На головну

Ставки податку

  1. Базисные условия поставки
  2. Вварка трубной полиэтиленовой вставки в трубопровод, уложенный в траншею
  3. Види і ставки мита
  4. Відображення активів та зобов'язань з податку на прибуток у фінансовій звітності
  5. Вопрос 2. Налог на имущество предприятия: ставки, льготы, сроки уплаты. Порядок расчета налога на имущество предприятия.
  6. Вопрос 2. Страховые взносы на ОПС: ставки, льготы, порядок расчета, сроки уплаты. Право на регрессивную шкалу
  7. Вопрос 3. Налог на добавленную стоимость: ставки, льготы, порядок расчета, сроки уплаты.

за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)

1. Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

1) для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;

2) для багаторічних насаджень - 0,03.

2. За сільськогосподарські угіддя, що надані у встановленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими підприємствами, незалежно від того, до якої категорії земель вони віднесені, податок справляється за ставками, визначеними пунктом 1.

3. За сільськогосподарські угіддя, що надані у встановленому порядку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та на яких понад три роки не здійснюється ведення такого виробництва, податок справляється за ставками із застосуванням коефіцієнта 1,2, який при подальшій відсутності ведення такого виробництва щороку збільшується на 20 відсотків.

за земельні ділянки, надані на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження)

1. Ставка податку за один гектар лісових земель, за винятком ділянок, зайнятих виробничими, культурно-побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

2. Ставка податку за один гектар нелісових земель, зайнятих чагарниками, комунікаціями, сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, малопродуктивними землями тощо, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюється у розмірі 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової одиниці.

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

Чисельність населення Ставка Коефіцієнт

Групи населених пунктів з чисельністю населення (тис. осіб) Ставки податку (гривень за 1 кв. метр) Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
до 0,2 0,075  
від 0,2 до 1 0,105  
від 1 до 3 0,135  
від 3 до 10 0,15  
від 10 до 20 0,24  
від 20 до 50 0,375 1,2
від 50 до 100 0,45 1,4
від 100 до 250 0,525 1,6
від 250 до 500 0,6 2,0
від 500 до 1000 0,75 2,5
від 1000 і більше 1,05 3,0

У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок податку, зазначених у пункті 1, застосовуються такі коефіцієнти:

1) на південному узбережжі Автономної Республіки Крим - 3;

2) на південно-східному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,5;

3) на західному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,2;

4) на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей - 2;

5) у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей - 2,3, крім населених пунктів, які відповідно до законодавства віднесені до категорії гірських;

6) на узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях - 1,5.

Ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок податку, встановлених пунктом 1, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше трикратного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів.

3. Особливості встановлення ставок земельного податку

1. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садовими кооперативами, індивідуальними гаражами і садовими дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами справляється у розмірі десяти відсотків суми земельного податку.

2. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у п'ятикратному розмірі податку.

3. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у розмірі із застосуванням таких коефіцієнтів:

1) міжнародного значення - 7,5;

2) загальнодержавного значення - 3,75;

3) місцевого значення - 1,5.

4. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані для залізниць в межах смуг відведення, для гірничодобувних підприємств для видобування корисних копалин та розробку родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, справляється у розмірі 25 відсотків податку.

5. У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, іншим суб'єктам податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки (її частини) залежно від виду економічної діяльності орендаря з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

6. Податок за земельні ділянки несільськогосподарського призначення (в межах та за межами населених пунктів), які перебувають у власності або у постійному користуванні фізичної особи і загальна площа яких перевищує 0,5 гектара, справляється із застосуванням коефіцієнта 5.

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких проведено встановлюється у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки цих земельних ділянок.

Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

1. Ставки податку за один гектар несільськогосподарських угідь встановлюється у таких розмірах:

1) за земельні ділянки, зайняті господарськими шляхами і прогонами, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, крім тих, що віднесені до земельних лісових ділянок (у тому числі захисних насаджень лінійного типу, площею не менш як 0,1 гектара), - 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

2) для земельних ділянок, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), - 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

2. Ставка податку за земельні ділянки, надані садовим кооперативам, в тому числі зайняті садовими дачними будинками фізичних осіб, встановлюється у розмірі 5 відсотківвід нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставки податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

1. Ставка податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту (крім залізничного транспорту), зв'язку, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

2. Ставка податку за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, які не утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, встановлюється у розмірі 0,02 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

3. Ставка податку за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, зайняті землями тимчасової консервації (деградовані землі), встановлюються у розмірі 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено(крім сільськогосподарських угідь та земельних лісових ділянок), встановлюється у розмірі 12 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Ставки податку за земельні ділянки на землях водного фонду та лісогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

1. Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

2. Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами встановлюється у розмірі п'яти відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

3. Пільги щодо податку для фізичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:

1) інваліди першої і другої групи;

2) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 16 років;

3) пенсіонери (за віком);

4) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1 , поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

1) для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектара;

2) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - 0,1 гектара;

3) для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,1 гектара;

4) для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

5) для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Пільги щодо податку для юридичних осіб

1. Від сплати податку звільняються:

1) заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

2) дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, - які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

4) дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

5) релігійні та благодійні організації, зареєстровані відповідно до законодавства України, що не займаються підприємницькою діяльністю;

6) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

4. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

1. Не сплачується податок за:

1) сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

2) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

3) земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

4) земельні ділянки, зайняті автомобільними дорогами загального користування у межах смуги відведення;

5) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

6) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

Особливості застосування пільгового оподаткування

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також відповідні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів, які мають дані стосовно наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам, до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки вичерпну інформацію щодо переліку власників земельних ділянок та землекористувачів на поточний рік, а також дані про місцезнаходження земельних ділянок, їх площі, термін надання пільг тощо.

Нові зміни щодо вказаної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому втрачено це право.

3. Якщо платники податку, що користуються пільгами щодо податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок на земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування (оренду), сплачується на загальних підставах, з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам.

4. Суб'єкти підприємницької діяльності - платники єдиного податку незалежно від виду діяльності у разі передачі в оренду земельних ділянок, будівель, споруд (їх частин), які належать їм на праві власності, сплачують податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), на загальних підставах, з урахуванням прибудинкової території.

5. Податковий період

1. Базовим (розрахунковим) податковим періодом для податку є календарний рік.

2. Податковим (звітним) періодом для податку є календарний місяць.

3. Податковий рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.Расчет точки окупаемости затрат | Порядок обчислення податку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати