На головну

Об'єкт оподаткування

  1. III Податок з доходів фізичних і податкова база
  2. V2. Інвестиційний проект як об'єкт інвестиційного аналізу
  3. А.5 Інші об'єкти
  4. Аварії на гідродинамічних небезпечних об'єктах.

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка перебуває у володінні, користуванні або власності.

Земельним податком обкладаються землі:

сільськогосподарського призначення;

населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів), садівничих товариств і дачного будівництва;

промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;

лісового фонду;

водного фонду.

ставки:

Розмір земельного податку визначається в залежності від якості та місця розташування земельної ділянки і не залежить від результатів господарської та іншої діяльності землевласника, землекористувача і власника землі. Розмір земельного податку на землі сільськогосподарського призначення визначається за даними кадастрової оцінки земель.

Земельний податок встановлюється у вигляді щорічних фіксованих платежів за гектар земельної площі.

Ставки земельного податку індексуються з використанням коефіцієнта, встановленого законом Республіки Білорусь про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік.

пільги:

-від справляння плати за землю звільняються:

.1. землі сільськогосподарського призначення, що зазнали радіоактивного забруднення, на яких запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства, а також за землі, на яких розташовані захоронення радіоактивних відходів, продуктів, матеріалів і інших речовин, забруднених радіонуклідами внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

2. заповідники, дослідні поля, використовувані для наукової діяльності, ботанічні сади, національні і дендрологічні парки, крім входять до їх складу земель сільськогосподарського призначення; землі історико-культурного призначення та землі, зайняті матеріальними історико-культурними цінностями, включеними до Державного список історико-культурних цінностей Республіки Білорусь, за переліком Президента Республіки Білорусь;

3. житлово-будівельні кооперативи, організації, які мають у власності, володінні чи користуванні об'єкти житлового фонду, в тому числі житлові кооперативи, житлово-експлуатаційні, комунальні підприємства (об'єднання, організації), молодіжні житлові комплекси, колективи індивідуальних забудовників, товариства власників, в частини площі земель, що припадає на громадян, які мають право на пільги.

- Земельним податком не обкладаються:

1. землі запасу;

2. кладовища;

3. земельні ділянки, надані організаціям, які фінансуються з бюджету (бюджетним організаціям);

4. землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, автомобільні дороги, залізничні колії, включаючи смугу відведення, набережні, парки, лісопарки, бульвари, сквери і т.д.), а також зайняті автомобільними дорогами загального користування за межами населених пунктів, залізничними коліями та смугою відводу, селянські (фермерські) господарства протягом трьох років з моменту їх реєстрації;

5. землі аероклубів, що утримуються за рахунок коштів республіканського і місцевих бюджетів;

6. земельні ділянки, надані державним експлуатаційно-будівельним організаціям, зайняті прибережними смугами, які є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності;

9. земельні ділянки релігійних організацій;

10. земельні ділянки установ освіти споживчої кооперації;

11. земельні ділянки, зайняті аеродромами, посадочними майданчиками, аеропортами і об'єктами єдиної системи організації повітряного руху;

12. землі загального користування садівницьких, садово-городницьких товариств (кооперативів);

13. земельні ділянки, надані в користування організаціям, що здійснюють наукову діяльність або забезпечують її, за переліком Президента Республіки Білорусь.

- Від плати за землю з таких категорій громадян:

1. учасники Великої Вітчизняної війни та інші особи, які мають право на пільгове оподаткування відповідно до Закону «Про ветеранів»;

2. пенсіонери за віком, інваліди I і II групи та інші непрацездатні громадяни при відсутності працездатних осіб (за винятком проживають в сільській місцевості), які спільно проживають або значаться згідно з даними погосподарського обліку або будинкових книг.

3. громадяни, які переселились в сільські населені пункти трудонедостающіх територій, із зон відселення в перші три роки після прийняття рішення про надання їм земельної ділянки;

4. громадяни, постраждалі від катастрофи на Чорнобильській АЕС і проживають (працюють) в зонах подальшого відселення і з правом на відселення;

5. військовослужбовці строкової служби;

6. багатодітні сім'ї (мають трьох і більше неповнолітніх дітей). Пільги багатодітним сім'ям надаються незалежно від місця розташування земельної ділянки, наявності працездатних осіб, а також від того, кому з членів сім'ї надано земельну ділянку.

Терміни сплати:

Податкове повідомлення із зазначенням підлягає сплаті розміру земельного податку щорічно вручається інспекцією Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь, фізичним особам - до 1 червня. У разі вручення податкового повідомлення після закінчення встановленого терміну сплати податок сплачується фізичними особами не пізніше тридцяти днів з дня вручення їм податкового повідомлення.

Юридичні особи обчислюють земельний податок самостійно і подають до податкових органів податкові декларації (розрахунки) про суму податку на поточний рік щорічно не пізніше 20 лютого поточного року, а по нововідведені земельні ділянки - протягом одного місяця з дня їх надання. Податкові декларації (розрахунки) про суму земельного податку подаються до податкових органів за місцем взяття на облік і за місцем розташування земельних ділянок (при наявності таких за межами адміністративно-територіальної одиниці, на території якої організація перебуває на обліку).

Земельний податок сплачується землекористувачами, землевласниками і власниками землі: юридичними особами - протягом року щомісяця рівними частинами не пізніше 22-го числа місяця, наступного за звітним, за землі сільськогосподарського призначення - не пізніше 15 квітня, 15 липня, 15 вересня, 15 листопада, а фізичними особами - не пізніше 15 листопада.

Податок за використання природних ресурсів (екологічний податок)

Платники податку:

1. організації, за винятком бюджетних, під якими розуміється:

2. індивідуальні підприємці, за винятком платників єдиного податку;

Об'єкти оподаткування:

1. Податком обкладаються:

- Обсяги використовуваних (вилучаються, видобутих) природних ресурсів;

- Обсяги виведених в навколишнє середовище викидів (скидів) забруднюючих речовин;

- Обсяги відходів виробництва, розміщених на об'єктах розміщення відходів;

Ставки податку:

1. Ставки податку за використання природних ресурсів, за винятком платежів за переробку нафти і нафтопродуктів організаціями, що здійснюють переробку нафти, встановлюються Президентом Республіки Білорусь.

2. За викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди стічних вод або забруднюючих речовин в навколишнє середовище понад встановлені ліміти або без встановлених лімітів, якщо їх встановлення передбачається законодавством, податок стягується в 15-кратному розмірі встановленої ставки податку.

3. За перевищення встановлених лімітів (обсягів) використання (вилучення, видобутку) природних ресурсів або використання (вилучення, видобуток) природних ресурсів без встановлених відповідно до законодавства Республіки Білорусь лімітів (обсягів) податок стягується в 10-кратному розмірі встановленої ставки податку.

4. За розміщення відходів виробництва понад встановлені ліміти або без встановлених лімітів, якщо їх встановлення передбачається законодавством, податок стягується в 15-кратному розмірі встановленої ставки податку.

Пільги по податку:

Пільги по податку за використання природних ресурсів встановлюються Президентом Республіки Білорусь.

Сума податку підлягає сплаті до бюджету:

Податок за використання природних ресурсів обчислюється і сплачується індивідуальними підприємцями щокварталу, а іншими платниками - щомісячно

Обчислені суми податку за використання природних ресурсів, за винятком платежів за переробку нафти і нафтопродуктів організаціями, що здійснюють переробку нафти, індексуються з використанням коефіцієнта, встановленого законом Республіки Білорусь про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік.

Терміни сплати:

Податкові декларації (розрахунки) з податку за використання природних ресурсів представляються податковим органам індивідуальними підприємцями щокварталу не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, іншими платниками - щомісячно не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним місяцем. Податкові декларації (розрахунки) з податку за використання природних ресурсів видаються в податковий орган за місцем постановки на облік платника та за місцем розташування об'єкта оподаткування.

Платежі вносяться до бюджету індивідуальними підприємцями щокварталу не пізніше 22-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, іншими платниками - щомісячно не пізніше 22-го числа місяця, наступного за звітним місяцем.

Суми податку за використання природних ресурсів в межах встановлених лімітів та у випадках, якщо законодавством встановлення лімітів не передбачено, включаються в собівартість продукції, товарів (робіт, послуг) і у витрати по виробництву і реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), понад встановлені лімітів - сплачуються за рахунок коштів, що залишаються в розпорядженні платників податку.

Податок на прибуток

платники:

1. організації, за винятком бюджетних, під якими розуміється:

Об'єкти оподаткування:

1. Оподатковуваний прибуток обчислюється виходячи із суми прибутку від реалізації, товарів (робіт, послуг), інших цінностей (включаючи основні засоби, товарно-матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери), майнових прав та доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

Оподатковуваний прибуток зменшується на обчислені суми:

- Прибутку, що припадають на дні республіканських суботників, що проводяться відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

ставки

1. Прибуток організацій обкладається податком за ставкою 18процента.

пільги:

2. Оподаткований прибуток зменшується на:

- Суми прибутку, спрямовані на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення і житлового будівництва, а також на погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі.

- Суму витрат, що здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організацій, за змістом знаходяться на їхньому балансі дитячих оздоровчих установ, закладів народної освіти, будинків для людей похилого віку та інвалідів, охорони здоров'я, дитячих дошкільних установ, закладів культури і спорту,

3. Звільняються від сплати податку організації:

- Виготовляють протезно-ортопедичні вироби, засоби реабілітації та обслуговування інвалідів;

- Побутового обслуговування населення, розташовані в сільській місцевості, незалежно від форм власності (в перші три роки);

- Використовують працю інвалідів, якщо чисельність інвалідів в них становить понад 50 відсотків від облікової чисельності в середньому за період;

- Розташовані на територіях радіоактивного забруднення, звільняються від оподаткування в частині прибутку, спрямованої на оздоровлення працівників і членів їх сімей;

4. Не підлягає оподаткуванню прибуток від:

- Від реалізації виробленої продукції рослинництва (окрім квітів, декоративних рослин), тваринництва (крім хутрового звірівництва), рибництва і бджільництва;

- Від виробництва продуктів дитячого харчування.

- Від реалізації невикористаного або неефективно використовуваного рухомого і нерухомого майна, закріпленого за Міністерством оборони Республіки Білорусь.

 Платежі за землю | Пільги по податку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати