На головну

SWOT - аналіз ситуації в дохідної сфері бюджету Міасского міського округу

  1. B) Аналіз і результати
  2. F. Критичний дискурс-аналіз
  3. I етап Аналіз ринку
  4. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  5. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  6. II. Аналіз за такими чинниками трудового характеру.
 переваги  недоліки
 · Стійка тенденція зростання дохідних джерел місцевих бюджетів на основі зростання промислового виробництва, розвитку малого бізнесу та підвищення доходів населення · Зростання частки внутрішніх дохідних джерел у формуванні власних доходів бюджету · Зростання частки неподаткових доходів бюджету, які безпосередньо залежать від ефективності діяльності органів місцевого самоврядування  · Висока частка вилучення податків з території на користь обласного та федерального центру · Відсутність механізму витрачання бюджетних коштів орієнтованого на результат · Низька частка місцевих податків у власних доходах бюджету · Залежність бюджетної політики МГО від надходжень з обласного бюджету
 можливості  загрози
 · Розширення дохідної бази бюджету МГО за рахунок: - збільшення неподаткових доходів; - розширення бази оподаткування місцевих податків; - використання потенціалу вищих рівнів (обласного, федерального) · Підвищення ефективності управління державними фінансами на основі: - використання програмно-цільового підходу при формуванні видатків бюджету ; - переходу до середньострокового (багаторічному) бюджетного планування; - визначення і контроль собівартості муніципальних завдань · Забезпечення прозорості, оперативності та достовірності інформації про плани і результати діяльності в бюджетній сфері  · Вузькість і обмеженість дохідної бази місцевих податків · Обмежувальний характер фіскальної політики федерального центру по відношенню до муніципального рівня · Зміщення «центру ваги» витратних повноважень в бік делегованих з центру і можливість зниження чутливості населення до власної бюджетної політики МГО

 SWOT-аналіз по малому і середньому бізнесу Міасского міського округу. | SWOT-аналіз екологічної ситуації в Міаському міському окрузі

ВСТУП | Ідеологія і призначення Стратегії | СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Міасского МІСЬКОГО ОКРУГУ | Забезпеченість округу в будівельному камені | Челябінської області | Виробництво окремих видів сільськогосподарської продукції | Внесок найбільших господарюючих суб'єктів в розвиток економіки Міасского міського округу | Соціальний блок. | СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ Міасского МІСЬКОГО ОКРУГУ | СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ Міасского МІСЬКОГО ОКРУГУ ДО 2020 РОКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати