На головну

Додаток 1

  1. До введення рекомендується повертатися після написання всієї роботи цілком. (Додаток 3)
  2. Карти, схеми (див. Додаток 45)
  3. Клієнтське браузерні додаток
  4. відокремлений додаток
  5. Організація регулярних додаткових занять (див. Додаток №1).
  6. Перетворення площини і їх додаток до рішення задач.
  7. Викладання історії в школі (Електронний додаток)

Оцінка зовнішніх можливостей і загроз для підприємства (приклад)

 Група факторів  фактори  Оцінка факторів (в балах)  Сила впливу (в балах) (гр.1 x гр.4)  Підстава оцінки фактора
 -5  Експертна оцінка  +5  Угро-зи  Мож-ли-ності
 1. Економічні чинники (значимість - 3)  темпи інфляції  Підвищена шаются  -1  Знижуючи-ються  -3    Темпи інфляції невисокі
 податкові ставки  ростуть  +1  Знижуючи-ються    +3  Можливість збільшення частки прибутку, що спрямовується на розвиток підприємства
 Зміни тарифів на транспортні послуги та енергоресурси  тарифи ростуть  -3  Тарифи знижуючи-ються  -9    Динаміка зміни за останні роки свідчить про постійне зростання тарифів
 Підсумкова оцінка:  -12  +3  
 2. Політичні фактори (значимість - 2)  Митна політика держави  Невигод-ва припускає-риятий  -3  Вигідна припускає-риятий  -6    Підвищення мит на ввезений товар, дисципліна стягнення мита ведуть до підвищення цін на імпортні товари.
 Жорсткість державних-ного регулиро-вання  Послабити-кість  +2  Підсилю-ється    +4  Підвищується захищеність від недобросовісної конкуренції, в т. Ч і з боку імпортерів
 Підсумкова оцінка:  -6  +4  

[1] SWOT - скорочене слово, утворене з початкових англійських слів «сила» (strenght), «слабкість» (weakness), «можливості» (opportunities) і «загрози» (threats)Рішення завдання | Господарська діяльність.

Вступ | Оцінка зовнішніх можливостей і загроз для підприємства | Формування стратегічних альтернатив | Портфель альтернативних стратегій | Рекомендації до вирішення | Вихідні дані для побудови матриці БКГ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати