Головна

Кошторисно-нормативні бази в будівництві

  1. В будівництві
  2. Види прибутку в будівництві.
  3. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ В БУДІВНИЦТВІ
  4. Геодезичні роботи при будівництві
  5. Геодезичні роботи при будівництві цивільних будівель
 показник  Кошторисно-нормативна база, впроваджена в
 Базисний рівень цін
 збірники розцінок  ЕРЕР - 84  ЕР-91  РСН-2001, РСН-2002, РСН-2003
 збірники цін  ССЦ 1 984  ССЦ тисячі дев'ятсот дев'яносто одна  ССЦ тисячі дев'ятсот дев'яносто одна
 Збірники кошторисних норм  СНиП 84 частина IV  СНиП 91 частина IV  немає

При використанні кошторисно-нормативної бази, впровадженої в 1993 році Методичних вказівок РДС 8.01.101-2000 передбачалася наступна система суміщення з попередньою базою: за відсутності одиничних розцінок в цінах 1991 року допускається використання одиничних розцінок в цінах 1984 року зі переходом до цін 1991 року наступним чином:

- До основної заробітної плати застосовується коефіцієнт 2,97;

- Машини і механізми (в маш.-год.) - По Збірнику кошторисних цін експлуатації будівельних машин для умов будівництва в Республіці Білорусь);

- Інші машини - з коефіцієнтом 1,92; заробітна плата машиністів у складі інших машин приймається в розмірі 30% від вартості інших машин;

- Матеріали - за відповідними збірниками кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції;

- Інші матеріали (в руб.) - З коефіцієнтом 1,69.

При відсутності одиничних розцінок в цінах 1984 та 1991 років допускалася розробка індивідуальних одиничних розцінок, які в обов'язковому порядку додаються до розробленої кошторисної документації і затверджуються в її складі.

При визначенні кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт накладні витрати і планові накопичення нараховуються у встановлених розмірах і порядку, відповідному датою складання кошторисної документації.

При використанні кошторисно-нормативної бази 2001 року Методичними вказівками РДС 8.01.105-03 передбачається наступна система суміщення кошторисно-нормативних баз. Кошторисна вартість будівельних, монтажних і ремонтних робіт визначається на підставі нормативних документів. При відсутності розцінок в збірниках ресурсно-кошторисних норм, а також прейскурантів, укрупнених кошторисних норм на будівництво по ресурсно-кошторисних норм допускається використання їх в цінах 1991 року із застосуванням наступних поправочних коефіцієнтів:

а) на роботи, які визначаються за збірниками одиничних розцінок на будівельні конструкції і роботи і за збірниками на ремонтно-будівельні роботи:

- До основної заробітної плати - 1,62;

- До експлуатації машин і механізмів - 1,75.

б) на роботи, які визначаються за збірниками розцінок на монтаж устаткування:

до основної заробітної плати - 1,63;

до експлуатації машин і механізмів - 2,03.

Вартість виконання окремих видів робіт, норми і розцінки на які відсутні в збірниках ресурсно-кошторисних норм і збірниках одиничних розцінок, визначається на основі індивідуальних розцінок, що розробляються і затверджуються в складі проектно-кошторисної документації.

 Система кошторисних нормативів | Формування кошторисної вартості в будівництві

Для студентів будівельних спеціальностей | терміни та визначення | Система взаємодії суб'єктів господарювання | Специфіка визначення цін на будівельну продукцію | Механізм ціноутворення в будівництві | Шляхи вдосконалення системи ціноутворення в будівництві | Методична база системи ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві в Республіці Білорусь | Методи визначення кошторисної вартості в будівництві | Шифр Найменування класів | Архітектурний проект |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати