Головна

Очікувані результати розвитку культури Воронезької області на довгострокову перспективу

  1. B) Аналіз і результати
  2. G9 Навчання ПСО і методологія розвитку
  3. I. Природознавство в системі науки і культури
  4. I. Класифікації порушень розвитку. Проблема термінології.
  5. I. Що таке наука «семіотика», що вивчає «семіотика культури».
  6. II. ВИКЛИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТА
  7. III. Визначення потенційно можливого рівня розвитку економіки республіки

У сфері підвищення для громадян Воронезької області доступності професійного мистецтва, художньої освіти, культурних цінностей та інформації в середньостроковій перспективі (2009-2015 роки) і довгостроковій перспективі (2016-2020 роки) планується:

- Завершення реконструкції та реставрації старої будівлі театру драми ім. А. В. Кольцова - пам'ятника архітектури XIX століття «Міський зимовий театр» (2012 рік);

- Реконструкція театру опери та балету (2015-2018 роки);

- Реставрація будівлі «Маріїнської жіночої гімназії» (Будинок офіцерів Воронезького гарнізону для розміщення ГУК «Воронезьке державне гастрольно-концертне об'єднання« Філармонія »(2014 рік);

- Завершення будівництва блоку підсобно-виробничого призначення в новій будівлі державного Воронезького академічного театру драми ім. А. В. Кольцова по вул. Театральна, 17 (2013-2014 роки), а також 8 клубних установ в муніципальних районах Воронезької області (2014 рік);

- Проведення капітального ремонту будівель: Воронезького державного театру ляльок і Воронезького державного гастрольно-концертного об'єднання «Філармонія»;

- Будівництво будівлі Воронезького камерного театру (2013 рік);

- Завершення будівництва прибудови до основної будівлі художнього училища (2014 рік).

Намічені заходи створять умови для:

- Поліпшення творчої діяльності колективів;

- Участь театрально-концертних установ в конкурсах на здобуття президентських, урядових грантів (до 2020 року);

- Зростання нових постановок (14-16 нових постановок на рік), що дозволить довести їх рівень в загальному репертуарі до 2020 року до 50%;

- Збільшення кількості заходів по театрально-концертним установам;

- Участь театрально-концертних установ в конкурсах на здобуття президентських, урядових нагород;

- Залучення додаткової кількості глядачів на заходи, що проводяться театрально-концертними установами (рис. 2).

 Мал. 2

Кількість заходів по театрально-концертним установам до 2020 року зросте до 2370 одиниць за рахунок проведення міжнародних, регіональних, творчих фестивалів, ювілейних заходів, а також театральних фестивалів за участю запрошених колективів (рис. 3).

 Мал. 3

Розвиток театрально - концертної діяльності буде забезпечуватися з використанням приватно-державних проектів. Причому, коли частка держави в підтримці театрально-концертних установ буде з кожним роком послідовно скорочуватися, а театри переводитися на положення автономних установ культури. Загальні тенденції такі, що державна підтримка вже в найближчому майбутньому буде знижуватися.

Перспектива «Філармонії» бачиться в збереженні і державну підтримку Воронезького академічного симфонічного та молодіжного симфонічного оркестрів, проведенні міжнародних фестивалів за участю провідних майстрів виконавського мистецтва, ювілейних заходів (до 2020 року).

Відповідно до обраної стратегії розвитку до 2020 року в сфері розвитку музейної діяльності значно зросте і буде активно використовуватися інвестиційна привабливість Воронезької області, що благотворно вплине на розвиток, зокрема, Воронезького обласного краєзнавчого музею, Воронезького обласного художнього музею ім. І. Н. Крамського, Воронезького обласного літературного музею ім. І. С. Нікітіна, Природного історико-архітектурного музею-заповідника «Дівногорье», державного археологічного музею-заповідника «Костенки». На нові якісний і кількісний уровени буде виходити виставкова діяльність музеїв області. Музеї-заповідники «Дівногорье» і «Костенки» продовжать активну і цілеспрямовану роботу над становленням музеїв як центрів туризму. Завершаться реставраційні роботи «Музею-садиби Д. Веневитинова».

У сфері реставрації та розвитку об'єктів історико-культурної спадщини планується:

- Створення меморіального комплексу «Заїжджий двір І. С. Нікітіна» на базі Будинку-музею «І. С. Нікітіна »(2020 рік);

- Реалізація проекту «Відтворення втрачених будівель об'єкта культурної спадщини федерального значення« Будинок, в якому з 1901 по 1915 рік жив творець жанру публіцистичної клоунади Дуров А. Л. (2020 рік);

- Створення літературно-туристичного комплексу на базі «Музею-садиби Д. Веневитинова» (2012 рік);

- Створення рекреаційної зони природного архітектурно-археологічного музею-заповідника «Дівногорье»;

- Оформлення музейної експозиції з історії Військово-морського флоту Росії на діючої копії лінійного фрегата «Гото Предестинація» (2013 рік);

- Освіту муніципальних музеїв в тих районних центрах, де установи такого типу не створені (2015-2020 роки);

- Будівництво єдиного фондосховища музейних предметів і музейних колекцій обласних державних музеїв з виставково-експозиційним залом в м Воронежі (2015 рік).

Намічені заходи дозволять збільшити частку відреставрованих і виведених з аварійного стану об'єктів культурної спадщини Воронезької області і підвищити відвідуваність державних і муніципальних музеїв (рис. 4).

 Мал. 4

Пріоритетними напрямками в сфері розвитку культури в муніципальних районах будуть: Збереження наявної мережі закладів культури, бібліотечної системи з її подальшим технічним оснащенням; продовження практики позастаціонарного обслуговування жителів малонаселених пунктів за допомогою автоклубів і бібліобусів і т. Д.

Оптимальним варіантом розвитку галузі, яке проходить на тлі реструктуризації, оптимізації та модернізації культурно-дозвіллєвої сфери в муніципальних районах, є створення багатопрофільних установ культури (модельні будинки культури), що з'єднують в собі клуб, бібліотеку, музей, галерею, дитячу школу мистецтв та інші форми культурно-освітньої роботи.

У зв'язку з цим планується створення в муніципальних районах Воронезької області 10 модельних культурно-дозвіллєвих закладів. Продовжиться робота щодо переведення частини муніципальних установ культури в статус автономних, казенних.

Діяльність культурно-дозвіллєвих закладів поселень в цілому до 2020 року буде носити яскраво виражений багатопрофільний характер, і, крім основної статутної діяльності, дані установи будуть надавати найрізноманітніші послуги.

У населених пунктах, де відсутні умови проведення роботи в стаціонарних умовах, ці культурні та інформаційні потреби будуть задовольнятися в плановому порядку за рахунок позастаціонарного форм клубного і бібліотечного обслуговування (створення пересувних систем обслуговування - автоклуби, бібліобуси).

У найближчій перспективі планується збільшити парк спеціального автотранспорту на 32 одиниці (22 пересувних автоклубу і 10 бібліобусів), що дозволить регулярно надавати культурні та інформаційні послуги майже 80 тис. Осіб, що проживають в 912 малих сільських поселеннях (рис. 5).

 Мал. 5

Зростання платних послуг, що надаються населенню Воронезької області установам культури і мистецтва, буде забезпечуватися за рахунок збільшення кількості учасників різних заходів, що проводяться на платній основі (рис. 6,7).

 Мал. 6

 Мал. 7

Кількість населення, що бере участь в платних культурно-дозвіллєвих заходах досягне до 2020 року 184%.

Бібліотеки виконують найважливіші соціальні та комунікативні функції, є одним з базових елементів культурної, освітньої та інформаційної інфраструктури Воронезької області.

У сфері розвитку бібліотечної справи на обласному рівні пріоритетними напрямками повинні стати:

- Розвиток мережевої взаємодії загальнодоступних бібліотек, підтримка взаємного обміну інформацією, підключення загальнодоступних бібліотек в муніципальних районах до мережі Інтернет (2011-2020 роки);

- Вдосконалення роботи Центрів правової інформації (2011 -2015 роки);

- Перепрофілювання державної установи культури «Воронезька обласна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. В. Г. Короленка »в тіфлоінформаціонний, освітній, культурно-дозвільний, реабілітаційний центр для інвалідів по зору (2020 рік);

- Створення базових модельних дитячих бібліотек в Борисоглібському, Ліскинське і Вільховатському муніципальних районах;

- Комплектування та оновлення бібліотечних фондів, забезпечення комп'ютерною технікою, створення електронних каталогів і повнотекстових інформаційних ресурсів (2010-2020 роки) (рис. 8).

 Мал. 8

Даний показник має тенденцію до зростання і до 2020 року досягне 139 одиниць проти 121 одиниці у 2009 році за рахунок щорічного поповнення книжкового фонду муніципальних бібліотек за рахунок міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету і заходів ДОЦП «Розвиток сільської культури Воронезької області. 2011-2015 роки ».

Єдина система мистецької освіти в Воронезької області до 2020 року в основному буде ідентична тій, яку ми маємо в даний час. Чи збережуться всі ланки цієї системи:

- Установи додаткової освіти дітей - дитячі школи мистецтв, музичні та художні школи;

- Державні бюджетні освітніх установ середньої професійної освіти - художнє, музичне та хореографічне училища, музичний коледж, училище культури, коледж Ростроповичів;

- Вища ланка - академія мистецтв.

Функціонування цієї системи буде забезпечувати потреби обласних і муніципальних установ культури і мистецтва, органів управління галузі в професійно підготовлених кадрах (рис. 9).

 Мал. 9

Мережа муніципальних установ додаткової освіти дітей буде оптимізована: сільські школи мистецтв стануть філіями установ районної ланки.

До 2020 року обласне училище культури (м Бобров), матеріально-технічна база якого буде грунтовно укріплена і модернізована, стане основним центром підготовки кадрів для дозвіллєвих закладів і бібліотек поселень області.

Реалізація інвестиційного проекту, що включає в себе завершення будівництва нового навчального корпусу та створення інтегрованого освітнього комплексу - філії Московського державного академічного художнього інституту ім. В. І. Сурікова на базі Воронезького художнього училища дозволить задовольнити потреби галузі у фахівцях, що володіють не тільки прийомами унікального художньої творчості, а й володіють сучасними знаннями менеджменту і маркетингу в сфері культури і мистецтва.

Намічені стратегією перетворення в 2009-2020 роках припускають також:

- Організацію нових філій муніципальних установ додаткової освіти дітей в крупних поселеннях;

- Будівництво гуртожитку зі спорткомплексом для учнів 4-х державних бюджетних освітніх установ середньої професійної освіти культури і мистецтва, розташованих у м Воронежі;

- Оновлення системи додаткового і середньої професійної освіти в сфері культури, що забезпечують доступність початкової музичної, хореографічної освіти, навчання основам живопису і малюнка.

До 2020 року передбачається зростання середньомісячної номінальної нарахованої заробітної плати працівників державних (муніципальних) установ культури і мистецтва в 2 рази і складе в 2020 році 15121,6 рублів, проти 7854 рубля в 2010 році (рис. 10).

Мал. 10

Підвищення середньомісячної заробітної плати планується здійснити в основному за рахунок оптимізації мережі державних і муніципальних установ культури, переведення частини муніципальних і державних установ культури в форму автономних, казенних.

Відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 7.05.2012 №597 і сценарними умовами макроекономічних показників розвитку Російської Федерації в довгостроковій перспективі департаментом культури та архівної справи Воронезької області проведені розрахунки значення середньомісячної номінальної нарахованої заробітної плати працівників культури на 2012-2018 роки. Розмір середньомісячної номінальної нарахованої заробітної плати працівників культури збільшиться до 2018 року в порівнянні з 2012 роком в 2 рази і складе 36 910 рублів.

Для досягнення цільових орієнтирів щодо підвищення рівня заробітної плати в установах культури будуть потрібні значні фінансові кошти.

Кадрова забезпеченість галузі буде спрямована на подальший розвиток системи підготовки творчих кадрів і фахівців в галузі управління та організації суб'єктів сфери культури; формування резерву управлінських кадрів.

Зростання інвестицій буде здійснюватися за рахунок реалізованих інвестиційних проектів, приватних інвестицій, а також використання форм державного і приватного партнерства.

Намічені стратегією розвитку галузі культури перетворення в 2009-2020 роках будуть сприяти створенню умов і стимулів для вдосконалення та оптимізації галузевої інфраструктури, зростання якості надаваних державних і муніципальних культурних послуг населенню Воронезької області.Механізм реалізації стратегії розвитку культури Воронезької області на період до 2020 року | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступ | Культурного центру Росії | Аналіз ситуації та позиціонування галузі за основними показниками соціально-економічного розвитку | Стратегічний (SWOT) аналіз розвитку культури Воронезької області | Сценарії розвитку | Місія і основні принципи розвитку культури Воронезької області | Стратегічні цілі і завдання розвитку культури Воронезької області |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати