На головну

Поняття і цілі регулювання ринку цінних паперів

  1. D) Теорія портфеля цінних паперів.
  2. Ft Структура сучасного ринку fg цінних паперів
  3. I етап Аналіз ринку
  4. I. ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ
  5. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 1 сторінка
  6. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 2 сторінка
  7. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 3 сторінка

Лекція № 8. Регулювання ринку цінних паперів.

питання:

1. Поняття і цілі регулювання ринку цінних паперів

2. Принципи регулювання ринку цінних паперів

3. Система державного регулювання ринку цінних паперів Російської Федерації

4. Саморегулівні організації фондового ринку

Поняття і цілі регулювання ринку цінних паперів

Регулювання ринку цінних паперів - Це впорядкування діяльності на ньому всіх його учасників і операцій між ними з боку організацій, уповноважених суспільством на ці дії.

Регулювання ринку цінних паперів охоплює всіх його учасників: емітентів, інвесторів, професійних фондових посередників, організації інфраструктури ринку.

Регулювання діяльності учасників ринку може бути зовнішнім і внутрішнім. внутрішнє регулювання - Це підпорядкованість діяльності даної організації її власним нормативним документам: статуту, правил і іншим внутрішнім нормативним документам, які визначають діяльність цієї організації в цілому, її підрозділів і її працівників. Зовнішнє регулювання - Це підпорядкованість діяльності даної організації нормативним актам держави, інших організацій, міжнародним угодам.

Регулювання ринку цінних паперів охоплює всі види діяльності і всі види операцій на ньому: емісійні, посередницькі, інвестиційні, спекулятивні, заставні, трастові і т.п.

Регулювання ринку цінних паперів здійснюється органами чи організаціями, уповноваженими на виконання функцій регулювання. З цих позицій розрізняють:

O державне регулювання ринку, яке здійснюється державними органами, до компетенції яких входить виконання тих чи інших функцій регулювання;

O регулювання з боку професійних учасників ринку цінних паперів, або саморегулювання ринку.

O громадське регулювання, або регулювання через громадську думку. В кінцевому рахунку, саме реакція широких верств суспільства в цілому на будь-які дії на ринку цінних паперів є першопричиною, по якій починаються ті чи інші регулятивні дії держави або професіоналів ринку.

Регулювання ринку цінних паперів зазвичай має наступні цілі:

O підтримка порядку на ринку, створення нормальних умов для роботи всіх учасників ринку;

O захист учасників ринку від несумлінності і шахрайства окремих осіб або організацій, від злочинних організацій і злочинців взагалі;

O забезпечення вільного і відкритого процесу ціноутворення на цінні папери на основі попиту і пропозиції;

O створення ефективного ринку, на якому завжди є стимули для підприємницької діяльності і на якому кожен ризик адекватно винагороджується;

O в певних випадках - створення нових ринків, підтримка необхідних суспільству ринків і ринкових структур, ринкових починань і нововведень і т.п .;

O вплив на ринок з метою досягнення будь-яких суспільних цілей (наприклад, для підвищення темпів зростання економіки, зниження рівня безробіття і т.д.);

O захист громадських інтересів на ринку.

Процес регулювання на ринку цінних паперів включає:

1. створення нормативної бази функціонування ринку, тобто розробку законів, постанов, інструкцій, правил, методичних положень та інших нормативних актів, які ставлять функціонування ринку на загальновизнану і всіма дотримувану основу;

2. відбір професійних учасників ринку. Сучасний ринок цінних паперів, як, мабуть, і будь-який інший ринок, неможливий без професійних посередників. Однак не будь-яка особа або організація може зайняти місце такого посередника. Щоб це зробити, необхідно відповідати певним вимогам за знаннями, досвідом і капіталу, які встановлюються уповноваженими на це регулюючими організаціями або органами;

3. контроль за дотриманням всіма учасниками ринку норм і правил функціонування ринку. Цей контроль виконується відповідними контрольними органами;

4. систему санкцій за відхилення від норм і правил, встановлених на ринку; такими санкціями можуть бути усні і письмові попередження, штрафи, кримінальні покарання, виключення з лав учасників ринку.ГЛОСАРІЙ |
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати