Головна

D) Теорія портфеля цінних паперів.

  1. B. Кратологіческій теорія дискурсу
  2. E. Постмодерна теорія дискурсу
  3. Ft Структура сучасного ринку fg цінних паперів
  4. G. Теорія наративного дискурсу
  5. IV. На етапі розміщення цінних паперів

Розглянемо спершу необмежений випадок з безризиковою папером (казначейські векселі) з часткою в портфелі f0 и n цінними паперами з частками в портфелі f1, .., Fn. Припустимо, що ставка прибутковості по безризикового активу r, І, для простоти обговорення, таке ж значення приймемо для ставок запозичення, кредитування та ставки сплачується при відкритті коротких позицій. нехай C = (sij) - ковариационная матриця з елементами sij, I, j = 1, .., n що представляють собою коваріації між i и j паперами, а M = (m1, m2, .. Mn)T вектор рядок, такий що mi, I = 1, .., n будуть рівні зміщення i-ой паперу.

Тоді портфель задовольняє співвідношенням

де FT= (F1, .. Fn) зі знаком T означає транспонування, а R - Вектор-стовпець (R, r, .. r)T довжиною n.

Тоді наші попередні формули і результати для одного паперу і одного безризикового активу призводять до g?(f1, .. Fn) = M-s2/ 2. Це стандартна задача оптимізації квадратичного програмування. Використовуючи (8.1) і вирішуючи одночасні рівняння ?g?/ ?fi= 0, i = 1, .., n, ми отримуємо

де для задоволення вимоги єдиності рішення ми вимагаємо існування С -1, тобто detC ? 0. Коли все папери не коррелірованни, то С діагональна і ми отримуємо f * = (Mi - R) / sii або f * = (Mi - R) / si2, що відповідає (7.3) для n = 1.

Примітка: BRK емітувала новий тип непривілейованих акцій з тікером BRK.B c одночасною зміною символу для старого типу на BRK.A. Одна акція BRK.A може бути конвертована в 30 акцій BRK. У будь-якої пори, але не навпаки. Право голосу BRK. В має менше значення, а також відсутні право участі в призначенні величини щорічних благодійних виплат. Ми слідом за ринком розглядаємо ці відмінності як незначні, і згідно з цим А торгується за ціною приблизно в 30 разів перевищує котирування В.

Якби ставлення було завжди в точності 30 до 1, а також обидві ці папери були б включені в аналіз, то вони мали б однакову значення ковариаций з іншими паперами, так що С = 0 и C-1 не існує.

Якщо існує обмеження на використовуваний маржинальний капітал до розміру частки q, 0 ? q ? 1, тоді у нас з'явитися додаткове обмеження

Підмножина з розмірністю n замкнуто і обмежена.

Якщо ставка за позиковими коштами для забезпечення портфеля rb= R + eb, eb? 0, А ставка комісії по коротких позиціях rs= R + es, es? 0, тоді m в рівнянні (8.1) змінюється. позначимо x+= Max (x, 0) а, x -= Max (0, -x), так що x = x+- x - для всіх x. приймемо f += f1++ ... + Fn+ за частку портфеля розміщену в довгих позиціях. І нехай f -= f1-+ ... + Fn- - це частка портфеля розміщена в коротких позиціях.

Випадок 1. f +? 1

Випадок 2. f +> 1B) Аналіз і результати | Мій досвід використання підходу Келлі

Довгостроковий період: коли "домінує" стратегія Келлі? | Блек Джек | Спортивна | Wall Street: найбільша гра | А) Безперервна апроксимація. | Б) Реальний (майже) світ. | В) Випадок для «дрібного критерію Келлі». | Згідно (1) вибір f в діапазоні 0,5fe * ? f | D) Примітна формула. | А) Обмеження. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати