | Облікова політика і організація обліку | Обліковий реєстр є первинним документом? | Де застосовується журнально-ордерна форма ведення обліку? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати