На головну

Система взаємодії суб'єктів господарювання

  1. G1 Система реагування ПСО
  2. G5 Система організацій, першими реагують на ЧС
  3. I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  4. I.2.3) Система римського права.
  5. II.5.1) Поняття і система магістратур.
  6. III. Система ціноутворення, що включає відповідальність за шкоду
  7. IV. Система ціноутворення, коли немає відповідальності за шкоду

Взаємодія суб'єктів господарювання носить складний багатосторонній характер, що включає прямі і зворотні зв'язки.

Система взаємодії суб'єктів господарювання в будівництві і основні їх функції представлена ??на рис. 1.1.


Мал. 1.1. Основні функції суб'єктів господарювання в будівництві
 Мал. 1.1. Організаційно-структурна модель будівництва та технічної експлуатації будівель


У спрощеному вигляді організаційно-структурна модель будівництва та технічної експлуатації будівель представлена ??на рис. 1.2.

Регулювання взаємовідносин між суб'єктами господарювання будується на договірній основі, визначеній Цивільним кодексом Республіки Білорусь, постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 03.03.2005г. № 235 «Про затвердження положень про порядок формування договірної (контрактної) ціни і розрахунків між замовником і підрядником при будівництві об'єктів і про порядок організації та проведення підрядних торгів при будівництві об'єктів» [26], постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15.09.1998г. № 1450 «Про затвердження правил укладення та виконання договорів будівельного підряду» зі змінами та доповненнями [27].терміни та визначення | Специфіка визначення цін на будівельну продукцію

Для студентів будівельних спеціальностей | Механізм ціноутворення в будівництві | Шляхи вдосконалення системи ціноутворення в будівництві | Методична база системи ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві в Республіці Білорусь | Методи визначення кошторисної вартості в будівництві | Система кошторисних нормативів | Кошторисно-нормативні бази в будівництві | Формування кошторисної вартості в будівництві | Шифр Найменування класів | Архітектурний проект |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати