Завдання виробничої практики | специалітети | Форми проведення виробничої практики | Місце і час проведення виробничої практики | Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті проходження виробничої практики | Роботи студентів на виробничій практиці. | Розділ 9.4. При проходженні практики в Фонді соціального | Виробничої практики) |

загрузка...
загрузка...
На головну

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення виробничої практики.

  1. III. Навчально-матеріальне забезпечення
  2. III. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни
  3. V. Методичне забезпечення навчального процесу
  4. V. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
  5. VI. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни (модуля)
  6. VI. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни (модуля)
  7. XI. Фінансова забезпеченість

- Комп'ютери з доступом в Інтернет, доступ до довідкових систем (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»);

- Програмні продукти 1С «Бухгалтерія», 1С «Предприятие».

- Підручники, навчально-методичні видання, наукові праці зі страхування і позабюджетних фондів тощо. Д .;

- нормативно-правові акти;

- Внутрішні нормативні акти організації;

- Статистичні звіти організації;

- Архівні матеріали організації.

Програма складена відповідно до вимог ФГОС ВПО з урахуванням рекомендацій і ПрООП ВПО за напрямом підготовки 080105 «Фінанси і кредит».

Додаток 1

Список традиційних місць проходження практики

 ТОВ "Росгосстрах-Сибирь" - "Управління по Іркутській області" ВАТ "РОСНО" СК «Спаські Ворота» Філія ВСАТ "Ингосстрах" Сибірський центр страхованіяФіліал ВСАТ "РЕСО-Гарантія" СК ВАТ «РОСНО-МС» ВАТ "Росстром» «ВОСТСІБМЕДЖАСО» ВостСібЖАСОІркутск. Філія ВАТ "ТСК" Кредитно-страховий брокер «Росальянс» МСК «Стандарт» Перша страхова компаніяООО «Група Ренесанс страхування» УралсібСК ВАТ «Маски» ТОВ «Страхова компанія« Альянс РОСНО Життя »ВАТ" СОГАЗ "СК« Ангара »ЗАТ« ГУТА-Страхування »філія в м Іркутську« тако - страховий брокер »МДА ЗАТ« СК АІГ Лайф "ІФ СГ« Росенерго »ТОВ СК« АльянсРОСНОЖізнь »СГ« Капітал »ТОВ СК« Згода »СК« Енергія »ВАТ СК« Інкасстрах » територіальний фонд ОМСФонд соціального страхування РФОтделеніе Пенсійного Фонду по ІВ і УОБАОУправленіе Пенсійного Фонду РФ в Куйбишевському р-ні м ІркутскаООО «Пенсійний КАПІТАЛ» НПФ «Благоденство»
 
 
 
 

Додаток 2

Відгук - характеристика

на студента _____________________________________________

групи _______ фінансово-економічного факультету Байкальського державного університету економіки і права, який проходив виробничу практику в організації __________________________

(Юридична назва організації)

Зміст відкликання.

Терміни проходження практики.

· Повнота вивчення всіх питань, передбачених програми переддипломної практики.

· Прояв студентом самостійність й творчого підходу до роботи.

· Участь студента в поточній роботі або вирішенні актуальних завдань відділу, служби, предприятия.

Труднощі, що перешкоджають нормальному проходження практики.

· Зауваження та побажання Фінансово-економічному факультету ФГБОУ ВПО БГУЕП.

Керівник практикою від порганізаціі

_____________________________________________________________

(ПІБ, підпис, посада, друк)

М. П.

Адреса організації:

_____________________________________________________________

Контактна інформація (тел., E-mail):

_____________________________________________________________

Пріложеніе3

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Байкальський державний університет економіки і права

Фінансово-економічний факультет

Кафедра страхування та управління ризиками

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

на ______________________

 студент  
 (Підпис, ПІБ, група)
   
   
   
 Керівник практикою або консультант від організації  
 (ПІБ)
 
 (Посада, Підпис, дата)
   М. П.
   
   
 Керівник практикою від кафедри  
 (ПІБ, посада)

Іркутськ, 201 м

 Навчально-методичне та інформаційне забезпечення виробничої практики | Специфікація продукту
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати