Головна

Акт приймання виконаних будівельних та інших спеціальних монтажних робіт

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

Акт приймання виконаних робіт складається кожним підрядником на підтвердження обсягів і вартості робіт, виконаних власними силами для розрахунків з організаціями-замовниками за виконані роботи по будовах (об'єктах).

Згідно із загальним механізмом ціноутворення ціни на продукцію (роботи, послуги) формуються на основі планової собівартості, всіх видів встановлених податків і неподаткових платежів і прибутку.

Акт приймання виконаних робіт служить підтвердженням обсягу і вартості виконаних будівельно-монтажних робіт і застосовується для приймання замовником (генпідрядником) виконаних підрядником (субпідрядником) будівельно-монтажних робіт.

Даний первинний документ є одним з основних документів, що застосовуються в будівельному комплексі. Особливість цього документа полягає в тому, що він виконує одночасно декілька функцій.

По-перше, він є своєрідною калькуляцією ціни робіт, виконаних підрядником за певний період.

По-друге, калькуляція, підписана як замовником, так і підрядником, виконує функцію протоколу узгодження цін на даний вид (види) робіт.

По-третє, в акті містяться відомості не лише про вартість (ціну) виконаних підрядником робіт, а й про їх кількість. Таким чином, акт, підписаний замовником і підрядником, є підставою для твердження про те, що підрядником виконано, а замовником прийнятий конкретний обсяг робіт. При цьому мається на увазі, що якість виконаних робіт відповідає вимогам нормативної бази.

У заголовній частині документа міститься інформація про адреси та УНП учасників будівництва. З метою реалізації вимог Правил укладення та виконання договорів (контрактів) будівельного підряду, затверджених постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15.09.1998 № 1450 [27], у формі акту приймання виконаних будівельно-монтажних робіт передбачені реквізити, що містять дати отримання і підписання документа сторонами . Згідно п.41 Правил замовник зобов'язаний протягом трьох днів розглянути подані підрядником довідки, акти, запевнити їх підписом та печаткою. При незгоді з даними, відображеними в довідці, акті, замовник повертає їх з мотивованим відмовою в письмовій формі в зазначений термін. При незгоді замовника підписати акт виконаних робіт акт з доданим супровідним листом, що містить мотив відмови, повертається на адресу підрядника.

Акт підписується уповноваженими представниками сторін, що мають право підпису.

Внесення в акт приймання виконаних робіт виправлень не допускається. Неправильні записи виправляються шляхом їх закреслення і написи правильних. Виправлення повинні бути завірені підписом працівника, який зробив виправлення, і печаткою організації. При внесенні виправлень в цифрові дані акта, в результаті яких змінюється підсумкова вартість виконаних робіт, доцільно оформити нові екземпляри акту. При неможливості оформлення нових екземплярів (наприклад, через знаходження замовника і підрядника в різних населених пунктах) стороною, яка внесла виправлення, реквізити «Всього виконано в поточних цінах» і «Сума прописом» вписуються і заповнюються заново, після чого завіряються печаткою організації та підписом особи , який зробив виправлення. При цьому інша сторона на підтвердження своєї згоди про проведені виправлення ще раз ставить на документі свій підпис і печатку.

Розглянемо порядок визначення вартості будівництва та розрахунків за виконані роботи в поточних цінах за методикою, встановленою Мінбудархітектури.

Щомісяця Республіканським науково-технічним центром з ціноутворення в будівництві (РНТЦ) на підставі вихідних даних, які подаються регіональними центрами, розраховуються індекси зміни вартості за статтями СМР загальногалузевого призначення, великопанельного домобудівництва, ремонтно-будівельних робіт, будівництва ліній електропередачі, меліоративного і водогосподарського будівництва, об'єктів метрополітену в м Мінську, поховання будівель і дезактивації територій, проектних та вишукувальних робіт [7]. Регіональні центри розраховують індекси зміни вартості витрат на утримання замовника-забудовника.

Індекси зміни вартості розглядаються робочою групою при Міжвідомчій комісії з ціноутворення в будівництві (МВК), узгоджуються МВК і затверджуються Міністерством архітектури і будівництва.

Для будівництв, за якими відповідно до Закону Республіки Білорусь від 19.12.1991г. №1319-XII «Про податок на додану вартість» [16], встановлені пільги з податку на додану вартість, застосовуються індекси для об'єктів, які звільняються від ПДВ (з урахуванням ПДВ). Для інших будівництв використовуються індекси, що розраховуються для об'єктів, що не звільняються від ПДВ (без урахування ПДВ).РОЗРАХУНОК ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ | Експлуатація машин і механізмів

організаціями | зведення витрат | Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу | Індивідуальна одинична розцінка | Індивідуальна одиничних розцінок | Порядок розробки індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт | Індексу зміни вартості накладних витрат | Порядок застосування індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт | Визначення інших витрат в поточних цінах | Методики формування вартості в будівництві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати