На головну

Продуктивність праці працівників

  1. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  2. II. Витрати з обслуговування працівників будівництва
  3. V. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НОРМИ ПРАЦІ
  4. VII. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ
  5. А) Нормування праці
  6. А. доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов праці
  7. А. Значення ринку праці

Продуктивність праці (ПТ) оцінюється кількістю виробленої продукції припадає на одного працівника в одиницю робочого часу, або робочим часом, витраченим працівником на виробництво одиниці продукції.

Рівень ПТ залежить від багатьох факторів - технічної оснащеності і застосовуваної технології; культурно-технічного рівня і кваліфікації працівників; організації праці та виробництва; організації нормування і оплати праці, умов праці та побуту працівників і ін.

У видобувних галузях на рівень ПТ значно впливають природні фактори.

Одним з найважливіших умов зростання ПТ є розвиток науки і техніки, впровадження їх досягнень у виробництво; оснащення виробництва сучасними машинами, обладнанням; механізація і автоматизація виробництва. Але науково-технічні досягнення можуть дати очікуваних ефект тільки при наявності висококваліфікованих кадрів.

Продуктивність праці в промисловості оцінюється в вартісних, натуральних і умовно-натуральних, трудових показниках.

У отросляхх, які виробляють однорідну продукцію, широко застосовуються натуральні показники - м2 побудованого житла, тонни видобутої нафти, тис. м3 газу на одного працівника в одиницю часу.

де Q - обсяг виробництва;

ч - чисельність працівників.

Для оцінки та аналізу продуктивності праці, часто використовується показник трудомісткості (ТІ):

При багато характері виробництва використовується вартісної метод вимірювання продуктивності праці.

Переваги такого способу вимірювання ПТ полягає в тому, що він дозволяє підсумувати різні види продукції.

Недолік. Вироблення у вартісному вираженні залежить не тільки від результатів роботи даного колективу працівників, а й від вартості сировини, яку застосовують і матеріалів, ціни реалізації.

Вимірювання обсягу виробництва в умовно-натуральних одиницях передбачає перерахунок цього показника по якомусь ідеалу (умовні банки консервів). Такий підхід не дозволяє зіставляти продуктивності праці на підприємствах. При використанні трудового методу обсяг продукції вимірюється в нормо-годинах. Такий підхід вимагає наукового обґрунтування трудових норм.

Так як всі способи вимірювання обсягу виробництва мають будь-які недоліки, то в залежності від цілей оцінки ПТ використовують будь-який з перерахованих.

 Склад і структура кадрів підприємств. | Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати