На головну

XI. Механізми реалізації стратегії

  1. C) переважно в періоди спаду, так як конкурентний тиск залишає фірмам в якості стратегії оптимізацію в жорстких обмежень.
  2. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
  3. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  4. II. Мета, завдання і основа Стратегії
  5. III. Асортиментні стратегії ціноутворення.
  6. III. Формування цінової стратегії
  7. IV. Механізми реалізації Стратегії

Основний економічний механізм реалізації Стратегії - економічна політика, територіальне планування та державна фінансова підтримка. До економічних механізмів відноситься також проведення багатоцільового моніторингу реалізації Стратегії та оцінка ефективності реалізації поставлених цілей і завдань. В ході реалізації Стратегії може виникнути потреба внесення коректив в розвиток стратегічних напрямків.

В даний час розробка Стратегії збіглася зі зміною федерального законодавства щодо організації державного управління та місцевого самоврядування. Федеральні ініціативи встановлюють нову конструкцію влади: повноваження, функції, відповідальність державної і муніципальної влади, формати взаємодії. В рамках формованої методології державного планування необхідне вдосконалення системи управління і планування з метою скорочення термінів і якості прийняття рішень, забезпечення ефективності здійснення довгострокових, середньострокових і короткострокових програм.

Органічний зв'язок перспективних і поточних планів забезпечується спільністю цілей і шляхів вирішення економічних і соціальних завдань в рамках Стратегії розвитку Республіки Карелія, єдиною методологією планування, узгоджуючою Стратегію на державному і муніципальному рівнях, а також координує рішення і дії суб'єктів, спрямованих на подолання технологічної неоднорідності економіки і здійснення великих економічних проектів.

Плани здійснюються шляхом формування та реалізації регіональних цільових програм, з опрацюванням можливості участі з боку федеральних цільових програм, Федеральної адресної інвестиційної програми та використання інших інструментів цільового фінансування з коштів федерального бюджету. У той же час це не тільки витрати, але і у великій мірі інструмент для підвищення ефективності існуючих витрат за рахунок інституційних та інших рішень, здійснюваних в рамках системи заходів економічної і соціальної політики республіки.

У комплекс регіональних програм щодо забезпечення реалізації стратегії розвитку входить і система заходів кадрового забезпечення, основними завданнями якої є: організація системи підвищення кваліфікації, перепідготовки і стажування персоналу всіх ланок, зайнятих в реалізації проектів і програм розвитку території та організація управлінського консультування.

До іншим механізмам реалізації Стратегії відносяться:

- Правовий механізм;

- Механізм самофінансування;

- Механізм узгодження з російськими і міжнародними форматами;

- Механізм координації суб'єктів регіонального розвитку та досягнення суспільної злагоди.

Правовий механізм реалізації Стратегії включає наступні сфери: соціально-економічний розвиток території, тарифи суб'єктів монополій, підприємницька діяльність, інвестиційний процес, містобудівна діяльність, громадські фінанси і міжбюджетні відносини, впровадження БОР, приватно-державне партнерство (законодавство про концесії, про надання бюджетних гарантій по некомерційним ризикам і т.д.), місцеве самоврядування та інші питання. Передбачається зміна діючих і розробка нових нормативних правових актів Республіки Карелія, спрямованих на забезпечення реалізації Стратегії в усіх напрямках діяльності органів державної влади республіки, а також підготовка пропозицій щодо вдосконалення федеральної нормативно-правової бази.

Реалізація інвестиційних проектів здійснюється через механізм самофінансування з боку здійснюють ці проекти суб'єктів господарської діяльності. Відбір найбільш ефективних проектів, відповідних стратегічним пріоритетам, і підтримка їх Урядом Республіки Карелія, здійснюється в рамках формування регіональних цільових програм.

Узгодження Стратегії Республіки Карелія з російськими і міжнародними форматами необхідно, оскільки при стратегічному управлінні передбачається вихід за адміністративні кордони, а також здійснення спільних (з іншими суб'єктами управління в рамках транснаціоналізації економіки) проектів.

Механізм координації суб'єктів регіонального розвитку та досягнення суспільної злагоди при реалізація Стратегії в цілому і окремих проектів передбачає:

- Узгодження основних напрямків економічної політики між державою і учасниками ринку, визначення необхідних і прийнятних форм зняття бар'єрів з боку держави і відповідних кроків учасників ринку;

- Прийняття взаємних гарантій дотримання правил гри всіма сторонами (в рамках громадянського суспільства);

- Встановлення легітимних механізмів контролю за дотриманням домовленостей і розв'язанням конфліктів.

Для реалізації Стратегії республіканської влади відповідно до Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації, затвердженої розпорядженням Уряду РФ від 17.11.2008 р №1662-р, Концепцією адміністративної реформи Російської Федерації в 2006-2010 роках і планом заходів з проведення адміністративної реформи в Російської Федерації в 2006-2010 роках (зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2008 року № 157-р) та Концепцією реформування бюджетного процесу в Російській Федерації в 2004-2006 роках, схваленої постановами Уряду Російської Федерації від 22.05.2004 р . №249, формується сприятлива високо конкурентна інституційне середовище, що визначає економічний порядок і формати дієвих угод, доступні і зрозумілі правила гри, котра стимулює підприємницьку активність і залучення капіталу в економіку регіону.

 X. Етапи реалізації стратегії і очікувані результати | XII. Моніторинг Стратегії розвитку Республіки Карелія

Екологічна безпека економіки і екологія людини | Підвищення конкурентоспроможності економіки Республіки Карелія | Машинобудування | Суднобудування | Чорна та кольорова металургія | Виробництво будівельних матеріалів | Розвиток агропромислового і рибогосподарського комплексу | Розвиток туристичної індустрії | VII. Довгострокові пріоритети бюджетної політики Уряду республіки Карелія | IX. Підвищення ефективності державного управління в умовах адміністративної реформи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати