На головну

Податки і відрахування, що включаються в акт приймання виконаних робіт

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.

На основі чинного в країні механізму ціноутворення в будівництві та податкового законодавства Міністерством архітектури і будівництва розроблений приблизний порядок включення в акти приймання виконаних робіт податків і відрахувань для компенсації їх замовниками. Він забезпечує дотримання єдиного методологічного підходу при включенні до вартості будівництва податків і відрахувань. Документ прийнятий виключно для цілей ціноутворення. Обчислення і сплата податків і відрахувань до бюджету і позабюджетні фонди виробляються відповідно до чинного податкового законодавства.

При формуванні вартості будівництва слід враховувати також податкові пільги, передбачені законодавством. При цьому не можна розглядати пільги по податках і неподаткових платежів, які має з податкового законодавства замовник як самостійний платник податків, як пільги по роботах, що виконуються за рахунок його коштів.

У вартість виконаних будівельних робіт не включаються тільки ті податки та неподаткові платежі, за якими податковим законодавством надані пільги щодо цих робіт (послуг), а також податки, які сплачуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Порядок призначений для працівників підрядних організацій і організацій-замовників, які здійснюють розрахунки за виконані роботи, з метою створення єдиного алгоритму включення у вартість виконаних робіт податків і відрахувань по будовах (об'єктах), які фінансуються з коштів бюджету, позабюджетних фондів, що створюються відповідно до законодавства Республіки Білорусь, а також за рахунок пільгових кредитів.

По інших будовах (об'єктах) податки і відрахування включаються у вартість будівництва в порядку, визначеному договором підряду.

У вартість робіт, виконаних підрядною організацією, включаються і оплачуються замовником податки і відрахування, що відносяться відповідно до чинного податкового законодавства на собівартість робіт і послуг, а також враховуються при формуванні відпускних цін і направляються на формування республіканського і місцевих бюджетів, а також фондів цільового призначення .

 Інші витрати | Обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Індексу зміни вартості накладних витрат | Порядок застосування індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт | Визначення інших витрат в поточних цінах | Методики формування вартості в будівництві | РОЗРАХУНОК ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ | Акт приймання виконаних будівельних та інших спеціальних монтажних робіт | Експлуатація машин і механізмів | Будівельні матеріали, вироби і конструкції | Заготівельно-складські витрати | Додаткові витрати при виробництві СМР в зимовий час |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати