Головна

Для студентів будівельних спеціальностей

  1. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  2. III. Програма проміжної атестації студентів
  3. V. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
  4. Акт приймання виконаних будівельних та інших спеціальних монтажних робіт
  5. Анкетування студентів нового набору
  6. Базисні знання студентів, необхідні для реалізації цілей заняття.
  7. Бально-рейтингова система оцінки знань студентів.

Білоруський національний технічний

УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра "Економіка будівництва"

«Ціноутворення в будівництві»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів будівельних спеціальностей

 
 


Рекомендовано навчально-методичним об'єднанням
 вищих навчальних закладів Республіки Білорусь
 за освітою в області будівництва і архітектури в якості
 навчально-методичного посібника
 для студентів будівельних спеціальностей

Мінськ 2007


УДК 338.5 (07)

ББК 65.9 (2) 31-86

У

автори:

О.C. Голубова. Т. В. Щуровський, Л. К. Корбан, Н. Е. Винокурова

рецензенти:

С. В. Валицкий, Н. С. Медведєва

Голубова О. С.

До Навчально-методичний посібник з дисципліни «Ціноутворення в будівництві» для студ. денної та заочної форми навчання спец. 1-27 01 01 «Економіка і організація виробництва» напрям 1-27 01 01-17 «Економіка і організація виробництва (будівництво)», спец. 1-70 02 01 «Промислове та цивільне будівництво», спец 1-70 02 02 «Експертиза і управління нерухомістю» / О. С. Голубова, Т. В. Щуровський, Л. К. Корбан, Н. Е. Вінокурова.- Мн .: БНТУ, 2007 - 238с.

ISBN 985-479-216-1.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Ціноутворення в будівництві» призначений для студентів будівельних спеціальностей денної та заочної форм навчання вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. Розкривається система формування вартості в будівництві, засновану на нормативно-законодавчу базу, встановленої в Республіці Білорусь.

УДК 338.5 (07)

ББК 65.9 (2) 31-86

© Про. С. Голубова, Т. В. Щуровський,

Л. К. Корбан, Н. Е. Винокурова, ISBN 985-479-216-1 2007


ЗМІСТ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1.1 Терміни та визначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1.2 Система взаємодії суб'єктів господарювання. . . . . . .
 2 ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2.1 Специфіка визначення цін на будівельну продукцію.
 2.2 Механізм ціноутворення в будівництві. . . . . . . . . . . . .
 2.3 Шляхи вдосконалення системи ціноутворення в будівництві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2.4 Методична база системи ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві в Республіці Білорусь. . . . . . . .
 3 ФОРМУВАННЯ кошторисної ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3.1 Методи визначення кошторисної вартості в будівництві. .
 3.2 Система кошторисних нормативів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3.3 Кошторисно-нормативні бази в будівництві. . . . . . . . . . . . . .
 3.4 Формування кошторисної вартості в будівництві. . . . . . .
 4 ФОРМУВАННЯ кошторисної документації на ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4.1 Стадійність проектування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4.2 Склад кошторисної документації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4.3 Порядок визначення вартості розробки проектної документації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4.3.1 Базові ціни на проектні роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4.3.2 Формування договірної ціни на проектні роботи. . .
 4.3.3. Рекомендоване відносний розподіл вартості основних проектних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4.4 Експертиза проектно-кошторисної документації. . . . . . . . . . . . .
 5 КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5.1 Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5.2 Калькуляція транспортних витрат. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5.3 Калькуляція вартості матеріалів, виробів і конструкцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5.4 Кошторисна заробітна плата робітників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5.5 Кошторисні ціни на експлуатацію будівельних машин і механізмів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5.6 Накладні витрати. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5.6.1 Норми накладних витрат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5.6.2 Структура накладних витрат, врахованих нормами накладних витрат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5.7 Планові накопичення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6 КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6.1 Локальний кошторис. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6.2 Відомість обсягів і вартості робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6.3 Об'єктна кошторис. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6.4 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва. . . . . . .
 6.4.1 Глави 1-7 зведеного кошторисного розрахунку. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6.4.2 Тимчасові будівлі і споруди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6.4.3 Глава 9 зведеного кошторисного розрахунку "Інші роботи і витрати». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6.4.4 Глави 10, 11, 12 зведеного кошторисного розрахунку. . . . . . . . . . . .
 6.5 Зведення витрат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6.6 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6.7 Індивідуальна одинична розцінка. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7 РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РОБІТ В ПОТОЧНИХ ЦІНАХ. . . . .
 7.1 Індекси зміни вартості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7.1.1 Порядок розробки індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7.1.2 Порядок застосування індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7.2 Методики формування вартості в будівництві. . . . . .
 8 РОЗРАХУНОК ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8.1 Акт приймання виконаних будівельних та інших монтажних спеціальних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8.2 Податки і відрахування, що включаються в акт приймання виконаних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8.2.1 Податки і відрахування, що відносяться на собівартість робіт
 8.2.2 Податки, збори, відрахування, що сплачуються з виручки від реалізації робіт (послуг) і включаються до вартості будівництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8.3 Довідка про вартість виконаних робіт і витрат. . . . . . . .
 8.4 Розрахунок вартості матеріалів і конструкцій в поточних цінах. Матеріали замовника, передані на відповідальне зберігання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8.5 Облік будівельних матеріалів. Контроль за використанням матеріалів у будівництві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8.6 Облік втрат від браку в будівництві. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8.7 Послуги генпідряду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9 ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ В ІНШИХ КРАЇНАХ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9.1 Кошторисно-нормативна база ціноутворення в будівництві в Російській Федерації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9.2 Зарубіжний досвід в області формування вартості будівництва об'єктів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Додатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Інформація необхідна для прийняття рішення за цінами | терміни та визначення

Система взаємодії суб'єктів господарювання | Специфіка визначення цін на будівельну продукцію | Механізм ціноутворення в будівництві | Шляхи вдосконалення системи ціноутворення в будівництві | Методична база системи ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві в Республіці Білорусь | Методи визначення кошторисної вартості в будівництві | Система кошторисних нормативів | Кошторисно-нормативні бази в будівництві | Формування кошторисної вартості в будівництві | Шифр Найменування класів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати