Головна

Перелік робіт і витрат, що відносяться до нетитульних тимчасових будівель і споруд, приладдя і пристроїв і враховані кошторисними нормами накладних витрат

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.

1. Пріоб'ектниє контори і комори виконробів і майстрів, складські приміщення і навіси при об'єкті будівництва, душові, кубові, неканалізовані вбиральні і приміщення для обігріву робітників.

2. Настили, драбини, сходи, перехідні містки, ходові дошки, обноски під час розпланування будівлі, пристосування з техніки безпеки.

3. Інвентарні уніфіковані засоби типу колисок, вишок, майданчиків, помостів і т. П, паркани і огорожі (окрім спеціальних і архітектурно оформлених), запобіжні козирки, укриття при виробництві буропідривних робіт.

4. Тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу і повітря в межах робочої зони (території в межах до 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд).

5. Витрати, пов'язані з пристосуванням споруджуваних і існуючих на будівельних майданчиках будівель і споруд замість будівництва зазначених вище нетитульних тимчасових будівель і споруд.

Примітка: Витрати зі зведення, складання, розбирання, амортизації, поточного ремонту і переміщення нетитульних тимчасових будівель і споруд враховуються нормами накладних витрат.

По кожному возводимому нетитульних тимчасових будівель і спорудження складається акт про пристрій нетитульного тимчасової будівлі і споруди (форма З-5), форма якого затверджена постановою Мінбудархітектури від 11.04.2005 р № 13 [33].

Розрахунки між замовниками та підрядниками за тимчасові титульні будівлі і споруди можуть проводитися або за встановленою кошторисної нормі, передбаченої в зведеному кошторисному розрахунку для визначення кошторисного ліміту на ці цілі, або за фактично побудовані тимчасові будівлі і споруди.

Якщо витрати, пов'язані зі зведенням тимчасових титульних будівель і споруд, не включені до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і об'єктні кошториси (при визначенні засобів на будівництво тимчасових будівель і споруд по набору - за відповідним обґрунтуванням проектом організації будівництва і з дозволу Мінбудархітектури), то розрахунки по них здійснюються відокремлено в міру їх зведення. В цьому випадку титульні тимчасові будівлі і споруди оплачуються замовником по мірі їх готовності, а після введення в експлуатацію зараховуються до складу основних фондів замовника і за встановленими нормами здаються в оренду підряднику.

При розрахунках за встановленою процентною кошторисної нормі, передбаченої в зведеному кошторисному розрахунку, пропорційно сплаченій сумі кошторисних величин основної заробітної плати і експлуатації машин замовник оплачує підряднику встановлений норматив відрахувань в складі вартості робіт, виконаних підрядником в звітному місяці і оформлених актом форми З-2. При такому способі розрахунку тимчасові будівлі і споруди зараховуються до складу основних засобів підрядних організацій.

Порядок ціноутворення в будівництві, встановлений Мінбудархітектури, передбачає одночасне включення до вартості будівельно-монтажних робіт як норм витрат на створення титульних тимчасових будівель і споруд, так і норм (15%), що знижують цей норматив на передбачувані доходи підрядника від вартості зворотних матеріалів. При цьому, якщо оприбуткування підрядником матеріалів і деталей, одержуваних від розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, здійснюється тільки після завершення робіт на будівельному об'єкті і ліквідації тимчасових титульних будівель і споруд, то повернення (15%) сум замовнику здійснюється щомісяця з початку будівництва при підписанні акту виконаних будівельно-монтажних робіт за формою С-2. Крім того, вартість фактично отриманих матеріалів від розбирання ніколи не збігається з сумою, в зв'язку з чим, дана сума (15%) в бухгалтерському обліку окремо не враховується.

6.4.3 Глава 9 зведеного кошторисного розрахунку "Інші роботи і витрати»

До глави 9 "Інші роботи і витрати» включаються:

а) Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий час. Визначаються відповідно до Збірника ресурсно-кошторисних норм додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий час (РДС 8.01.103-02) [9], затвердженим наказом Мінбудархітектури від 28.02.2002 р № 92, у відсотках від суми кошторисних величин основної заробітної плати і експлуатації машин за підсумком глав 1-7 і наводяться в графі 10 з розподілом за графами 3, 4, 5 в співвідношенні, наведеному в таблиці 1.2 [9].

При складанні кошторисної документації застосовуються цілорічні норми по розділу 1 [9] в залежності від виду будівництва.

Тривалість зимового періоду в окремих районах республіки відрізняється від средньореспубліканський. У зв'язку з цим до суми додаткових витрат, обчисленої за нормами таблиці 1.2 [9] застосовуються відповідні коефіцієнти.

При розрахунках за виконані роботи як замовника з генпідрядником, так і генпідрядника з субпідрядниками встановлені норми по конструкціях і видах робіт, наведені в розділі 2 РДС 8.01.103-02. Якщо частина виконаних робіт відноситься до теплого періоду, суму додаткових витрат, обчислену на повний обсяг робіт, слід множити на ставлення числа робочих зимових днів до загальної кількості робочих днів за весь період роботи.

У розділі 3 [9] наведені норми теплової, електричної енергії та інших витрат на опалення будівель, закінчених начорно, поза опалювального періоду для усунення підвищеної вологості конструкцій або оброблюваних поверхонь при виробництві оздоблювальних та інших спеціальних робіт, відповідно до вимог технічних умов.

Витрати праці робітників, що припадають на зимові подорожчання і включаються в гр. 11, визначаються за формулою:

Тзу. = К х МОЗ. х 0,001,

де Тзу. - Витрати праці, що припадають на зимові подорожчання (тис. Люд.-годину);

Мзу. - Сума, яка приймається по рядку «Додаткові витрати при виконанні робіт у зимовий час», гр. 10 (руб.);

К - коефіцієнт переходу від кошторисної вартості зимових подорожчань до нормативної трудомісткості, який приймається за таблицею 1.2 [9].

На реконструкцію та ремонт об'єктів додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий час визначаються застосуванням коефіцієнта 0,8 (п. 11, [9]).

Норми враховують фактори та витрати, пов'язані з виконанням робіт в зимовий час, до яких відносяться:

1) додаткові фактори та витрати праці, що впливають на зниження продуктивності праці:

- Обмеженість руху робітників теплим одягом;

- Погіршення видимості в зимовий період на робочому місці; наявність на робочому місці льоду і снігу; обмерзання взуття, матеріалів, конструкцій та інструментів; необхідність в процесі роботи періодично очищати робоче місце, матеріали і т. п від снігу;

- Втрати робочого часу, пов'язані з перервою в роботі для обігрівання робітників;

- Зниження в зимовий період продуктивності будівельних машин і механізмів;

- Ускладнення в технологічних процесах, викликані низькою температурою (підготовка тимчасових споруд для обігрівання робітників, утеплення тимчасових водопровідних мереж та баків, застосування утеплених засобів транспортування бетону та розчину).

2) додаткові роботи і витрати, викликані виробництвом будівельно-монтажних робіт при мінусовій температурі зовнішнього повітря:

- Розпушування мерзлих грунтів;

- Запобігання грунтів від промерзання;

- Відтавання грунтів;

- Застосування швидкотверднучих бетонів і розчинів;

- Введення в бетони і розчини спеціальних домішок;

- Застосування електропрогрівання бетону;

- Пристрій і розбирання звичайних тепляків;

- Тимчасове опалення будівель, закінчених начорно, в межах встановленого опалювального періоду;

- Огородження робочих місць від снігових заметів і т. П

3) додаткові витрати, викликані втратами матеріалів при виконанні робіт.

Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий час від тимчасових мереж і споруд, що передбачаються проектом організації будівництва (ремонту) окремими кошторисами в розділі 8 зведеного кошторисного розрахунку, додатково, понад процентної норми, визначаються за нормами як для основного будівництва (ремонту).

б) Різниця у вартості транспортних витрат привізних матеріалів. Визначається в порядку, викладеному у Вказівки щодо застосування ресурсно-кошторисних норм (РДС 8.01.104-02), п. 1.7, і наводиться в графах 5 і 10.

Допускається все поправки на транспорт привізних матеріалів враховувати безпосередньо в складі транспортних витрат по кожному матеріалу.

в) Кошти на утримання і відновлення після закінчення будівництва діючих постійних автомобільних доріг (крім під'їзду до об'єкта, внутрішньомайданчикових і позамайданчикових доріг), які не перебувають у віданні органів держуправління. Визначаються локальним кошторисом (ресурсно-кошторисним розрахунком) відповідно до проектних даних, значення наводяться в графах 3, 4, 5, 6, 7 і 10, 11.

г) Кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з пересувним і роз'їзним характером робіт, в разі, якщо працівникам підрядної організації покладена виплата надбавки за рухомий і роз'їзний характер робіт.

Доцільність організації виконання робіт із застосуванням рухомого і роз'їзного характеру праці працівників визначається замовником і проектною організацією на підставі техніко-економічних розрахунків при розробці проектів організації будівництва або інших проектно-технологічних документів.

Згідно з пп. 2 і 3 Положення про умови, порядок і розміри виплати надбавок за рухомий і роз'їзний характер роботи, виробництво роботи вахтовим методом, за постійну роботу в дорозі, роботу поза постійним місцем проживання (польове забезпечення), затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 26.05.2000 м № 763 [34] надбавка за рухомий характер роботи встановлюється працівникам з метою компенсації підвищених витрат, пов'язаних з частою передислокацією організації або відірваністю працівників від постійного місця проживання (у всіх випадках у працівників немає можливості щодня повертатися до постійного місця проживання). Надбавка за роз'їзний характер роботи встановлюється працівникам, які виконують роботи на об'єктах, розташованих поза постійним місцем проживання, при поїздках понад встановлену тривалість робочого часу, а також при службових поїздках в межах обслуговуваних ними ділянок (т. Е працівник щодня повертається до місця постійного проживання) .

На виконання постанови № 763 Мінбудархітектури розроблені та затверджені постановою від 09.10.2000 р № 15 [35] переліки професій, посад і категорій працівників, яким виплачуються надбавки за роз'їзний характер роботи, виробництво роботи вахтовим методом, роботу поза постійним місцем проживання (польове забезпечення ).

Переліки призначені для працівників, зайнятих на будівельних, монтажних, ремонтно - будівельних, геологорозвідувальних і топографо-геодезичних роботах. У них включені професії робітників, посади керівників (майстер, виконроб) і фахівців. Коди і назви професій і посад відповідних загальнодержавних класифікатором Республіки Білорусь «Робітничі професії і посади службовців».

Визначаються в розмірі 21,5% від суми кошторисних величин основної заробітної плати і експлуатації машин за підсумком глав 1-7. Значення наводяться в графах 9 і 10.

д) Засоби, пов'язані з відрядженням працівників підрядних організацій. Визначаються кошторисним розрахунком виходячи з кількості відряджених працівників та терміну їх перебування на будівництві відповідно до розділу проекту «Організація будівництва (ремонту)». У розрахунку приймаються дані за станом на 1.01.1991 р .:

- Квартирні:

5 руб. - В столицях;

4 руб. - В містах і районних центрах;

3 руб. - В інших населених пунктах;

- Добові: 3,50 руб .;

вартість проїзду - 0,20 руб. за 10 км.

Значення наводяться в графах 9 і 10.

Відповідно до листа Мінбудархітектури Республіки Білорусь від 02.05.2000 р № 04-2 / ??4-3729 «Щодо витрат на відрядження» [55] питання необхідності залучення іногородніх фахівців спеціалізованих підрядних організацій для виконання специфічного виду робіт вирішується замовником виходячи з наявної інформації про необхідність виконання таких робіт та наявності конкретних виконавців на стадії підготовки вихідних даних для проектування об'єкта або при укладенні договору підряду.

Кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з пересувним і роз'їзним характером робіт і з відрядженням працівників одночасно, на виконання одного і того ж виду робіт не передбачаються.

е) Засоби, пов'язані з організацією для працівників підрядних організацій спеціальних маршрутів міського пасажирського транспорту, Включаються в тому випадку, коли необхідність їх відкриття встановлена ??розділом проекту «Організація будівництва (ремонту)».

Засоби визначаються в розмірі 16,75% від суми кошторисних величин основної заробітної плати і експлуатації машин за підсумком глав 1-7 і наводяться в графах 9 і 10.

ж) Кошти на відшкодування витрат по перевезенню працівників підрядних організацій автомобільним транспортом. Чи включаються тільки в тому випадку, коли місцезнаходження підрядної організації знаходиться на відстані більше 3 км від місця роботи, а комунальний або приміський транспорт не в змозі забезпечити перевезення і не представляється можливим організувати в установленому порядку для працівників будівельно-монтажних організацій спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту ( має бути підтверджено рішенням місцевих виконавчих чи розпорядчих органів).

Розмір зазначених коштів визначається розрахунком на підставі даних проекту організації будівництва в залежності від відстані перевезень, кількості призначених для перевезення працівників та нормативної тривалості будівництва (ремонту).

При відсутності вищевказаних даних кошти визначаються в розмірі 16,75% від суми кошторисних величин основної заробітної плати і експлуатації машин за підсумком глав 1-7, і наводяться в графах 9 і 10;

і) Засоби, пов'язані із застосуванням вахтового методу організації робіт. Чи включаються при відповідному обґрунтуванні проектом організації будівництва та погодження замовником.

Робота організовується за спеціальним режимом праці, як правило, при підсумованому обліку робочого часу, а межвахтового відпочинок надається в місці постійного проживання.

Перелік професій, посад і категорій працівників, яким виплачуються надбавки за роз'їзний характер роботи, виробництво роботи вахтовим методом, роботу поза постійним місцем проживання, затверджений постановою Мінбудархітектури від 09.10.2000г. № 15 [35].

Засоби, пов'язані із застосуванням вахтового методу, складаються з:

- Вахтової надбавки;

- Витрат на відрядження працівників за час перебування в дорозі;

- Додаткових витрат.

Розмір коштів визначається в наступному порядку:

- Вахтовая надбавка - в розмірі 21,5% від суми кошторисних величин основної заробітної плати і експлуатації машин за підсумком глав 1-7 робіт;

- Витрати на відрядження за час перебування в дорозі - відповідно до пункту д);

- Додаткові витрати будівельно-монтажних організацій за змістом вахтових селищ, оренди каналів зв'язку, залучення додаткових майстрів та інших інженерно-технічних працівників - в розмірі 13,5% від суми кошторисних величин основної заробітної плати і експлуатації машин за підсумком глав 1-7 робіт, виконуваних вахтовим методом.

Значення наводяться в графах 9 і 10.

к) Кошти на преміювання за введення в дію в строк об'єктів. Визначаються за нормами від суми кошторисних величин основної заробітної плати і експлуатації машин за підсумком глав 1-7 у таких розмірах:

- Агропромисловий комплекс - 16,75%

- Житлове будівництво - 14,75%

- Соціальний комплекс - 12,10%

- Об'єкти виробничого призначення - 10,70%

- Інші об'єкти народного господарства - 10,05%

Значення наводяться в графах 9 і 10.

л) Вартість шефмонтажа імпортного обладнання. Визначається кошторисним розрахунком з урахуванням тільки тих витрат, які визначені договором (контрактом), укладеним з фірмою, яка виконує шефмонтаж (наприклад, виплата працівникам, які здійснюють шефмонтаж, добових, надання готелів, перевезення до місця роботи і назад).

Значення наводяться в графах 9 і 10.

м) Засоби по відшкодуванню витрат на перебазування будівельно-монтажної організації з одного будівництва на іншу. Визначаються кошторисним розрахунком, складеним на підставі даних підрядника, узгоджених замовником. При цьому в розрахунку повинна бути врахована тільки та частина витрат на перебазування будівельних машин, яка не передбачена в вартості машино-години Збірника кошторисних цін на експлуатацію будівельних машин механізмів.

Значення наводяться в графах 9 і 10;

н) Кошти на виконання науково-дослідних, експериментальних або дослідних робіт для здійснення прийнятих в проекті технічних рішень (крім робіт, пов'язаних із спорудженням експериментальних установок і придбанням обладнання). Визначаються кошторисним розрахунком на підставі матеріалів проекту, де наводяться переліки цих робіт з короткою характеристикою і обґрунтуванням необхідності їх виконання.

Значення наводяться в графах 9 і 10.

п) Витрати, пов'язані з підготовчими роботами по збору вихідних даних, отримання дозволів на будівництво, проведення виконавчих зйомок, підготовці документації по здачі об'єкта. Визначаються в розмірі 0,147% від вартості будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт (графи 3, 4, 5, 6, 7) за підсумком глав 1-7.

Значення наводяться в графах 9 і 10.

р) Витрати на пусконалагоджувальні роботи по об'єктах, Визначаються на підставі кошторисної документації, складеної відповідно до Методичних вказівок по складанню кошторисної документації на пусконалагоджувальні роботи (РДС 8.01.401-2001) [5].

Значення наводяться в графах 9 і 10.

По об'єктах, котрі ввійшли в доданий перелік, ці витрати відшкодовуються за рахунок основної діяльності замовника.

Перелік об'єктів житлово-цивільного призначення, за якими фінансування витрат на введення в експлуатацію, в тому числі на виконання пусконалагоджувальних робіт, здійснюється за рахунок капітальних вкладень, що виділяються на будівництво цих об'єктів

1. Житлове будівництво.

2. Установи:

фізичної культури;

охорони здоров'я;

соціального забезпечення;

освіти;

культури;

мистецтва;

науково-дослідні та інші установи, пов'язані з розвитком науки.

3. Адміністративні будівлі:

організацій невиробничих галузей;

органів розпорядчої та виконавчої влади;

громадських організацій;

церков;

установ Національного банку;

суден;

архівів;

адміністративні будівлі міністерств і відомств як галузей сфери матеріального виробництва, так і невиробничих галузей.

с) Витрати на утримання воєнізованого гірничорятувального загону при будівництві метрополітену. Визначаються за нормативом, затвердженим в установленому порядку, і наводяться в графах 9 і 10.

т) Кошти на відшкодування витрат підрядних організацій, пов'язаних з малим обсягом робіт. Чи включаються тільки на об'єкти ремонту.

Засоби визначаються від сум за графами 3 та 4 за підсумком глав 1-8 у розмірі:

25% - при кошторисній вартості ремонтно-будівельних робіт до 5 тис. Руб. за підсумком глав 1-8 (сума граф 3-7);

10% - при кошторисній вартості ремонтно-будівельних робіт від 5 до 10 тис. Руб. за підсумком глав 1-8 (сума граф 3-7).

У разі, коли відомий генпідрядник, вихідні дані для визначення витрат, що включаються до глави 9 зведеного кошторисного розрахунку, приймаються на підставі звітних даних підрядника.

Засоби наводяться в графах 3, 4 і 10.

У цей розділ включаються в залежності від конкретних і специфічних умов будівництва (ремонту) та інші витрати, визначені директивними нормативними документами та узгоджені замовником.

Кошти на відшкодування витрат з преміювання за виробничі результати включаються до глави 9 зведеного кошторисного розрахунку відповідно до листа Міністерства архітектури і будівництва від 12.05.2003 р № 04-1-16 / 2058 [50] в розмірі 30% від основної заробітної плати робітників , 30% заробітної плати машиністів і 6,5% від накладних витрат (лист Міністерства архітектури і будівництва від 02.07.2003 р № 04-1-16 / 2871 [51]) за підсумком глав 1-7 зведеного кошторисного розрахунку і наводяться в графах 3 і 9.

У випадках, коли кошторисна документація розроблена і затверджена без урахування даних витрат, включення їх виробляється в акти приймання виконаних робіт не проводиться. При невиконанні підрядчиком календарного графіка виконання робіт за договором підряду відшкодування витрат з преміювання за виробничі результати не проводиться за винятком випадків, коли порушення графіка сталося через незабезпеченість замовником безперервності фінансування.

 Перелік робіт і витрат, що відносяться до титульних тимчасових будівель і споруд та враховані кошторисними нормами | Глави 10, 11, 12 зведеного кошторисного розрахунку

Структура накладних витрат, врахованих нормами накладних витрат | КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | Локальний кошторис | ЛОКАЛЬНА КОШТОРИС № 11 | ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ І ВАРТОСТІ РОБІТ | Об'єктного кошторису № 1 | об'єктна кошторис | Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва | Глави 1-7 зведеного кошторисного розрахунку | Тимчасові будівлі і споруди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати