На головну

Данці.

a) 3, 1, 4, 2.

b) 3, 1, 2, 4.

c) 4, 1, 3, 2.

14. Хто з купців був обраний засідателем в громадянську палату в першій половині XIX ст.?

a) П. м. Вишняков;

b) Ф. п. Пантелєєв;

c) Т. в. Прохоров.

15. Основний напрямок законодавства Катерини II в сфері підприємництва?

a) розвиток мануфактур;

b) привілеї великим промисловцям;

c) розвиток дрібного підприємництва.

16. У який період з'являються перші закони про охорону навколишнього середовища?

a) в першій половині XIX ст .;

b) у другій половині XIX ст .;

c) на початку XX ст.

17. Що служило забезпеченням надання дрібного кредиту «малозабезпеченим» особам в другій половині XIX ст.?

a) порука;

b) особиста довіра;

c) заставу;

d) особиста довіра, порука, застава.

18. Яким чином розраховувався відсотковий податок з кінця XIX в.?

a) з чистого прибутку великих торгових і промислових підприємств;

b) з чистого прибутку промислових підприємств;

c)з будь-якого майна фізичних осіб.

19. Які підприємства найчастіше перебували у власності однієї родини?

a) повні товариства;

b) товариства на вірі;

c) торгові доми.

20. Що поклало початок «залізничної лихоманці» в Росії?

a) будівництво Герстнеру Царскосельской ж. д .;

b) будівництво фон Дервізу Рязансько-Козловської ж. д.

21. Чи мав іноземний капітал визначальне значення при становленні російської промисловості в кінці XIX - початку XX ст.?

a) так;

b) немає.

22. У якому році було засновано ОДСРПіТ?

a) 1870 р .;

b) 1876 р .;

c) 1867 р

23. Яка нова риса була притаманна станового поділу підприємців з кінця XIX в.?

a) належність до купецтва була спадкової;

b) виділялося чотири гільдії підприємців.

24. Чи був прийнятий проект Правил для фабрик і заводів усіма губерніями Росії?

a) так;

b) немає;

c) подібний проект взагалі не був розроблений.

25. Як вплинули вибори в першу Думу на політичне самовизначення буржуазії?

a) більшість партій отримало підтримку в суспільстві;

b) більшість партій перестало існувати;

c) ніяк не вплинуло.

26. На підставі чого був заставлений період Нової економічної політики?

a) декретом ВЦВК у березні 1926 р .;

b) декретом ВЦВК у березні 1921 р .;

c) постановою X з'їзду РКП (б) в тому 1920 р

27. Велася чи в період НЕПу боротьба з Непманн?

a) так;

b) немає.

28. Яким чином проводився перший етап приватизації з 1992 р?

b) на основі ваучерів;

c) на основі створення ринку цінних паперів.

29. До якого століття належать перші згадки про купців Вятки?

a) IX - X ст .;

b) XI - XIII ст .;

c) XIII - XV ст.

30. Загострив чи курс на індустріалізацію основні протиріччя НЕПу? Відповідь обґрунтуйте.

 1. З яких груп в основному відбувалися перші підприємці?

a) бояри;

b) воїни-дружинники;

c) іноземці.

 1. Що вплинуло на розвиток підприємницької діяльності в XIV - XV ст?

a) монгольська навала;

b) скасування натурального обміну;

c) приєднання Казані в Київській Русі.

 1. У XIV - XV велася активна торгова діяльність церковних людей?

a) так;

b) немає.

 1. При якому царя встановилася державна монополія на торгівлю хлібом, прядивом, поташом і ікрою?

a) при Федора Івановича;

b) при Івані Грозному;

c) при Борисі Годунові.

 1. До якого століття належать перші відомості про ярмаркову торгівлю на Русі?

a) X століття;

b) XV століття;

c) XVI століття;

d) XVII століття.

 1. Що було типовим показником торговельної діяльності купців XVII століття?

a) позики;

b) торгові експедиції в зарубіжні країни;

c) обман покупців.

 1. Де розташовувалися промислові підприємства шкіряної промисловості XVII століття?

a) Москва, Вятка;

b) Нижній Новгород, Тобольськ;

c) Воронеж, Великий Новгород.

 1. Кого з підприємців XVII в. підприємницька діяльність призвела до вітальні сотню?

a) Борис Морозов;

b) Іван Ушаков;

c) Микита Демидов.

 1. Кому з іноземних підприємців XVII в. вдалося домогтися від російського уряду жалуванихграмот на торгівлю в Росії?

a) Англійська Московська компанія;

b) компанія Ферпортена;

c) сімейство Бернартсов.

 1. Хто з підприємців XVIII в. в результаті військової служби отримав дворянське звання?

a) Морозов;

b) Строганов;

c) Журавльов.

 1. Політика якого царя сприяла розвитку зовнішньої торгівлі Росії в XVIII столітті?

a) Івана IV Грозного;

b) Петра I;

c) жодні з царів активно не сприяв розвитку зовнішньої торгівлі Росії.

 1. Який вид промисловості особливо підтримувався в епоху Петра I?

a) хімічна промисловість;

b) суконна промисловість;

c) железоделательное виробництво.

 1. Яким новим явищем характеризується торгівля іноземних підприємців в XVIII в.?

a) розширення сфер впливу;

b) посилена підтримка іноземців російським урядом;

c) поділ сфер впливу іноземних і вітчизняних підприємців.

 1. Представники яких соціальних груп лідирували у підприємницькій діяльності в першій половині XIX ст.?

a) іноземні мануфактури;

b) купецькі мануфактури;

c) селянські мануфактури.

 1. Яка була головна мета купецької верхівки?

a) стати членом Мануфактур-колегії;

b) розширення сфер впливу своєї підприємницької діяльності;

c) придбання дворянського звання.

 1. Яким чином заохочував створення промислових підприємств в другій половині XIX ст.?

a) звільнення від сплати гильдейских мит;

b) надання пільгових тарифів на оренду землі;

c) ніяких пільг не передбачалося.

 1. В яких організаційно-правових формах могли створюватися страхові компанії у другій половині XIX ст.?

a) у формі акціонерних компаній;

b) у формі повного товариства;

c) у формі командитного товариства;

d) всі перераховані вище.

 1. Скасування якого податку сталася в 80-ті роки XIX ст.?

a) соляного податку;

b) подушного податку;

c) всі перераховані вище.

 1. Хто були першими підприємці в сфері залізничного бізнесу?

a) Фролов, Черепанови;

b) Черепанови, Богомолова;

c) Фролов, Богомолова.

 1. Підтримувало чи царський уряд залізничне будівництво?

a) так;

b) немає.

 1. Якою російської галузі працювало Товариство братів Нобель?

a) в нафтовій галузі;

b) в металургійній промисловості;

c) таке товариство не діяло на вітчизняному ринку.

 1. Фритредерство - це ...

a) економічна політика держави, що виявляється в цілеспрямованому огорожі внутрішнього ринку своєї країни від проникнення на нього іноземних товарів;

b) економічне протягом, що виступає за вільну торгівлю, зняття митних бар'єрів, невтручання держави в господарське життя.

 1. Поставте у відповідність:

1) «дворянські» вулиці;

2) «купецькі» вулиці.Освячений. | Ординці, Якиманка.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати