На головну

Порядок визначення загальновиробничих витрат

  1. Способи визначення положення ЕОС.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. D. Іменник з лівими і правими визначеннями
  4. II. Порядок виконання курсової роботи
  5. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  6. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин

Загальновиробничі витрати - це сума коштів для відшкодування витрат будівельних і монтажних організацій, пов'язаних c управлінням, обслуговуванням будівельного виробництва, а так само витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та вдосконалення технології.

Для розрахунку загальновиробничих витрат їх статті групуються в три блоки:

- Кошти на заробітну плату працівників;

- Відрахування на соціальні заходи;

- Інші статті загальновиробничих витрат.

Кошти на заробітну плату працівників, що передбачаються, в загальновиробничих витратах розраховуються виходячи з трудовитрат цих працівників і відповідної вартості людино-години.

В інвесторської кошторисної документації трудовитрати цих працівників визначаються за формулою:

 (1.1)

- Трудовитрати працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах людино-годин.

- Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт передбачаються в прямих витратах людино-годин.

- Усереднений коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників в загальновиробничих витратах.

Відрахування на соціальні заходи визначаються виходячи з норм, встановлених чинним законодавством, і кошторисної заробітної плати.

Кошторисна заробітна плата визначається як сума заробітної плати:

- Робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах;

- Робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;

- Працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах.

Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат визначаються за формулою:

 (1.2)

- Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.

- Нормативна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, люд.-год

- Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. / Чол-год.

 Порядок визначення прямих витрат | Складання одиничної розцінки

ВСТУП | Система ціноутворення в будівництві | Складання локальних кошторисних розрахунків | Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва | Розрахунок договірної ціни | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | ДОДАТКИ | Локальний кошторисний розрахунок №1 на загальнобудівельні роботи по будівництву | Локальний кошторисний розрахунок №3 | Загальнобудівельні роботи для виробничих будівель в кошторисних цінах 2008 р |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати