На головну

С) уақытында қызмет атқару жүйесін өндеу тәртібі

  1. I. ТОО "Ашай" мекемесі миссиясы, міндеттері, атқаратын қызметтері
  2. Азақстан Республикасы Ұлттық банк қызметінің басқармасы
  3. Банк қызмет нарығын сегменттеу
  4. Банктік қызмет нарығын зерттеу
  5. Банктік қызметтің нарықтың мүмкіндіктерін талдау
  6. В) мүмкін қызметтерді орындауға жұмсалынатын теориялық уақытқа
  7. В) сатып аларда және сатылғаннан кейінгі логистикалық қызмет көрсету

D) дұрыс жауабы жоқ

Е) барлық жауаптар дұрыс

$$$24. Аналитикалық үлгіде ...

А) математикалық зандамалар қалыптасады

В) теориалық шешім алынып теңдеулер шешіледі

С) алынған шешімдер салыстырылады

D) дүрыс жауабы жоқ

Е) барлық жауаптар дұрыс

$$$25. Имитациондық моделированияға жататын:

А) математикалық зандамалар қалыптасады

В) теориалық шешім алынып теңдеулер шешіледі

С) алынған шешімдер салыстырылады

D) дүрыс жауабы жоқ

Е) барлық жауаптар дұрыс

$$$26. Имитациондық үлгілер ... орындалады.

А) компьютер көмегімен

В) практикалық тәсіл көмегімен

С) теориялық тәсіл көмегімен

D) барлық жауаптар дұрыс

Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$27. Имитациондық үлгілерді қолдануды ұсынатын шарттар:

А) берілген тапсырмада аяқталған математикалық қойылым жоқ

В) аналитикалық үлгі рәсімі тым қиын

C) қызметкерлер ұжымы математикалық рәсім аздығынан аналитикалық шешім орындау мүмкін емес

D) барлық жауаптар дұрыс

Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$28. копрппппр сарапші жүйе қолдану мүмкіндігі:

А) сапалы шешім қолдану

В) тәжірибелі мамандар дайындау

С) «ноу-хау» ұжымын ақтау

D) мамандардың тәжиребесі мен білімін қолдану

Е) барлығы

$$$29. Сарапшы жүйесінің жетіспеушілігіне жататын:

А) компьютерлік технологияны қолдану

В) «дұрыс ойлаушындық» қолдану мүмкіндігі шектеулігі

С) «ноу-хау» ұжымын қолдану

D) мамандар тәжірибесін қолдану

Е) тез шешім қабылдауды қолдану

$$$30. апенернда сарапшы жүйе бұл ...D) изоморфты және аморфты | А) компьютерлік технологияны қолдану

В) жанжақты байланыспен | В) сатып аларда және сатылғаннан кейінгі логистикалық қызмет көрсету | В) мүмкін қызметтерді орындауға жұмсалынатын теориялық уақытқа | А) жоғарылайды | С) ақпаратты жинауда және өңдеуде | E) жоғарыдағылардың барлығы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати