Головна

Склад кошторисної документації

  1. I етап бюджетного процесу - складання проектів бюджетів
  2. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  3. II Виміряти середньоквадратичне значення змінної складової, середньоквадратичне діюче і амплітудне напруги після випрямляча для різних навантажень.
  4. II Виміряти середньоквадратичне значення змінної складової, середньоквадратичні діючі і амплітудне напруги після випрямляча для різних навантажень.
  5. II Перелік і склад виконуваних робіт
  6. Алгоритм складання психолого-педагогічної характеристики на вихованця ДНЗ для подання в РПМПК
  7. Алгоритм складання характеристики вчителя-логопеда
 При двохстадійному проектуванні  в складі архітектурного проекту  зведений кошторисний розрахунок
 зведення витрат
 відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу
 об'єктні кошторисні розрахунки (об'єктні кошториси)
 локальні кошторисні (ресурсно-кошторисні) розрахунки (локальні кошториси)
 в складі будівельного проекту  об'єктні кошториси
 відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу
 локальні кошториси (ресурсно-кошторисні розрахунки)
 відомості обсягів і вартості робіт
 інформаційний блок даних (на вимогу замовника)

Продовження табл. 4.1

 При одностадійному проектуванні  зведений кошторисний розрахунок
 зведення витрат
 відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу
 об'єктні кошториси
 локальні кошториси (ресурсно-кошторисні розрахунки)
 відомості обсягів і вартості робіт
 інформаційний блок даних (на вимогу замовника)

Розробка кошторисної документації проводиться:

на стадії «архітектурний проект» - на підставі об'єктів-аналогів укрупнених показників вартості і ресурсів, укрупнених ресурсно-кошторисних норм, прейскурантів на будівництво, інших укрупнених показників нормативних документів для визначення вартості будівництва;

на стадії «будівельний проект» - на підставі укрупнених ресурсно-кошторисних норм, прейскурантів на будівництво, укрупнених розцінок на одиницю будівельної продукції, збірників ресурсно-кошторисних норм.

Склад і обсяг документації на різних етапах складання документації може змінюватися за погодженням між учасниками інвестиційного процесу.

 Архітектурний проект | документації

Система взаємодії суб'єктів господарювання | Специфіка визначення цін на будівельну продукцію | Механізм ціноутворення в будівництві | Шляхи вдосконалення системи ціноутворення в будівництві | Методична база системи ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві в Республіці Білорусь | Методи визначення кошторисної вартості в будівництві | Система кошторисних нормативів | Кошторисно-нормативні бази в будівництві | Формування кошторисної вартості в будівництві | Шифр Найменування класів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати