На головну

Сутність, види і джерела формування доходів. Номінальні і реальні доходи.

  1. B. Після формування пломби
  2. D. Формування каріозної порожнини
  3. E. Формування каріозної порожнини
  4. Автоматичне формування змісту, списків об'єктів тексту.
  5. Від стороннього джерела енергії
  6. Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої та нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні
  7. ДЕФОРМУВАННЯМ.

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл.

План

1. Сутність, види і джерела формування доходів. Номінальні і реальні доходи.

2. Функціональний розподіл доходів.

3. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їхній рівень, джерела і структура.

4. Диференціація доходів населення. Крива Лоренцо і коефіцієнт Джині.

Сутність, види і джерела формування доходів. Номінальні і реальні доходи.

Дохід - багатогранне економічне поняття, яке застосовується в різних значеннях.

Дохід розглядається як грошові та натуральні надходження до суб'єктів господарського життя. Дохід - це потік грошових надходжень за одиницю часу (годину, тиждень, місяць, рік). Дохід передбачає приплив грошей.

В економічній теорії доходи класифікуються за різними критеріями:

1. За рівнем формування:

- дохід як поняття приватногосподарське (мікрорівень);

- дохід як поняття народногосподарське (макрорівень).

2. За суб'єктом привласнення:

- доходи населення;

- доходи підприємств (фірм);

- доходи держави;

- доходи суспільства (національний дохід).

3. За джерелом надходження:

Доходи від трудової та підприємницької діяльності:

- заробітна плата;

- доходи працівників колективних підприємств;

- доходи від індивідуальної діяльності;

- доходи від підсобного господарства;

- доходи від кооперативної діяльності;

- доходи підприємств.

Доходи від власності:

- дивіденди від акцій;

- відсотки від паю;

- відсотки від банківських вкладів;

- доходи від облігацій;

- орендна плата тощо.

Доходи, що безпосередньо не пов'язані з оцінкою результатів діяльності:

- виплати при безробітті;

- часткова компенсація виплат на освіту;

- виплати інвалідам і тимчасово непрацездатним;

- безплатне надання медичних послуг;

- адресна допомога малозабезпеченим верствам населення:

- благодійні послуги;

- соціальні пенсії тощо.

4. За величиною нарахованих і реально отриманих доходів населення:

- номінальний дохід - загальна сума доходу в цінах поточного періоду;

- реальний дохід - дохід з урахуванням зміни цін, або дохід у цінах базового року.

5. Для аналізу доходів підприємства (фірми) використовують такі поняття.

Валовий дохід, що дорівнює виторгу від реалізованих товарів і послуг:

TR = PQ.

де TR - валовий дохід; P - ціна одиниці виробленого товару (послуги); Q- кількість реалізованих товарів (послуг).

Середній дохід, що дорівнює валовому доходу, поділеному на кількість реалізованих товарів і послуг:

де AR - середній дохід; P - ціна одиниці виробленого товару (послуги); Q - кількість реалізованих товарів (послуг).

Граничний дохід - приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці реалізованих товарів чи послуг:

де MR - граничний дохід; DR(Q) - приріст валового доходу; DQ - приріст обсягів реалізованих товарів та послуг.

6. Доходи , що утворюються в результаті використання певних факторів виробництва (факторні доходи):

- доходи у вигляді заробітної плати або посадових окладів;

- рентний дохід;

- процентний дохід або прибуток на капітал;

- підприємницький дохід (прибуток) у вигляді залишкового доходу.

 Спрос на ресурсы | Функціональний розподіл доходів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати