На головну

Локальний кошторисний розрахунок №3

  1. II етап Розрахунок фінансових результатів
  2. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  3. А. Розрахункова глибина поширення хмари на відкритій місцевості
  4. Акредитивна форма розрахунків.
  5. Актуарні розрахунки в страхуванні.
  6. алгоритм розрахунку

На внутрішні електромонтажні роботи з будівництва _______________________________________________

(Найменування об'єкта)

 № п / п  Назва роботи  Пря-миезатра-тивсего, грн.  В тому числі  Загально-вироб-водст-ються расхо-ди, грн.  В тому числі  ВСЬОГО
 зара-бот-на плата, грн.  норма-тивно-розрахунок-ва кошторисна трудомісткість, люд.-год.  норма-тивно-розрахунок-ва кошторисна праце-ємність, люд.-год.  зара-бот- ная плата, грн.  інші статті загально-вироб-водст-ських расхо-дов, грн.  отчіс-лення на соціаль-ні меро-ємства, грн.  кошторисів-ва вар-тість, грн.  зара-бітної плата, грн.  сметнаятрудо-ємність, люд.-год.
 1.  Електромонтажні роботи                      
 2.  Слаботочні-ні мережі і устрій-ства                      
   РАЗОМ                      

додаток 6

Локальний кошторисний розрахунок №4

На придбання виробничого обладнання по будівництву

_______________________________________________________

(Найменування об'єкта)

 № п / п  Найменування робіт  Відпустка-ва ціна, грн.  Транс-кравці витрати, грн.  Витрати на тару, упаковку і реквізит, грн.  Запас-ні частини, грн.  Комплек-тація, грн.  Заготівельно-складські витрати, грн.  Всього кошторисна вартість, грн.
 1.  Придбання обладнання              
                 

додаток 7

Локальний кошторисний розрахунок №5Локальний кошторисний розрахунок №1 на загальнобудівельні роботи по будівництву | Загальнобудівельні роботи для виробничих будівель в кошторисних цінах 2008 р

ВСТУП | Система ціноутворення в будівництві | Порядок визначення прямих витрат | Порядок визначення загальновиробничих витрат | Складання одиничної розцінки | Складання локальних кошторисних розрахунків | Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва | Розрахунок договірної ціни | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | ДОДАТКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати