Головна

Порядок обчислення податку

  1. Cредняя квадратическая погрешность (СКП). Формулы Гаусса и Бесселя. Порядок матобработки ряда равноточных измерений. Предельная абсолютная и относительная погрешности.
  2. II. Порядок выполнения курсовой работы
  3. II. Требования к оформлению. Порядок написания и защиты.
  4. II. Условия и порядок обработки персональных данных в связи с реализацией служебных или трудовых отношений
  5. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  6. III Порядок учета и оформления выполненных работ

1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Відповідні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів до 1 лютого поточного рокуподають відповідним органам державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки власників землі та землекористувачів на поточний рік та дані про площі земельних ділянок, що перебувають у їх власності або користуванні, місцезнаходження земельних ділянок, адресу власників землі та землекористувачів, нормативну грошову оцінку земельної ділянки тощо. Про нові та внесені зміни по вказаній інформації, надають до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

2. Платники податку (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. Разом з декларацією подається довідка (витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

3. Платник податку має право подавати щомісяця нову звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним.

4. За нововідведені земельні ділянки платник податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним.

5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 15 липня поточного року податкове повідомлення - рішення про внесення податку.

6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності або користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що перебуває у їх користуванні.

7. За земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні (крім земельних ділянок суб'єктів, яким згідно зі статтею 92 Земельного кодексу України надано право на постійне користування землею, а також крім сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств та громадян) податок справляється у трикратному розмірі.

8. За земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які знаходяться у власності або у постійному користуванні фізичної особи, загальна площа яких перевищує 0,5 гектара, податок справляється із застосуванням підвищуючого коефіцієнту 5.

7. Строк сплати податку та порядок його зарахування до бюджетів

1. Власники землі та землекористувачі сплачують податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводиться щороку станом на 1 травня.

3. Податкове зобов'язання щодо податку, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4. Податкове зобов'язання з податку, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

5. Податок фізичними особами сплачується рівними частками до 15 серпня і до 15 листопада.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватись через каси сільських (селищних) рад по квитанції про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється центральним органом державної податкової служби України.

Фізичні особи, які своєчасно не були залучені до сплати земельного податку, сплачують податок не більш як за три попередні роки.

6. При переході права власності на будівлю і споруду (їх частину) земельний податок за земельні ділянки, на яких знаходиться такий об'єкт нерухомості, сплачується з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

7. Податок зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.Ставки податку | Орендна плата
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати