Головна

Наявність і якість регіональної інвестиційної інфраструктури.

  1. IV.7. Премії за якість
  2. VII. Управління якістю
  3. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  4. Швидкий успіх: управління тотальним якістю або процес реінжинірингу
  5. У роздрібній торгівлі продовольчими товарами наявність великої кількості операторів можна пояснити перерахованими нижче факторами.
  6. В) Наявність навичок розробки проектної документації (ПК-43);

При оцінці рівня розвитку інвестиційної інфраструктури регіону досліджуються можливості швидкої реалізації інвестиційних проектів. При цьому можуть розглядатися такі показники, як число підрядних будівельних підприємств всіх форм власності, обсяги місцевого виробництва основних видів будівельних матеріалів, виробництво енергетичних ресурсів на душу населення, щільність залізничних шляхів сполучення, щільність автомобільних доріг з твердим покриттям та ін. Рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону оцінюється на основі реальних процесів, які призводять до розвитку ринкових реформ і створення підприємницького клімату, а також відносини органів самоврядування до цих процесів. Для такої оцінки можуть використовуватися питома вага приватизованих підприємств у загальній кількості, питома вага підприємств недержавної форми власності в загальній кількості, кількість спільних із зарубіжними партнерами підприємств, число банківських установ, страхових компаній, бірж і ін.

При оцінці рівня екологічних, криміногенних і інших інфраструктурних моментів вивчається ступінь безпеки інвестиційної діяльності у регіоні. З цією метою аналізуються: питома вага підприємств з шкідливими викидами, що перевищують гранично допустимі норми, в загальній кількості промислових підприємств в регіоні; середній радіаційний фон у містах; рівень економічних злочинів в розрахунку на 100 тис. жителів; питома вага незавершених будівельних об'єктів у загальній кількості розпочатих і ін.

при оцінці ступеня розвитку інвестиційної інфраструктури регіону досліджуються можливості швидкої реалізації інвестиційних проектів. При цьому можуть розглядатися такі показники, як:

- Число підрядних будівельних підприємств усіх форм власності;

- Обсяги місцевого виробництва основних видів будівельних матеріалів;

- Виробництво енергетичних ресурсів на душу населення;

- Щільність залізничних шляхів сполучення;

- Щільність автомобільних доріг з твердим покриттям та ін.

Рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону оцінюється на основі реальних процесів, які призводять до розвитку ринкових реформ і створення відповідного підприємницького клімату, а також відносини органів самоврядування до цих процесів. Для такої оцінки можуть використовуватися показники:

- Питомої ваги приватизованих підприємств в загальній кількості;

- Питомої ваги підприємств недержавної форми власності в загальній кількості;

- Число банківських установ, страхових компаній, бірж і ін.Елементи оцінки інвестиційної привабливості регіонів | ЗАВДАННЯ 12/14

Облік стадій життєвого циклу підприємства | Особливості стратегічних змін операційної діяльності підприємства | Вплив зовнішніх факторів на операційну діяльність | Диверсифікація інвестиційної діяльності | Галузеве і регіональне диверсифікованості | Оцінка рівня перспективності розвитку галузі | Показники оцінки рівня рентабельності підприємств галузі | Кумулятивні балансові показники і їх динаміка | Рівень галузевих інвестиційних ризиків | Регіональна спрямованість інвестиційної стратегії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати