Головна

Об'єктного кошторису № ___

  1. А. В. Альошин «Правовий статус державного посередника в області військово-технічного співробітництва РФ з іноземними державами» // Право і політика. 2005 р № 4, с. 24.
  2. Баранина в сметані
  3. Квиток №17Крітікі про роман «Злочин і кара».
  4. Квиток №23Образ Платона Каратаєва як філософська ідея.
  5. Блок № 1 (11 клас)
  6. В даний час діяльність прокуратури регулюється Федеральним законом від 17 січня 1992 № 2202-I "Про прокуратуру Російської Федерації".
  7. В РЕЗЕРВ (Кошторис)

На будівництво ___

(Найменування об'єкта)

Кошторисна вартість ___ тис. Грн.

Нормативна трудомісткість ___ тис. Люд.-год

Кошторисна заробітна плата ___ тис. грн.

Вимірювач одиничної вартості ___

Складена в цінах 201__ р

 № п / п  Номери кошторисів і розрахунків  Найменування робіт і витрат  Кошторисна вартість, тис. Грн.  Кошторисна Трудоем-кістка тис. Люд.-год  Кошторисна заработ-на плата тис. Грн.  Показу-ки единич-ної вар-мостігрн.
 будівельних робіт  монтаж-них робіт  оборудо-вання, меблів і інвен-тар  про-чих зат-рат  всього
   Локальний кошторисний розрахунок №1  Загальнобудівельні роботи                
 Локальний кошторисний розрахунок №2  Внутрішні санітарно-технічні роботи                

Продовження Додатка 13

 Локальний кошторисний розрахунок №3  Внутрішні електромонтаж-боти                
 Локальний кошторисний розрахунок №4  Придбання виробничих-ного обладнан-ня                
 Локальний кошторисний розрахунок №5  Монтаж виробниц-ного обладнання                
   Разом за кошторисом в цінах 201__г.                

додаток 14

Усереднена вартість людино-години за розрядами робітВиробничого обладнання та його монтажу | В будівництві

Складання одиничної розцінки | Складання локальних кошторисних розрахунків | Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва | Розрахунок договірної ціни | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | ДОДАТКИ | Локальний кошторисний розрахунок №1 на загальнобудівельні роботи по будівництву | Локальний кошторисний розрахунок №3 | Загальнобудівельні роботи для виробничих будівель в кошторисних цінах 2008 р | Санітарно-технічних робіт в кошторисних цінах 2008 р |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати