Головна

Порядок визначення прямих витрат

  1. Способи визначення положення ЕОС.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. D. Іменник з лівими і правими визначеннями
  4. II. Порядок виконання курсової роботи
  5. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  6. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин

Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, вартість матеріалів, виробів та конструкцій. Вони визначаться в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених за робочими кресленнями, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням; з інших джерел (в тому числі за усередненими даними Держбуду).

Заробітна плата (основна і додаткова), що вказується в прямих витратах у локальних кошторисах, обчислюється окремо для робітників-будівельників і монтажників та для робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів. Розрахунок заробітної плати виконується на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години, відповідного середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, зайнятих у будівельному виробництві, в прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних та монтажних робіт, і вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година ) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, у тому числі вказується заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів, і конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених кресленнями і відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріали для будівництва визначаються франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

- Відпускну ціну;

- Вартість тари, упаковки і реквізиту;

- Вартість транспортування і вантажних робіт;

- Заготівельно-складські роботи.Система ціноутворення в будівництві | Порядок визначення загальновиробничих витрат

ВСТУП | Складання одиничної розцінки | Складання локальних кошторисних розрахунків | Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва | Розрахунок договірної ціни | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | ДОДАТКИ | Локальний кошторисний розрахунок №1 на загальнобудівельні роботи по будівництву | Локальний кошторисний розрахунок №3 | Загальнобудівельні роботи для виробничих будівель в кошторисних цінах 2008 р |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати