На головну

РОЗРАХУНОК ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

  1. II етап Розрахунок фінансових результатів
  2. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  3. IV. Механізми реалізації Стратегії
  4. IV. Мета і принципи реалізації Стратегії
  5. IV. МЕТА І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  6. IV.3. Вплив інформованості споживачів на вибір рівня якості продукції монополістом
  7. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг

В процесі будівництва підрядник, як правило, щомісяця виставляє замовнику до оплати документ, в якому вказується найменування всіх виконаних ним робіт і розраховується їх поточна вартість. Відповідно до договору підряду замовник платіжним дорученням виробляє 100-процентну оплату вартості виконаних СМР (послуг) за звітний місяць з урахуванням перерахованого авансу відповідно до підписаної довідкою про вартість виконаних робіт (форма Ф - 3).

З метою створення єдиного методологічного підходу при включенні до вартості будівництва податків і відрахувань Міністерство архітектури і будівництва періодично розробляє приклади розрахунку податків і відрахувань для включення у вартість виконаних робіт. Приклад рекомендується використовувати при розрахунках за виконані роботи по об'єктах, які фінансуються з коштів бюджету, позабюджетних фондів, що створюються відповідно до законодавства Республіки Білорусь і житлового будівництва.

Термін «зразковий» передбачає, що за деякими видами податків і відрахувань порядок їх включення до вартості будівництва може уточнюватися. Це ж стосується і повного переліку витрат, який може включатися до вартості будівництва. Дані витрати визначаються затвердженою кошторисної документації в залежності від конкретних умов будівництва.

Зазначений порядок діє тільки в сфері ціноутворення. Обчислення і сплата податків і відрахувань до бюджету і позабюджетні фонди виробляються відповідно до чинного податкового законодавства.

Приклад розрахунку податків і відрахувань, що включаються в акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт, наведено в листі Мінбудархітектури від 05.02.2007 р № 04-2-02 / 497 [53] (опубліковано в Збірнику діючих нормативних документів з ціноутворення, фінансування і розрахунків в будівництві, Випуск 2, Книга 1 2007 рік.).

На підставі п.2 постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15.10.2001 р № 1493 «Про державне регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Республіці Білорусь» республіканським органам державного управління (об'єднанням, установам), підпорядкованим Раді Міністрів Республіки Білорусь, слід до 1 грудня 2001 р затвердити альбоми уніфікованих форм первинної облікової документації, регістрів бухгалтерського обліку та їх електронні версії для відповідних видів діяльності та галузей економіки. На виконання цієї постанови Мінбудархітектури Республіки Білорусь постановою від 11.04.2005 № 13 [33] затверджена перша частина альбому уніфікованих форм первинної облікової документації в будівництві.

Альбом уніфікованих форм первинної облікової документації в будівництві включає наступні форми:

- С-1 «Дефектний акт»;

- С-2 «Акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт»

- С-3 «Довідка про вартість виконаних робіт і витрат»

- С-4 «Акт на передачу електроенергії, води, газу, теплоенергії»

- С-5 «Акт про влаштування нетитульного тимчасової будівлі і споруди»;

- С-6 «Акт про розбирання нетитульного тимчасової будівлі і споруди»;

- С-7 «Акт переробки матеріалів»;

- С-8 «Акт на списання спеціального одягу та засобів індивідуального захисту»;

- С-9 «Акт на списання інструментів для будівництва, господарського інвентарю»;

- С-10 «Колективний авансовий звіт»;

- С-11 «Акт про шлюб, недоробки».

Постановою Міністройархітектрури № 26 від 20.10.2006 р Постанова № 13 [33] доповнено наступними формами:

- С-12 «Довідка про час оренди будівельної машини»;

- С-13 «Накладна на внутрішнє переміщення»;

- С-14 «Акт оприбуткування матеріалів, отриманих від розбирання»;

- С-15 «Реєстр актів здачі-приймання виконаних робіт»;

- С-16 «Накладна на передачу технічної документації»;

- C-17 «Акт на передачу витрат, вироблених при створенні об'єкта»;

- С-18 «Змінний рапорт»;

- С-20 «Подорожній лист будівельної машини»;

Затверджені Мінбудархітектури форми є обов'язковими і підлягають застосуванню не тільки підрядними будівельними організаціями, а й організаціями-замовниками (забудовниками). При цьому не має значення форма власності та відомча приналежність організацій підрядників і замовників.

У нових формах первинних документів передбачено необхідний і обов'язковий мінімум інформації для користувачів. Якщо потрібно відобразити в цих документах додаткову інформацію, то організації мають право внести в затверджені форми первинних облікових документів необхідні рядки, графи, реквізити.

 Методики формування вартості в будівництві | Акт приймання виконаних будівельних та інших спеціальних монтажних робіт

Глави 10, 11, 12 зведеного кошторисного розрахунку | організаціями | зведення витрат | Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу | Індивідуальна одинична розцінка | Індивідуальна одиничних розцінок | Порядок розробки індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт | Індексу зміни вартості накладних витрат | Порядок застосування індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт | Визначення інших витрат в поточних цінах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати