Головна

В будівництві

  1. Види прибутку в будівництві.
  2. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ В БУДІВНИЦТВІ
  3. Геодезичні роботи при будівництві
  4. Геодезичні роботи при будівництві цивільних будівель

станом на «01» січня 2011 р

 Розряд виконуємо-ваних робіт  Вар-тість люд.-год, грн.  Розряд робіт, що  Стоімостьчел.-ч, грн.  Розряд робіт, що  Вартість люд.-год, грн.
 1,0  10,53  2,7  12,12  4,4  14,95
 1,1  10,61  2,8  12,27  4,5  15,17
 1,2  10,70  2,9  12,37  4,6  15,38
 1,3  10,78  12,49  4,7  15,59
 1,4  10,87  3,1  12,65  4,8  15,81
 1,5  10,95  3,2  12,82  4,9  16,03
 1,6  11,04  3,3  12,97  5,0  16,24
 1,7  11,12  3,4  13,13  5,1  16,51
 1,8  11,20  3,5  13,30  5,2  16,77
 1,9  11,29  3,6  13,46  5,3  17,05
 2,0  11,37  3,7  13,62  5,4  17,31
 2,1  11,49  3,8  13,77  5,5  17,59
 2,2  11,59  3,9  13,94  5,6  17,85
 2,3  11,71  4,0  14,10  5,7  18,12
 2,4  11,93  4,1  14,31  5,8  18,39
 2,5  12,05  4,2  14,53  5,9  18,66
 2,6  12,14  4,3  14,74  7,0  21,85

додаток 15

Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації трудовитрат працівників, зарплата яких враховується в загальновиробничих витратах і коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат

 № п / п  Види будівельних та монтажних робіт  Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, зарплата яких враховується в загальновиробничих витратах (К)  Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей общепроізводст-ських витрат (П), грн. / Люд.-год
 1.  Загальнобудівельні роботи (крім виділених) - земляні роботи-оздоблювальні роботи  0,120 0,098 0,088  2,73 2,21 2,16
 2.  Внутрішні санітарно-технічні роботи  0,105  2,75
 3.  Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи  0,097  2,42
 4.  Монтаж обладнання  0,079  1,97

додаток 16

Усереднені показники для визначення додаткових витрат за вартістю обладнання

 № п / п  Найменування показників  Показник у% до відпускної ціни
 1.  Транспортні витрати  3,0
 2.  Витрати на тару, упаковку і реквізит  0,5
 3.  Запасні частини  1,0
 4.  Комплектація  0,4
 5.  Заготівельно-складські витрати  0,9

додаток 17

форма №1

затверджено:

Зведений кошторисний розрахунок в сумі ___ тис. Грн.

У тому числі зворотних сум ___ тис. Грн.

«___» ___ 20 ___ г.

 Об'єктного кошторису № ___ | БУДІВНИЦТВА № ___

Складання локальних кошторисних розрахунків | Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва | Розрахунок договірної ціни | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | ДОДАТКИ | Локальний кошторисний розрахунок №1 на загальнобудівельні роботи по будівництву | Локальний кошторисний розрахунок №3 | Загальнобудівельні роботи для виробничих будівель в кошторисних цінах 2008 р | Санітарно-технічних робіт в кошторисних цінах 2008 р | Виробничого обладнання та його монтажу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати