На головну

Визначення інших витрат в поточних цінах

  1. II. Прикметник як ліве визначення іменника (ол).
  2. III. У чому різниця між витратним і ціннісним підходами до ціноутворення
  3. III. визначення категорій
  4. III. визначення категорій
  5. III. визначення категорій
  6. III. визначення категорій
  7. III. визначення категорій
 Найменування статей витрат  індекс зміни  Примітка
 з / пл  експл. машин  трансп. витрат  а / м перевезень  проектних робіт
 Кошти на відведення земельної ділянки (земельний податок) - - - - -
 Кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з пересувним і роз'їзним характером робіт - - - - -
 Засоби, пов'язані з відрядженням працівників будівельно-монтажних організацій - - - - -
 Засоби, пов'язані з організацією для працівників будівельних організацій спеціальних маршрутів міського пасажирського транспорту - - - + - -
 Кошти на відшкодування витрат по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом. При розрахунках за виконані роботи визначаються за розрахунком виходячи з нормативної чисельності, відстані перевезення і тарифу на перевезення, узгодженого і затвердженого в установленому порядку. - - - + - -

Продовження табл. 7.1

 Засоби, пов'язані із застосуванням вахтового методу організації робіт - - - - -
 Кошти на організований набір робітників, в тому числі витрати, пов'язані із залученням студентських будівельних загонів + - - - - -
 Кошти на преміювання за введення в дію в строк об'єктів  + К = 1,35   - - - -
 Кошти на преміювання за виробничі результати  + К = 1,35   - - - -
 Вартість шефмонтажа імпортного обладнання - - - - -
 Засоби по відшкодуванню витрат на перебазування будівельно-монтажної організації з одного будівництва на іншу - - - + - -
 Витрати, пов'язані з малим обсягом робіт  + К = 1,35 + - - - -
 Кошти на виконання науково-дослідних, експериментальних або дослідних робіт для здійснення прийнятих в проекті технічних рішень (крім робіт, пов'язаних із спорудженням експериментальних установок і придбанням обладнання) - - - - + -

Закінчення табл. 7.1

 Витрати на пусконалагоджувальні роботи по об'єктах житлово-цивільного призначення - - - - -
 Витрати по збору вихідних даних та підготовки об'єкта до здачі в експлуатацію - - - - + -

Примітки:

1. Визначаються на підставі Закону Республіки Білорусь «Про платежі за землю», введеному в дію постановою Верховної Ради Української РСР з 1 січня 1992 року з урахуванням змін і доповнень, виходячи з середньої ставки за гектар, відповідної:

а) кадастрової оцінки землі сільськогосподарського призначення (додаток 1 до Закону);

б) розташування земель (додаток 2 до Закону).

До даної ставці застосовується коефіцієнт на момент визначення, що приймається щорічно Кабінетом Міністрів України.

При цьому ставки земельного податку, затверджені Законом Республіки Білорусь «Про платежі на землю» [17], застосовуються з урахуванням деномінації білоруського рубля (зменшуються в 10 разів), передбаченої постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 12.08.1994 р № 15/1.

2. У розрахунку приймаються норми витрат на відрядження, витрат, пов'язаних з пересувним і роз'їзним характером робіт, відповідно до чинного законодавства. Кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з пересувним і роз'їзним характером робіт, визначаються розрахунком, виходячи з нормативної чисельності робітників і розмірів надбавок, визначених постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 26.05.2000 р № 763 «Про умови, порядок і розміри виплати надбавок за рухомий і роз'їзний характер роботи, виробництво роботи вахтовим методом, за постійну роботу в дорозі, роботу поза постійним місцем проживання (польове забезпечення) »[34]:

за рухомий характер робіт - 40% від норми добових, встановлених діючими нормативними актами про норми відшкодування витрат на відрядження;

за роз'їзний характер робіт - 50% від норми добових при одноденних відрядженнях.

Засоби, пов'язані з відрядженням працівників будівельно-монтажних організацій, визначаються розрахунком, виходячи з чисельності робітників, певної на підставі нормативної трудомісткості за актом приймання виконаних робіт, і норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених Мінфіном. При цьому враховується робочий час, розраховане за нормативом, і вихідні дні, що припадають на час виконання робіт.

Витрати, пов'язані з відрядженням лінійних працівників, враховані в нормах накладних витрат.

3. Засоби, пов'язані із застосуванням вахтового методу організації робіт, - визначаються в такому порядку:

- Вахтовая надбавка - базисна величина вахтової надбавки множиться на індекс зміни заробітної плати (40% від норми добових, встановлених нормами відшкодування витрат на відрядження);

- Додаткові витрати будівельно-монтажних організацій за змістом вахтових селищ, оренди каналів зв'язку та інші - за фактичними даними підрядника, підтвердженим бухгалтерськими документами.

- Витрати на відрядження працівників визначаються - за нормативами відшкодування, встановленим Мінфіном.

4. Визначається розрахунком з урахуванням тільки тих витрат, які визначені договором (контрактом), укладеним з фірмою (наприклад, виплата шефмонтажнікам добових, надання готелів, перевезення до місця роботи і назад).

5. Визначається шляхом множення базової величини на індекс пусконалагоджувальних робіт, що затверджується Мінбудархітектури.

Кошти на відшкодування витрат по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом (перевезення може здійснюватися власним або залученим транспортом): витрати з перевезення працівників залученими транспортом в поточних цінах відшкодовуються за фактичними даними, підтвердженим бухгалтерськими документами, та узгодженим із замовником; під час перевезення працівників власним транспортом величина витрат розраховується виходячи з нормативної кількості перевезених працівників, відстані перевезення і тарифу на перевезення відповідного виду транспорту. Формування тарифу проводиться відповідно до Положення про порядок формування тарифів на перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом в Республіці Білорусь, затвердженим постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь та Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 12.04.2001 р № 74/8 [38].

Засоби з преміювання за виробничі результати перераховуються в поточні ціни по індексу зміни заробітної плати, помноженому на коефіцієнт 1,35, що враховує внески на соціальне страхування. Витрати на преміювання за виробничі результати не включаються в акти виконаних робіт при невиконанні підрядчиком умов, передбачених договором підряду на виплату даних витрат.

Засоби, що включаються в главу 10 «Зміст дирекції (технічний нагляд) споруджуваного підприємства (установи), авторський нагляд і Госстройнадзор», в поточному рівні цін визначаються в такому порядку:

- Витрати на утримання дирекції (технічного нагляду) - згідно з розділом 8 [1];

- Витрати на проведення авторського нагляду проектних організацій - шляхом множення базової вартості даних витрат на індекс зміни вартості проектних робіт;

- Витрати на утримання органів Госстройнадзора - в установленому розмірі від вартості будівельно-монтажних робіт (ремонтно-будівельних) в поточних цінах.

Засоби, що включаються в главу 11 «Підготовка кадрів», визначаються згідно з порядком, встановленим Мінбудархітектури.

До глави 12 "Проектні та вишукувальні роботи" включаються кошти на:

- На проектні та вишукувальні роботи, вартість яких в поточних цінах визначається шляхом множення базової вартості даних витрат на індекс зміни вартості, відповідно, проектних та вишукувальних робіт;

- Проведення експертизи, вартість якої в поточних цінах визначається шляхом множення базової вартості даних витрат на індекс зміни вартості проектних робіт.

Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати визначається від поточної вартості в розмірах, визначених пунктом 3.1.17 [1]. У тому числі на утримання регіональних центрів - згідно з порядком, викладеним в п.3.1.17.4 [1].

Податки і відрахування в позабюджетні фонди включаються до зведеного кошторисного розрахунку відповідно до чинного законодавства.

За підсумком зведеного розрахунку вартості будівництва зазначаються:

Зворотні суми, що враховують вартість:

- Матеріалів і виробів, отриманих від розбирання тимчасових будівель і споруд, в розмірі 15% від вартості тимчасових будівель і споруд в поточних цінах;

- Матеріалів і виробів, отриманих від розбирання зносяться і переносяться будівель, споруд або їх елементів, в розмірі, що визначається шляхом множення базової вартості даних витрат на індекс зміни вартості матеріалів або з розрахунку, визначеного на підставі фактичних цін на аналогічні матеріали і вироби.

Вартість обладнання (з урахуванням переоцінки), що демонтується або переставляється в межах діючого реконструйованого або технічно переозброювати підприємства.

Витрати на пайову участь підприємств і організацій у будівництві об'єктів загального користування визначаються шляхом множення даних витрат в базисних цінах на індекс зміни вартості будівельно-монтажних робіт.

 Порядок застосування індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт | Методики формування вартості в будівництві

Перелік робіт і витрат, що відносяться до титульних тимчасових будівель і споруд та враховані кошторисними нормами | Перелік робіт і витрат, що відносяться до нетитульних тимчасових будівель і споруд, приладдя і пристроїв і враховані кошторисними нормами накладних витрат | Глави 10, 11, 12 зведеного кошторисного розрахунку | організаціями | зведення витрат | Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу | Індивідуальна одинична розцінка | Індивідуальна одиничних розцінок | Порядок розробки індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт | Індексу зміни вартості накладних витрат |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати