Головна

Список контрольних питань.

  1. Hyundai Elantra Black & White> бортжурнал> 13. Список хороших виробників автозапчастин
  2. IV. Методичні рекомендації щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  3. Nbsp; Список скорочень
  4. VI. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи по підготовці до іспиту.
  5. бібліографічний список
  6. бібліографічний список
  7. бібліографічний список

1. Основні поняття стратегічного менеджменту.

2. Значення і роль стратегічного менеджменту в системі управління.

3. Основні категорії стратегічного менеджменту.

4. Види стратегічного управління. Управління на основі рішення
 стратегічних завдань.

5. Управління по слабких сигналів.

6. Управління в умовах стратегічних несподіванок.

7. Місія організації. Поняття і основні компоненти. Значення місії для організації.

8. Широкий і вузький підходи до формування місії.

9. Цілі організації. Класифікація і характеристика. Критерії якості поставлених цілей.

10. Сім ключових просторів визначення стратегічних цілей (по П. Друкер).

11. ієрархії цілей (метод декомпозиції). Правила побудови «дерева цілей» організації.

12. Діагностика зовнішнього середовища організації. Фактори зовнішнього середовища. Загрози і можливості.

13. PEST - аналіз макросередовища організації.

14. Аналіз загальної ситуації і конкуренції в галузі. Мета і зміст галузевого аналізу.

15. Сім елементів галузевого аналізу.

16. Визначення економічних характеристик галузі.

17. Аналіз галузевих рушійних сил.

18. Аналіз конкуренції. Модель «П'яти сил конкуренції» М. Портера.

19. Оцінка ринкової позиції конкурентів. Побудова карти стратегічних груп.

20. Визначення ключових факторів успіху галузі.

21. Формування висновку про привабливість галузі.

22. Ситуаційний аналіз, його зміст.

23. SWOT- аналіз.

24. Стратегічний ціновий аналіз (аналіз цінової ланцюжка).

25. Класифікація стратегій організації: корпоративна, ділова і функціональна стратегії.

26. Основні стратегії розвитку бізнесу (базисні або еталонні стратегії).

27. Стратегії обмеженого зростання.

28. Стратегії зростання.

29. Стратегії скорочення.

30. Визначення стратегії організації: з'ясування поточної стратегії, формування стратегічних альтернатив, вибір стратегії організації.

31. Розробка стратегії одиночного бізнесу.

32. Конкурентні переваги і базові стратегії конкуренції.

33. Стратегія лідерства у витратах. Умови реалізації та ризики. Перевага щодо п'яти сил конкуренції.

34. Стратегія диференціації. Мета і види диференціації. Умови реалізації та ризики. Перевага щодо п'яти сил конкуренції.

35. Стратегія фокусування (концентрації).

36. Види функціональних стратегій.

37. Розробка стратегії на корпоративному рівні. Поняття і переваги диверсифікації.

38. Матриця можливих корпоративних стратегій організації в
 Залежно від займаної нею конкурентної позиції і темпів зростання ринку.

39. Види диверсифікації, їх характеристика.

40. Пов'язана (споріднена) диверсифікація. Плюси, проблеми, ризики.

41. Незв'язана (неспоріднена) диверсифікація. Плюси, проблеми, ризики.

42. Аналіз диверсифікованої компанії (портфельний аналіз).

43. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКТ).

44. «Крива досвіду» і концепція «життєвого циклу», покладені в основу матриці БКТ.

45. Матриця Mс Kincey

46. ??Модель «Продукт-ринок» (Матриця І. Ансоффа).

47. Вибір стратегії, виходячи з позиції фірми на ринку.

48. Вибір стратегії, виходячи зі ступеня зрілості галузі.

49. Стратегічні зміни.

50. Управління реалізацією стратегічних змін.

51. Стратегічний контроль.

52. Аналіз дій конкурентів.

53. Оцінка конкурентної позиції компанії.

54. Реалізація стратегії. Основні стадії виконання стратегії.

 Тема 14. Реалізація стратегій. Стратегічний контроль. |

Методичні вказівки до вивчення дисципліни. | Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. | Контрольне завдання №1. | Контрольне завдання №2. | Профіль зовнішнього середовища організації | Контрольне завдання №3. | Порядок вирішення. | Вимоги до оформлення контрольної роботи. | Тема 9. Розробка стратегії одиночного бізнесу. Конкурентні переваги і базові стратегії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати