На головну

ЗАВДАННЯ 12/14

  1. ЗАВДАННЯ 1. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ развозочно МАРШРУТІВ
  2. ЗАВДАННЯ 10.
  3. ЗАВДАННЯ 103
  4. ЗАВДАННЯ 106
  5. ЗАВДАННЯ 115
  6. ЗАВДАННЯ 121

Тема 5. Продукція як основний результат діяльності підприємства

завдання 1

Обсяг готової продукції профілю підприємства в плановому році складе в порівнянних і діючих цінах відповідно 28554 тис. Грн. і 31578 тис. грн. Продукція побічних цехів, що випускають ТНП, запланована в обсязі 7930 тис. Грн. і 8905 тис. грн. в порівнянних і діючих цінах відповідно. Виробництво напівфабрикатів заплановано в обсязі 5114 тис. Грн., В т. Ч. 24% буде спожито у власному виробництві. Вартість робіт промислового характеру, виконаних стороннім організаціям і непромисловим підрозділам свого підприємства, складе відповідно +1287 тис. Грн. і 1008 тис. грн.

Залишки незавершеного виробництва в оптових цінах на початок і кінець планованого року складуть відповідно 2158 тис. Грн. і 3280 тис. грн. Залишки спеціального технологічного оснащення власного виготовлення в оптових цінах на початок і кінець планованого року складуть відповідно 435 тис. Грн. і 215 тис. грн. У планованому році залишки нереалізованої продукції знизяться на 5490 тис. Грн.

Розрахувати планові обсяги товарної, валової і реалізованої продукції машинобудівного підприємства.

завдання 2

ОБСЯГИ готової продукції за профілем підприємства в плановому году складі в порівняльніх и діючіх цінах відповідно 15324 тис. грн. и 16552 тис. грн. Продукція побічніх цехів, что віпускають ТНС, запланована в обсязі 1247 тис. грн и 1366 тис. грн. у порівняльніх и діючіх цінах відповідно. Виробництво напівфабрикатів заплановане в обсязі 988 тис. грн., у т. ч. 37% буде спожитих у власному ВИРОБНИЦТВІ. Стоимость робіт промислового характеру, віконуваніх Стороннім організаціям и непромислової підрозділам свого підприємства, складе відповідно 1041 тис. грн. и 542 тис. грн.

У планованому году Залишки нереалізованої продукції складуть: на початок року 1 253 тис. грн. на Кінець року 861 тис. грн.

Розрахуваті планові ОБСЯГИ товарної и реалізованої продукції підприємства.

завдання 3

Залишок готової продукції - побутових холодильників «Норд» - на складі підприємства на момент здійснення планових розрахунків становить 142 шт. Середньоденний випуск холодильників в кінці базисного року - 27 шт., Середньоденна відвантаження - 30 шт. Кількість робочих днів до кінця року 23 дн. Середньоденний випуск холодильників в 4 кварталі планового року збережеться на базисному рівні. Норма складського запасу готової продукції 6 дн. Обсяг поставок холодильників відповідно до проектів договору на поставку продукції в плановому році 6210 шт.

Визначити плановий обсяг виробництва холодильників, обгрунтований ринковим попитом на дану продукцію.

завдання 4

Підприємство випустило за місяць готових виробів на 300 тис. Грн, з них відпущено покупцям і сплачено ними на суму 276 тис. Грн. виготовлено напівфабрикатів на 144 тис. грн, з них пішло на подальшу переробку на підприємстві на 100 тис. грн і відпущено на сторону на 25 тис. грн.

Виконано послуг промислового характеру на замовлення інших підприємств на 20 тис. Грн.

Залишки незавершеного виробництва на початок місяця - 7 тис. Грн, а на кінець - 8 тис. Грн.

Всю продукцію, яка відвантажена і послуги промислового характеру оплачено в даному місяці. Крім того, надійшли кошти за продукцію на 19 тис. Грн, яка була відвантажена в попередньому місяці. Підприємство виступає платником єдиного податку. Визначити: ВП, ТП, РП, ДП.

завдання №5

За звітний період швейна фабрика виготовила на замовлення торговельних організацій і промислових міністерств і реалізувала різних швейних виробів: зі своїх матеріалів на 1200 тис. Грн і з матеріалів замовників на 1800 тис. Грн. При цьому всього було отримано матеріалів від замовників на 1400 тис. Грн, з яких сплачено фабрикою на суму 800 тис. Грн.

Визначте валову і товарну продукцію, а також обсяг реалізованої товарної продукції в звітному періоді.

завдання 6

Візначіті ОБСЯГИ реалізованої продукції у вартісному виразі віходячі Із таких Даних:

- Вартість продукції А - 100 грн., Б - 1800 грн., В - 1200 грн., Г - 900 грн.

- Річний випуск продукції в натуральних одиниць по вироби А-550 шт., Б-730 шт., В-600 шт., Г-400 шт .;

- Залишки готової продукції на початок планового року - 2530 тис. грн .;

- ВАРТІСТЬ річної продукції, відвантаженої спожівачеві, но НЕ оплаченої ним у базовому періоді - 1700 тис. грн ..;

- Залишки нереалізованої продукції на Кінець року склалось 4880 тис. грн.

завдання 7

Візначіті ОБСЯГИ товарної продукції по заводах Галузі у вартісному виразі віходячі Із таких Даних. Централізовано встановлен номенклатура продукції Галузі: вироби А-1750 шт., Б-3750 шт., В-1870 шт., Г-470 шт. Випуск спеціалізованої продукції здійснюється на шести заводах Галузі, номенклатура продукції, встановлен централізовано для заводів, наведена в табліці.

 номенклатура  Випуск продукції по заводах, шт.
А -
Б
В - -
Г - - - -

завод №3 надасть послуги іншим підприємствам галузей на суму: 3800 грн. і своєму капітальному будівництву на суму 500 грн.

завод №6 виконує роботу з доведення до повної готовності продукції Г, яка проводиться не спеціалізованими заводами інших галузей в кількості 800 шт. Вартість додаткової обробки одиниці продукції Г на заводі №6 - 64 грн.

завод №4 виконує роботи промислового характеру на суму 3000 грн. на рік,

Ціна виробів: А = 100 грн., Б = 180 грн., В = 120 грн., Г = 90 грн.

завдання 8

Візначіті річний ОБСЯГИ реалізованої продукції, если виробництво товарної продукції Всього за рік 10 тис. м куб, Залишок нереалізованої продукції на початок року 500 м. куб, Залишок нереалізованої продукції на Кінець року 300 м куб. Оптова ціна підприємства за 1 м куб продукції 25 грн.

завдання 9

Річний випуск виробу А - 2644 шт. Виробнича собівартість одиниці виробу А - 266 грн. в тому числі 30% становлять початкові матеріальні витрати. Тривалість виробничого циклу виготовлення виробу А - 18 календарних днів. Кількість робочих днів за рік становить 250 днів.

Визначити нормативну величину незавершеного виробництва по виробу А.

завдання 10

Річний випуск холодильників «Норд» -2 - 8664 шт. Виробнича собівартість холодильника - 964 грн. в тому числі 42% становлять початкові матеріальні витрати. Тривалість виробничого циклу виготовлення виробу - 7 календарних днів. Кількість робочих днів за рік становить 265 днів.

Визначити нормативну величину незавершеного виробництва по даному виду продукції.

завдання 11

Є такі дані по підприємству за ісследуемийперіод:

 № п / п  Показник  одиниці віміру  Кількістьодініць  Ціна за од.  Стоимость продукції
 незмінна  діюча  незмінна  діюча
 Готова продукція:            
А  шт. - -
 Б | б |  шт. - -
В  шт. - -
 Інша продукція (на сторону)  грн. - - -
 Послуги промислового характеру (на сторону)  грн. - - -
 Запчастини (на сторону)  грн. - - -
 Залишки НЗВ на складі: | склад, склад |            
 на початок року  грн. - - - -
 на Кінець року  грн. - - - -
 Залишки нереалізованої продукції на складі | склад, склад |            
 на початок року  тис. грн. - - - -
 на Кінець року  тис. грн. - - - -

Розрахуваті: 1) товарну продукцію;

2) валові продукцію.

3) реалізовану продукцію

ЗАВДАННЯ 12/14

Готова продукція виробничого підприємства у плановому періоді має Скласти 52000 тис. грн., послуги промислового характеру 4800 тис. грн. Стоимость напівфабрикатів становітіме 5400 тис. грн. Залишки готової продукції на складі підприємства збільшаться на Кінець ПЕРІОДУ на 500 тис. грн. Візначіті: 1) ОБСЯГИ товарної продукції; 2) ОБСЯГИ реалізованої продукції.

 Наявність і якість регіональної інвестиційної інфраструктури. | Поняття продуктивності праці. Визначення рівня продуктивності праці. Методи вимірювання продуктивності праці
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати