Головна

Формування стратегічних цілей і стратегії підприємства

  1. A) Закордонний паспорт. Зупинимося на темі необхідності наявності закордонного паспорта для цілей установи фірми в Чехії докладніше.
  2. C) переважно в періоди спаду, так як конкурентний тиск залишає фірмам в якості стратегії оптимізацію в жорстких обмежень.
  3. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
  4. I. Формування статевої самосвідомості
  5. II. Формування стереотипу статеворольової поведінки
  6. II. Мета, завдання і основа Стратегії
  7. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності

Стратегічний менеджмент - це діяльність, спрямована на вирішення проблем у функціонуванні організації в умовах динамічною, мінливою і невизначеною середовища, що дозволяє оптимально використовувати існуючий потенціал і залишатися вразливою до зовнішніх вимогам. На початковому етапі стратегічного менеджменту відбувається формування цілей і стратегії підприємства.

Стратегічна мета організації грунтується на її місії (філософія існування організації). Загальновиробничі мети формулюються на основі певних цінностей, на які орієнтується вище керівництво. Для успіху організації цілі повинні відповідати таким вимогам, як:

- Конкретність - точність відображення її змісту,

- Вимірність - мета повинна кількісно і якісно вимірюватися,

- Досяжність - тобто реальність поставлених цілей,

- Узгодженість - мети повинні доповнюватися один одним,

- Гнучкість - цілі повинні бути сприйнятливі до зовнішніх змін,

- Прийнятність - тобто повинні враховувати потреби суспільства.

Для хорошого розвитку бізнесу завжди слід мати довгострокові і короткострокові цілі для процвітання організації.

Для формування стратегії діяльності організації необхідно провести стратегічний аналіз, який включає в себе:

· Здійснення аналізу зовнішнього середовища, в якій працює організація, вивчення (оцінка) ресурсів, якими володіє організація для того, щоб зрозуміти і оцінити свої стратегічні можливості, виступаючі у формі обмежень. На цьому етапі виявляються можливості і загрози, позиціонується власне становище на ринку, оцінюється поточний конкурентне становище відносно основних конкурентів.

· Підсумком аналізу першого етапу стає уявлення про те, наскільки можна поліпшити результати роботи, вибравши правильну стратегію; а аналіз конкурентних позицій показує, що одні види діяльності перспективні, а деякі ні.

· Наступний крок - порівняння перспектив організації в різних видах діяльності, встановлення пріоритетів і розподіл ресурсів між ними, аналіз шляхів диверсифікації. Фактично йде стратегічне планування і виявлення альтернативних стратегій.

· Вибір базової стратегії, яка враховує сильні сторони компанії в динамічних умовах зовнішнього середовища, що прикриває слабкі сторони, і використовує всі можливості.

· Якщо базова стратегія обрана, то визначають напрямки діяльності для її реалізації: 1) нічого не робити, 2) піти з деяких ринків, 3) продаж продуктів з великим ефектом - ринкове проникнення, 4) вихід на нові ринки, 5) розвиток продукту 6 ) вихід на нові ринки з новим продуктом (3 - 6 мартицей Ансоффа).

· Вибір методу проходження по обраної стратегії: внутрішній розвиток, поглинання компаній і зовнішнє розвиток (франчайзинг і венчурні підприємства).

· Оцінка стратегічного вибору Стратегічні альтернативи порівнюють для виявлення переваг на основі наступних критеріїв: придатність (ступінь відповідності стратегії цілям і місії); здійсненність (достовірність стратегії при існуючих ресурсах) і прийнятність (принципова допустимість використання, наприклад, є прийнятним рівень ризику)Стратегічні проблеми розвитку виробництва | Стратегічне управління

стратегічний маркетинг | Стратегічний потенціал організації | стратегія ЗЕД |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати