На головну

Постановка цілей і завдань компанії

 1. A) Закордонний паспорт. Зупинимося на темі необхідності наявності закордонного паспорта для цілей установи фірми в Чехії докладніше.
 2. I. Постановка проблеми
 3. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
 4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
 5. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
 6. I. Мета і завдання курсових робіт
 7. II. завдання

Мета - бажаний результат

Виділяють 7 ключових просторів, в рамках якого визначаються стратегічні цілі.

1. Положення на ринку (збільшення частки ринку до такої-то величини, завоювання лідерства в сегменті

2. Інновація (освоєння нових ринків, використання нових технологій, нові методи ведення бізнесу)

3. Маркетинг (створення певного іміджу, поліпшення обслуговування клієнтів, збільшення продажів)

4. Виробництво (зниження витрат, підвищення якості пропонованого продукту)

5. Фінанси (підтримання фін ресурсів на необхідному рівні і їх раціональне використання)

6. Управління персоналом (збереження робочих місць, забезпечення прийнятного рівня оплати праці, поліпшення умов праці)

7. Менеджмент або загальне упр-ие (визначення критичних областей управлінського впливу)

Цілі підприємства повинні володіти певними характеристиками:

Як широко відомого інструменту використовують модель дерево цілей.

Мета ТО - повернення втрачених позицій з продажу ТП. Відновлення докризового чисельності працівників і залучення інвесторів для розвитку.

 МаркетінгОбщая мета - збільшити обсяг реалізації до 10 млн, розробити нові ринкові сегменти
 фінанси
 виробництво
 кадри

 Збільшити кількість ТА до 150
 Провести дослідження споживчих переваг і сформулювати можливі напрями зростання
 Розробити новий фірмовий стиль і орг-ть рекламну компанію
М

Методи визначення цілей:

 1. Авторитарний (рук-ль встановлює цілі одноосібно)
 2. Експертна (збирають фахівців або рук-лей і організовують мозковий штурм або фокус групи у вигляді модерації)
 3. Аналітичний (аналізують становище орг-ції по документам, аналізують конкурентів і споживачів і на основі аналізів прогнозують майбутню ситуацію)
 4. Структурно-логічний метод моделювання процесів і використання економіко-математичних методів)

 визначення місії | стратегічний аналіз

Процес стратегічного управління | Основним знаряддям методу опитування є анкета. | Аналіз внутрішнього середовища | Розробка стратегії в організації. | матриця Ансофа | Конкурентна матриця Портера | Види туристських стратегій | Вибір стратегії орг-ції | індивідуальне та групове опір |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати