На головну

Виробничого обладнання та його монтажу

  1. Автоматика машин, агрегатів, технологічного обладнання
  2. В. прихватками ЗА МІСЦЕМ МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ
  3. Поблизу місця монтажу повинні бути в достатній кількості протипожежні засоби.
  4. ВИБУХОЗАХИСТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
  5. Види цілей за спрямованістю відтворювального процесу.
  6. Увімкніть рукоятки роз'єднувачів електроапаратів, що входять до складу алектрооборудованія комплексу;
  7. ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄКТА
 Найменування галузей господарства, підгалузей (напрямків у складі галузей)  Вартість обладнання в% від кошторисної вартості СМР  Вартість прямих витрат по монтажу в% від стоімостіоборудованія
I. Паливно-енергетичний комплекс
 електроенергетика
 Вугільна промисловість
 торф'яна промисловість
II. металургійний комплекс
 Чорна металургія
 Кольорова металургія
III. Хіміко-лісовий комплекс
 Лісова і деревообробна промисловість
 Целюлозно-паперова промисловість
 Медична і мікробіологічна промисловість
IV. Агропромисловий комплекс
 Сільське господарство
 Харчова промисловість
 М'ясна і молочна промисловість
 рибна промисловість
 Борошномельно-круп'яна і комбікормова промисловість
 Лісне господарство
V. Комплекс транспорту і зв'язку
 річковий транспорт
 Автомобільний транспорт
 дорожнє господарство
 повітряний транспорт

Продовження Додатка 12

VI. Безперервні і спеціалізовані види
 транспорту    
 Транспорт нафти і нафтопродуктів
 транспорт газу
 газова промисловість
 зв'язок
VII. будівельний комплекс
 Промисловість будівельних матеріалів
 Будівництво (бази технічного обслуговування, ремонту будівельних машин)
 Промисловість будівельних конструкцій і деталей
VIII. соціальний комплекс
 метрополітени
 народна освіта
 Культура та мистецтво
 Охорона здоров'я
 поліграфічна промисловість
 місцева промисловість
 Побутове обслуговування
 Торгівля і громадське харчування
IX. Галузі, що не входять в комплекс
 Легка промисловість
 водне господарство
 Матеріально-технічне забезпечення і збут
 наука
X. Галузі колишнього союзного підпорядкування
 Підйомно-транспортне машинобудування
 Сільськогосподарське і тракторне машинобудування

Продовження Додатка 12

 Хімічне і нафтове машинобудування
 суднобудівна промисловість
 Електронна промисловість
 Гірничо-хімічна промисловість
 загальне машинобудування
 радіопромисловість
 Приладобудування
 Промисловість засобів зв'язку
 Електронно-технічна промисловість
 Станкостроительная і інструментальна промисловість
 авіаційна промисловість
 Оборонна промисловість
 Хімічна промисловість
 Залізничний транспорт
XI. комунальне будівництво
XII. Об'єкти житлового будівництва
 Інші об'єкти невиробничого будівництва

додаток 13

форма №3Санітарно-технічних робіт в кошторисних цінах 2008 р | Об'єктного кошторису № ______

Порядок визначення загальновиробничих витрат | Складання одиничної розцінки | Складання локальних кошторисних розрахунків | Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва | Розрахунок договірної ціни | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | ДОДАТКИ | Локальний кошторисний розрахунок №1 на загальнобудівельні роботи по будівництву | Локальний кошторисний розрахунок №3 | Загальнобудівельні роботи для виробничих будівель в кошторисних цінах 2008 р |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати