Головна

Тимчасові будівлі і споруди

  1. B1 Мета створення Керівництва ІНСАРАГ
  2. II. Підручники і навчальні посібники, наукові видання
  3. III. Сучасні програмні інструменти підтримки процесного управління
  4. MICROSOFT POWER POINT ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ.
  5. Part 13 Сучасні досягнення науки. Перспективи розвитку науки.
  6. А ТАКОЖ ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ БУДИНКАМИ І С СПОРУДАМИ ПРОЦЕСІВ
  7. АНТИЧНІ МОНЕТИ І СУЧАСНІ підробки

У главу 8 "Тимчасові будівлі та споруди» включаються кошти на будівництво тимчасових будівель і споруд відповідно до Збірника ресурсно-кошторисних норм витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд (РДС 8.01.102-02) [8], затвердженим наказом Мінбудархітектури від 28.02.2002 № 92.

Норми враховують будівництво комплексу тимчасових будівель і споруд, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт і для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика (території, відведеної під будівництво), а також пристосування і використання для потреб будівництва та ремонту існуючих і знову споруджуваних будинків і споруд постійного типу.

У нормах не враховано і враховуються відповідно до проекту в об'єктних або локальних кошторисах кошти (у відповідних розділах зведеного кошторисного розрахунку):

- На спорудження тимчасових пристроїв, необхідних на період виконання конкретних видів робіт тільки для даного об'єкта: причалів для берегоукріплювальних робіт; кружало, проміжних опор, рейкових колій під баштові, козлові і портально-козлові крани і підстав під них або іншу спеціальну техніку, фундаментів під приставні баштові крани, конструкцій для захисту будівель і споруд від пошкоджень при виробництві буропідривних робіт; підстав для забезпечення стійкої роботи палебийного обладнання при забиванні паль;

- На спорудження тимчасових залізничних або автомобільних об'їздів (обходів), пов'язаних з будівництвом нових або перебудовою діючих будівель і споруд;

- На влаштування тимчасових доріг всередині будівель для монтажу каркасу відповідно до проектних даних;

- На відшкодування витрат, пов'язаних з технологією виконання підземних гірничокапітальні робіт (будівництво метрополітенів): зведення тимчасових відкотних колій, влаштування тимчасових очисних споруд;

- На влаштування тимчасових огороджувальних конструкцій, що відокремлюють діючі приміщення від знову споруджуваних, прибудованих і реконструюються, а також огороджувальних конструкцій, необхідних для забезпечення введення в експлуатацію окремої частини будівлі в складі черзі або пускового комплексу;

- На зведення мереж або споруд, необхідність в яких викликана введенням об'єктів в експлуатацію за тимчасовою схемою.

У нормах не враховано і в разі, коли при відповідному обгрунтуванні це передбачається проектом організації будівництва, в главу 8 зведеного кошторисного розрахунку «Тимчасові будівлі і споруди» включаються додатково такі кошти:

- На влаштування та утримання тимчасових доріг з штучними спорудами на них уздовж траси лінійних споруд;

- На будівництво та утримання тимчасових під'їзних доріг (в тому числі землевозних доріг) від кордону ділянки будівництва до діючих доріг або тимчасової кільцевої (навколо будівництва) дороги;

- На будівництво тимчасових комунікацій для забезпечення будівництва електроенергією, водою, теплом і т.п. від джерела отримання до розподільних пристроїв на будівельному майданчику (території будівництва);

- На будівництво перевалочних баз підрядника в пунктах перевантаження будівельних матеріалів і конструкцій з одного виду транспорту на інший;

- На пристрій перевалочної бази для складування матеріалів, виробів і конструкцій при будівництві в умовах обмеженого простору забудованої частини міст;

- На будівництво та утримання тимчасових будівель і споруд, необхідних для розміщення та обслуговування спеціальних категорій будівельників (спецконтингент і т.д.);

- На заходи з організації руху на період виконання робіт відповідно до проекту організації будівництва і технічними умовами ДАІ;

- На будівництво та утримання тимчасових вахтових селищ.

Витрати на будівництво титульних тимчасових будівель і споруд передбачаються главою 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва у відсотках від суми кошторисних величин основної заробітної плати і експлуатації машин за підсумком гл.1-7 і визначаються за нормами РДС 8.01.102-02 [8].

Зворотні суми від реалізації матеріалів і деталей, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд, визначаються в зведеному кошторисному розрахунку в розмірі 15% вартості тимчасових будівель і споруд.

На реконструкцію та ремонт підприємств, будівель і споруд, автомобільних доріг, в тому числі будівництво других і наступних черг, нових цехів, виробництв, господарств і комунікацій на території діючих підприємств або примикають до неї майданчиках, до кошторисних норм застосовується коефіцієнт 0,8 (п .11, [8]).

Розмір коштів визначається від суми кошторисних величин основної заробітної плати і експлуатації машин за підсумком глав 1-7 і приводиться в графі 10 з розподілом за графами 3, 4, 5 в наступному співвідношенні:

заробітна плата - 0,28;

експлуатація машин і механізмів - 0,16,

в т.ч. заробітна плата машиністів - 30% від вартості експлуатації машин і механізмів;

матеріали - 0,56.

Витрати праці по роботах, що виконуються при зведенні тимчасових будівель і споруд та включаються в графу 11, визначаються за формулою:

Твр. = 0,17 х Мвр. х 0,001,

де Твр. - Витрати праці при зведенні тимчасових будівель і споруд »(тис. Люд.-год);

Мвр. - Сума, яка приймається по рядку «Тимчасові будівлі і споруди», гр.10 (руб.);

0,17 - коефіцієнт переходу від суми витрат по тимчасових будівель і споруд до трудовитрат (люд.-год).

Норми витрат на тимчасові будівлі і споруди встановлені за видами будівництва підприємств, будівель і споруд різного призначення і повинні застосовуватися незалежно від галузі, по якій здійснюється фінансування цього будівництва.

Залежно від джерел оплати і характеру об'єкта тимчасові будівлі і споруди поділяються на титульні та нетитульні. Витрати на пристрій нетитульних тимчасових будівель і споруд проводяться за рахунок накладних витрат по будівництву у підрядника, окремо в кошторису не включаються і окремо замовниками не оплачуються.

Перелік робіт і витрат, що відносяться до титульних тимчасових будівель і споруд та враховані кошторисними нормами, наведено в додатку А до РДС 8.01.102-02. Перелік робіт і витрат, що відносяться до нетитульних тимчасових будівель, споруд, приладдя і пристроїв, наведено в додатку Б до РДС 8.01.102-02.

 Глави 1-7 зведеного кошторисного розрахунку | Перелік робіт і витрат, що відносяться до титульних тимчасових будівель і споруд та враховані кошторисними нормами

Накладні витрати | Норми накладних витрат | Структура накладних витрат, врахованих нормами накладних витрат | КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | Локальний кошторис | ЛОКАЛЬНА КОШТОРИС № 11 | ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ І ВАРТОСТІ РОБІТ | Об'єктного кошторису № 1 | об'єктна кошторис | Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати