На головну

Фактори, що впливають на стійкість роботи промислового об'єкта

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета роботи
  6. II. Виконання роботи
  7. II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

На стійкість роботи об'єкта можуть впливати різні чинники. Вони можуть бути внутрішні або зовнішні.

До внутрішніх факторів відносяться:

-Захищене персоналу від ураження при впливі вражаючих факторів джерел НС;

- Стійкість інженерно-технічного комплексу до вражаючих факторів;

- Планування і забудова території об'єкта;

-надійність і продуктивність технологічного обладнання, ступінь його зношеності;

-розміри території і характер об'єктів;

-наявність своїх джерел енергопостачання;

-види продукції, що випускається;

-система безпеки виробництва;

- Рівень застосовуваної науково-технічної технології;

-чисельність і професіоналізм робітників і службовців;

-Заробітна плата, плинність кадрів;

-система виробничого менеджменту, маркетингу та їх надійність;

-Трудові і виробнича дисципліна;

-Навчання персоналу діям в НС;

-можливість роботи об'єкта в аварійних режимах;

- Готовність об'єкта до відновлення виробництва після НС.

 До зовнішніх факторів відносять:

-район розташування об'єкта (економ. ситуація, насиченість транспортними комунікаціями, наявність поблизу небезпечних об'єктів);

-система енергопостачання;

-виробничі зв'язку їх надійність;

-іспользуемие природні ресурси;

-кон'юктура ринку, позитивний торговельний баланс;

-ефективність системи загального менеджменту;

-джерела фінансування, податкова система, штрафні санкції, доступ до зовнішніх кредитами інвестицій;

-правова система, яка регламентує роботу об'єкта;

-міжнародна і внутрішньополітична обстановка;

-джерела НС, характерні для даної території.

У техногенних ситуаціях особливо небезпечні аварії та катастрофи для сталої роботи підприємств важкої, легкої, хімічної, паливної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, транспортних підприємств.

 Стратегія сталого розвитку економіки | Основні заходи щодо забезпечення сталої роботи промислового об'єкта в НС
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати