На головну

Лекції 36 годин (ауд.) Лабораторні заняття не передбачені

  1. I. Лабораторні методи дослідження
  2. II. проведення заняття
  3. III. Матеріали для підготовки та проведення заняття (текст до завдання 1.5; інформаційна довідка про методи, що реалізуються на занятті)
  4. III. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  5. III. РОЗПОДІЛ ГОДИН КУРСУ ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ РОБІТ
  6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. W - годинна вироблення;

голова _____________

Навчально-методичний комплекс складено:

Литовської Ю. В., к. Е Н., доц. каф. ЕіУ


Перелік документів, включених в УМК

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення».

Додаток до робочої програми

1.1 Методичні рекомендації (матеріали) для викладача з дисципліни «Ціноутворення».

1.2 Методичні вказівки для студентів з різних видів навчальної роботи.

1.3 Основні навчально -методичні матеріали з дисципліни

2. Матеріали, що встановлюють зміст і порядок проведення проміжних і підсумкових атестацій.

2.1 Питання для підготовки до заліку.


Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

«Магнітогорський державний технічний університет ім. Г. І. Носова»

 ЗАТВЕРДЖУЮ:  
 Декан факультету економіки і права
   М. В. Бушманова
   «ХХХХ»  2007р.

Робоча програма

з дисципліни «Ціноутворення»

напрямок 080100 «Економіка»

спеціальність 080111 «Маркетинг»

Факультет Економіки і права

Кафедра Економіки та управління

курс 3

семестр 5

Розподіл навчального часу

Лекції 36 годин (ауд.) Лабораторні заняття не передбачені

Практичні (семінарські) заняття 18 годин (ауд.)

Курсовий проект не передбачений

Курсова робота не передбачена

Самостійна (позааудиторна робота) 56 годин

Загальна трудомісткість по ДОС (ОС МГТУ) 110 годин

Іспит не передбаченийЦІНА. ЦІНОУТВОРЕННЯ | Магнітогорськ, 2007р.

Перелік лабораторних робіт | Навчально-методичні матеріали з дисципліни | ПДВ} * - включається тільки в ціну виробника. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати