На головну

Компетентність як показник професійної майстерності юриста.

  1. III. Особливості обчислення заробітної плати викладачів освітніх організацій, що реалізують освітні програми середньої професійної освіти.
  2. А) Значення римського приватного права в історії розвитку людства і в сучасній юриспруденції, значення римського приватного права для сучасного юриста.
  3. Базової частини професійного циклу
  4. Зовнішній вигляд юриста. Формений одяг.
  5. ВИЩОЇ ОСВІТИ
  6. Вищої професійної освіти
  7. ВИЩОЇ ОСВІТИ

структура компетентності

Компетентність - обізнаність, авторитетність в якій-небудь області. Показником професійної майстерності юриста-спеціаліста служить його компетентність в тій галузі юридичної практики, де він працює.

Компетентність - це система інтелектуального, психологічного, морального і діяльного (функціонального) станів фахівця, що відображають рівень набутих знань, навичок, досвіду, інформаційної насиченості та інших властивостей в конкретній сфері професійної діяльності.

Структура компетентності - це її складові елементи або сторони (аспекти, грані). Можна виділити такі сторони компетентності:

1.гносеологіческая сторона компетентності передбачає наявність певних знань, необхідних для виконання професійних обов'язків, постійне їх оновлення, вдосконалення. Юрист повинен стежити за новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки і практики, які відносяться до сфери його професійної діяльності, з тим, щоб постійно збагачувати ними свою діяльність;

2.норматівная сторона компетентності являє собою обсяг повноважень (прав і обов'язків) юриста-спеціаліста або посадової особи, встановлених законом або статутом органу (організації);

3.функціональная сторона компетентності виражається в здатності юриста діяти, виконувати свої професійні обов'язки на основі правового досвіду - особистого, колективного, територіального;

Особистий досвід юриста - сукупність правових знань і практично освоєних конкретних юридичних навичок, умінь, досягнень.

Колективний досвід юристів-професіоналів - система досягнень позитивних результатів у правовій діяльності конкретним колективом.

Територіальний досвід - сукупність позитивних (особистих і колективних) результатів у правовій діяльності, зосередженої на певній території: місто, мікрорайон, селище, село.

4.лічностная сторона компетентності включає в себе усвідомлення юристом свого призначення, оцінку своїх професійних здібностей, самокритичність, здатність до самоаналізу своїх професійних якостей з метою подолання негативних.

На підставі компетентності робляться висновки про відповідність юриста займаної посади або профілем діяльності. Межі компетентності можуть змінюватися, оскільки вони залежать від сфери діяльності юриста і конкретних завдань, які перед ним поставлені. Для зростання або зміни компетентності (у зв'язку з підвищенням або переходом на суміжну роботу) важлива перепідготовка спеціаліста: вона вносить корективи в якісну визначеність його компетентності.

За обсягом розрізняють загальну і спеціальну компетентність.

Спеціальна компетентність означає систему інтелектуального, психологічного, морального і діяльного (функціонального) станів фахівця, що відображають рівень набутих знань, навичок, досвіду, інформаційної насиченості та інших властивостей у вузькій сфері професійної діяльності.

Загальна компетентність означає систему інтелектуального, психологічного, морального і діяльного (функціонального) станів фахівця, що відображають рівень набутих знань, навичок, досвіду, інформаційної насиченості та інших властивостей в широкій сфері юридичної діяльності.

Який би вузької була спеціалізація, юрист-фахівець повинен мати відповідну загальну компетентність. Завдяки широким знанням в теорії і практиці юриспруденції юрист-фахівець швидко знаходить спільну мову в співтоваристві юристів, ефективно співпрацює з колегами-юристами іншої спеціалізації. Загальна компетентність юриста - показник його професійної культури.

Однак не завжди юрист-фахівець підвищує свій професійний рівень. Певним стимулом підвищення професійної майстерності юриста є атестація.Витрати юридичної практики. Професійна деформація і її подолання | Кваліфікаційна атестація юриста як правова вимога визначення його професіоналізму

Правовий нігілізм як антипод правової культури: шляхи подолання | Правове загальне навчання (правовий всеобуч) як умова розвитку правової культури. | Професійна культура юриста як особистості і її роль у розвитку правової культури суспільства | Професія, спеціальність і кваліфікація юриста | Юрист як посадова особа. | Юридична практика, її місце і призначення в громадянському суспільстві і державі | Співвідношення юридичної практики з юридичною освітою і юридичною наукою | Правові форми діяльності держави і їх характерні риси | Професійна юридична діяльність. | Особливості атестації окремих категорій професійних працівників юридичної праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати