Головна

Порядок розробки індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

Індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт розраховуються в розрізі наступних елементів витрат:

- Основна заробітна плата;

- Експлуатація машин і механізмів;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Транспортні витрати;

- накладні витрати;

- Планові накопичення;

- Тимчасові будівлі і споруди;

- Зимові подорожчання.

Індекс зміни основної заробітної плати може розраховуватися за наступними варіантами:

Варіант 1. Виходячи з рішень Уряду Республіки Білорусь про зміну мінімальної заробітної плати та тарифної ставки 1 розряду з урахуванням середнього розряду робочих в будівництві.

Варіант 2. Виходячи зі співвідношення тарифної ставки 1 розряду і мінімального споживчого бюджету згідно з тарифним угодою між Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь, Білоруським союзом будівельників і Білоруським республіканським комітетом профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів з урахуванням середнього розряду робочих в будівництві.

Варіант 3. Виходячи із середньомісячної заробітної плати по галузі «Будівництво» на підставі даних Мінстату.

Варіант 4. Виходячи із середньомісячної заробітної плати по галузях економіки в цілому по республіці на підставі даних Мінстату

Варіант 5. Виходячи зі співвідношення тарифної ставки 1 розряду і мінімального споживчого бюджету, в базисних цінах 1991 року з урахуванням середнього розряду робочих в будівництві (наказ Мінбудархітектури від 22.05.1997 р № 209).

Варіант 6. Виходячи з темпів зростання тарифної ставки 1 розряду на підставі рішень Уряду Республіки Білорусь зі зміни тарифної ставки 1 розряду (рішення МВК щодо ціноутворення в будівництві, протокол від 23 березня 2001 року № 3)

Тарифна ставка 1 розряду враховується згідно з постановами Ради Міністрів Республіки Білорусь та Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

Рішення про варіант розрахунку індексу зміни заробітної плати приймається Мінбудархітектури за погодженням з Міжвідомчою комісією з ціноутворення в будівництві.

Індекс зміни вартості експлуатації машин і механізмів (Iем) розраховується як середньозважений співвідношенням поточної вартості машин і механізмів (на підставі вихідних даних про планово-розрахункові ціни і управліннях механізації та пересувних механізованих колонах з урахуванням фактично відпрацьованих машино-годин по кожному механізму) до їх базисної вартості в цінах 1991 року, визначеної відповідно до Збірника кошторисних цін на експлуатацію будівельних машин. Дані про вартість машино-години і кількості відпрацьованих машино-годин по управліннях механізації пересувним механізованим колонам щомісяця представляються регіональними центрами з ціноутворення в будівництві.

Індекси зміни вартості експлуатації машин-представників (Iем-пр) розраховуються як середньозважені, співвідношенням поточної вартості експлуатації машин і механізмів по кожній групі (на підставі вихідних даних про планово-розрахункові ціни в управліннях механізації та спеціалізованих пересувних механізованих колонах з урахуванням фактично відпрацьованих машино- годин по кожному механізму) до їх базисної вартості, визначеної відповідно до Збірника кошторисних цін на експлуатацію будівельних машин.

Індекс зміни вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (Iмат) розраховується як середньозважений співвідношенням поточної вартості матеріалів (на підставі вихідних даних про відпускній ціні і обсязі реалізованої продукції на підприємствах-виробниках і базах управлінь виробничо-технічної комплектації (УПТК) (при постачанні матеріалів з -за меж республіки або регіонів)) з урахуванням нормативних витрат матеріалів на 1 млн. руб. будівельно-монтажних робіт, до їх базисної вартості в цінах 1991 року.

Дані про відпускній ціні і обсязі реалізованої продукції по підприємствах-виробникам і баз УПТК щомісяця представляються регіональними центрами з ціноутворення в будівництві.

Індекси зміни вартості і середньозважені ціни на матеріали-представники розробляються з урахуванням оптової ціни матеріалів, транспортних і заготівельно-складських витрат, що входять до складу базисних (кошторисних) цін конкретних матеріалів-представників, визначених на підставі збірників кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції.

Індекс зміни вартості транспортних витрат (iТР) розраховується виходячи з коефіцієнтів до тарифів: на залізничні перевезення в місцевому і прямому сполученні, подачу та забирання вагонів, завантаження і вивантаження (за даними управління Білоруської залізниці); на автомобільні перевезення по відповідному регіону до тарифу 1991 року зі урахуванням фактично відпрацьованого часу в машино-годинах по типів і марок автомобілів (дані представляються регіональними центрами з ціноутворення в будівництві по конкретним автопідприємствам регіону). При цьому враховуються питомі ваги авто- і залізничних перевезень, подачі і прибирання вагонів і вантажно-розвантажувальних робіт в базисному рівні транспортних витрат.

Індекси зміни вартості накладних витрат і планових накопичень, пов'язані зі зміною цін на матеріали, вироби і конструкції, тарифів на перевезення вантажів, тарифів на теплову та електричну енергію, внесків на державне соціальне страхування, зміною рівня заробітної плати та інших витрат, визначаються незалежно від фізичних обсягів цих ресурсів з використанням відповідних таблиць, наведених в РДС 8.01.105-03. Розрахунок індексів проводиться в розрізі структури накладних витрат і планових накопичень.

розрахунокІндивідуальна одиничних розцінок | Індексу зміни вартості накладних витрат

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва | Глави 1-7 зведеного кошторисного розрахунку | Тимчасові будівлі і споруди | Перелік робіт і витрат, що відносяться до титульних тимчасових будівель і споруд та враховані кошторисними нормами | Перелік робіт і витрат, що відносяться до нетитульних тимчасових будівель і споруд, приладдя і пристроїв і враховані кошторисними нормами накладних витрат | Глави 10, 11, 12 зведеного кошторисного розрахунку | організаціями | зведення витрат | Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу | Індивідуальна одинична розцінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати